Biopsja to skuteczne badanie diagnostyczne chorób onkologicznych. Obarczone minimalnym ryzykiem, może uratować życie.

Jakie wyróżniamy rodzaje biopsji, kiedy należy ją wykonać i jak się do niej przygotować? Podpowiadamy

Spis treści:

Co to jest biopsja?

Biopsja to zabieg diagnostyczny, którego wykonanie lekarz zaleca w przypadku rozpoznania niektórych chorób. Polega na pobraniu wycinka tkanek, co do których istnieje podejrzenie występowania zmian chorobowych – zgrubień czy torbieli. Pobrany materiał jest badany pod kątem obecności komórek nowotworowych, dlatego najczęściej biopsję stosuje się w diagnostyce raka.

Oprócz zmian nowotworowych biopsja może wykryć:

 • choroby immunologiczne tkanki łącznej,
 • niewielkie rozrosty tkanek,
 • zmiany zapalne i degeneracyjne narządów.

Jakie są rodzaje biopsji?

Ze względu na różne miejsca pobierania wycinków tkanek oraz sposób dotarcia do nich, istnieje wiele rodzajów biopsji. Poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich.

Rodzaje biopsji:

 • cienkoigłowa – tkanki pobierane są cienką igłą,
 • gruboigłowa – tkanki pobierane są grubą igłą,
 • szczoteczkowa – tkanki pobierane są za pomocą specjalnej szczoteczki,
 • wycinkowa – wykonuje się ją bez rozpoznania histopatologicznego,
 • odciskowa – zmienioną tkankę odciska się na szkle mikroskopowym,
 • otwarta – poprzez nacięcie skóry,
 • mammotomiczna – do badania zmian w piersiach,
 • płynna – analizie podlegają próbki krwi,
 • stereotaktyczna – pod kontrolą RTG,
 • pod kontrolą USG, TK lub MRI – w przypadku niewyczuwalnych palpacyjnie guzów.

Czy biopsja boli?

Nie każdy zabieg pobierania wycinków wykonywany jest ze znieczuleniem. Np. biopsję cienkoigłową przeprowadza się zazwyczaj bez znieczulenia. Mimo to, zabieg ten nie jest bolesny, odczucia z ciała pacjenta są podobne do tych podczas pobierania krwi.

Pozostałe rodzaje biopsji przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym (np.: biopsja wycinkowa).

Czy biopsja jest bezpieczna?

Powikłania po biopsji mogą się zdarzyć, jednak nie należą do częstych. Ingerencja w tkanki organizmu czasem wywołuje krwawienie, które powstaje na skutek wkłucia igły przez skórę i tkanki podskórne. Przejściowe krwawienie jest niegroźne.

Ciężkie przypadki powikłań zdarzają się bardzo rzadko i — jeśli wystąpią – wymagają leczenia. Mogą to być m.in.:

 • obrzęk w miejscu pobrania tkanek,
 • ból,
 • uszkodzenie sąsiednich tkanek narządów,
 • infekcja,
 • płyn w jakie opłucnej,
 • odma opłucnowa.

W przypadku podejrzenia raka biopsja może uaktywnić komórki nowotworowe. Jest to jednak jedyna metoda, która w 100 procentach diagnozuje tę chorobę. Natomiast jeśli organizm posiada skupiska komórek nowotworowych, prędzej czy później choroba uaktywni się. Biopsja może wcześnie wykryć patologiczne zmiany, które chwilę później poddaje się leczeniu.

Wskazania do zabiegu

Najczęstszym powodem zalecenia biopsji jest podejrzenie zmiany nowotworowej.

Rzadziej biopsję wykonuje się w celu zbadania obrzęku lub w przypadku wyników badań krwi, które wskazują na choroby wątroby.

Jak się przygotować?

W przypadku niektórych biopsji (np.: piersi), zalecane jest wcześniejsze wykonanie badań krwi: morfologii, anty-HCV, HBS-antygen, APTT, PT).

Na 7-10 dni przed zabiegiem zalecane jest odstawienie leków z kwasem acetylosalicylowym, a kilka godzin przed badaniem powstrzymać się od jedzenia, picia i alkoholu. Trzeba także poinformować lekarza o przyjmowanych lekach (szczególnie przeciwzakrzepowych), chorobach przewlekłych i reakcjach alergicznych. Zarówno przed jak i po biopsji zalecany jest spokojny tryb życia, bez nadmiernej aktywności fizycznej.

Gdzie zrobić biopsję?

Do wykonania biopsji na fundusz zdrowia niezbędne jest skierowanie, można też wykonać ją prywatnie. Osoby aktywne zawodowo, które korzystają z grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, mają biopsję w pakiecie badań. Tak jak w SALTUS Ubezpieczenia, gdzie lekarz może zlecić biopsję cienkoigłową piersi, gruczołu krokowego, tarczycy, tkanek podskórnych i węzłów chłonnych.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników