Rolnik, malarz budowlany, pracownik stacji benzynowej, fryzjer — ci pracownicy są szczególnie narażeni na kontakt z substancjami toksycznymi. Co robić, gdy dojdzie do zatrucia?

Zatrucie jest wynikiem wprowadzenia do organizmu szkodliwych związków chemicznych. Trucizny mogą przedostać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę, układ pokarmowy i krew. Wypadki z udziałem zatruć zdarzają się zakładzie przemysłowym, budowlanym, warsztacie samochodowym, a nawet fryzjerskim. Szybkość w rozpoznaniu zatrucia i udzieleniu pomocy ma kolosalne znaczenie dla zdrowia i życia pracownika. Jakie są rodzaje zatruć, jak rozpoznać objawy zatrucia i jak udzielić pracownikowi pomocy?

Spis treści:

Przyczyny zatruć

Powodem zatruć w miejscu pracy jest kontakt pracowników ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi. Spośród wielu niebezpiecznych dla organizmu człowieka substancji możemy wyróżnić:

 • aceton,
 • amoniak,
 • chlorowodór,
 • azbest,
 • dwutlenek siarki,
 • tlenek węgla: czad.

Do zatrucia w miejscu pracy może dojść przez ulatnianie się oparów substancji chemicznych, które wydostają się do powietrza przez wyciek gazu, spalin lub cieczy. Wyciek następuje poprzez awarię sprzętu, nieszczelność instalacji czy też jest spowodowany nieumyślnie przez pracownika.

Część pracowników ulega zatruciu, gdy charakter ich pracy polega na codziennej styczności ze szkodliwymi substancjami. Dotyczy to na przykład rolników.

Rodzaje zatruć

W zależności od tego czym można się zatruć, zatrucie przebiega w różnym stopniu nasilenia. Z tego względu wyróżniamy:

 • zatrucie ostre — ma gwałtowny przebieg, jest wynikiem kontaktu człowieka z dużą dawką czynnika trującego,
 • zatrucie podostre — o mniej ostrym przebiegu, powstają na skutek jednorazowej lub kilkukrotnej styczności z trucizną,
 • zatrucie przewlekłe — często nie dają objawów, powstają przez długotrwały kontakt z niewielkimi dawkami czynnika szkodliwego.

Najczęstsze objawy zatruć

Objawy działania substancji toksycznych mogą być trudne do rozpoznania. Nie zawsze też pojawiają się od razu — najszybciej pracownik odczuje zatrucie oparami, a najwolniej, kiedy substancja przedostanie się do organizmu przez skórę. Poniżej wymienione są objawy zatruć, które mogą wystąpić w miejscu pracy.

Zatrucie środkami chemicznymi:

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • nudności,
 • wymioty,
 • osłabienie,
 • szum w uszach.

Zatrucie oparami farby:

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • nudności,
 • wymioty,
 • słabość,
 • dezorientacja.

Zatrucie rozpuszczalnikiem:

 • szum w uszach,
 • kołatania serca,
 • częstoskurcz,
 • mrowienie palców,
 • poty.

Zatrucie pestycydami:

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • niepokój,
 • mdłości,
 • drżenie mięśni,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej.

Zatrucie gazami:

 • uczucie ciemności przed oczami,
 • trudności z oddychaniem,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • senność,
 • zaburzenia orientacji.

Zatrucie — pierwsza pomoc

Ponieważ objawy zatruć często są niespecyficzne, pracownicy i ich przełożeni powinni mieć rozległą wiedzę na temat związanych ze szkodliwymi czynnikami niebezpieczeństw. Wysoka świadomość zagrożenia oraz objawów zatruć są podstawowym warunkiem prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Samo szkolenie z udzielania pierwszej pomocy musi być priorytetem w zakładzie pracy, gdzie istnieje możliwość zatrucia się pracowników.

Pierwsze kroki udzielania pomocy w przypadku zatrucia:

 • wyeliminowanie czynnika trującego — jeśli jest od zidentyfikowany,
 • sprawdzenie stanu osoby zatrutej — czy oddycha i jest przytomna, jakie ma objawy,
 • wezwanie pomocy lekarskiej i dalsze towarzyszenie poszkodowanemu.

Na tym etapie kończy się udzielanie pomocy w miejscu pracy. Pozostałe czynności, w tym podanie substancji odtruwającej, wykonuje lekarz. Pracodawca może natomiast zapewnić pracownikowi opiekę zdrowotną po powrocie ze szpitala. Badania lekarskie potwierdzające stan zdrowia oraz konsultacje ze specjalistami — w razie powikłań po zatruciu — będą ogromnym wsparciem dla poszkodowanego w powrocie do zdrowia. Pracownicy, którzy korzystają z pakietów zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia, w każdej chwili mogą sięgnąć po niezbędną pomoc specjalistyczną.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników