Na zatrudnienie studenta decyduje się wiele firm. Coraz więcej młodych ludzi rozpoczyna pracę i zdobywa doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów, a rynek pracy odpowiada na ich potrzeby kolejnymi miejscami pracy.

Pracodawcy argumentują, że korzyści z zatrudnienia studenta jest wiele i nie mówią tu tylko o korzyściach finansowych, chociaż takowe też zauważają.


Jaka umowa dla studenta
będzie najkorzystniejsza?

Umowa zlecenie dla studenta to najczęściej wybierany rodzaj współpracy. Związane jest to z brakiem obowiązku odprowadzania składek ZUS przez pracodawcę od osób uczących się, które nie ukończyły 26. roku życia. Jeśli chodzi o świadczenia zdrowotne, studenci do 26. roku życia mogą korzystać z ubezpieczenia ZUS swoich rodziców. Jednak jeśli nie mają takiej możliwości, powinni wnioskować o objęcie ubezpieczeniem przez uczelnię.

Umowa o pracę dla studenta wybierana jest stosunkowo rzadko. Decydują się na nią najczęściej pracodawcy, gdy pracownik jest na ostatnim etapie studiów (IV-V rok) lub, gdy uczy się w trybie zaocznym. Pracodawca, zatrudniając studenta na podstawie umowy o pracę, nie może jednak korzystać z żadnych ulg w opłacaniu składek ZUS. Student na stałej umowie podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń (emerytalne, chorobowe, rentowe, zdrowotne, wypadkowe).

Umowa o dzieło dla studenta podobnie jak zlecenie, nie powoduje obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym. Zamawiający nie ponosi zatem dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem.

Ważne zatem jest to, kto ubezpiecza studenta. Tylko w przypadku umowy o pracę ten obowiązek leży po stronie pracodawcy. W przypadku dwóch pozostałych rodzajów zatrudnienia, pracodawca nie ma tego obowiązku.


Potwierdzenie statusu studenta

Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło nie podlegają składkom ZUS. Należy zatem zadbać o potwierdzenie statusu studenta przed podpisaniem dokumentu. Przepisy nie określają szczegółowo, jak powinno się udokumentować status studenta. Pracodawca może zatem sam sprecyzować co będzie dla niego istotne. Najczęściej działy kadr decydują się na uzyskanie kserokopii ważnej legitymacji studenckiej. Innym sposobem na potwierdzenie statusu jest zaświadczenie o byciu studentem. Jest to po prostu dodatkowe oświadczenie studenta do umowy zlecania, bądź umowy o dzieło informujące o posiadanym statusie studenta. Dokument wydaje dziekanat uczelni.


Student a składki ZUS

Zgodnie z przepisami, pracodawcy nie muszą płacić za studiujących podwładnych składek ZUS. Osoby uczące się, które jeszcze nie ukończyły 26. roku życia, mają możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Po ukończeniu wyżej określonego wieku studenci podlegają ubezpieczeniom na zasadach ogólnych. Bez znaczenia jest wtedy fakt, że jeszcze kontynuują edukację.


Student zaoczny a ubezpieczenie zdrowotne

Dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ mają wszyscy studenci, niezależnie od tego, czy uczą się dziennie, czy zaocznie. By zagwarantować sobie dostęp do świadczeń, muszą zostać zgłoszeni jako członek rodziny przez rodziców lub dziadków. Jeśli taka możliwość nie istnieje – tak samo, jak w przypadku studentów dziennych – do ubezpieczenia zgłaszani są przez uczelnię, która przejmuje obowiązek opłacania składek. Pracodawcy zgłaszają do ubezpieczenia studentów aktywnych zawodowo tylko w przypadku umowy o pracę.


Student – idealny pracownik? 

Pracodawcy współpracujący ze studentami wymieniają wiele zalet tej grupy pracowników. Młodzi, energiczni, z zapałem i świeżymi pomysłami – tak najczęściej opisywani są ci pracownicy. Istnieje jednak druga strona medalu. Owszem, osoby młode cierpią na mniej problemów niż te, np. po 40. roku życia, jednak nie są od nich w 100% wolne. Są też tak jak inni narażeni na choroby zawodowe, niezależnie od tego, że pracują stosunkowo krótko. Profilaktykę trzeba stosować od początku pracy, bo później może być za późno.

Naprzeciw oczekiwaniom pracodawców wychodzi SALTUS Ubezpieczenia za pomocą Pracowniczych Programów Profilaktycznych. Poszczególne warianty ubezpieczenia oferują pracownikom dostęp do szerokiej gamy badań laboratoryjnych, diagnostycznych oraz zabiegów.


Na co narażeni są najmłodsi pracownicy?

Do głównych czynników, które mają wpływ na zdrowie najmłodszych pracowników, zaliczamy: siedzący tryb życia oraz uzależnienie od technologii. Oto tylko kilka schorzeń, na jakie narażeni są przedstawiciele tej grupy, i które pracodawcy powinni mieć na uwadze, wybierając im świadczenia profilaktyczne w ramach medycyny pracy.

  • Wady postawy – następstwo siedzącego trybu życia, braku odpowiedniej ilości aktywnie spędzanego czasu. Brak odpowiedniej profilaktyki może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i konieczności rehabilitacji już w młodym wieku.
  • Wady wzroku – uzależnienie od nowoczesnych technologii i spędzanie wielu godzin przed ekranem komputera czy smartfona prowadzi do szybkiego pogorszenia wzroku. Systematyczne sprawdzanie stanu oczu pozwala na wykrycie defektów na wczesnym etapie, co może znacząco obniżyć ryzyko wystąpienia poważnych konsekwencji.
  • Problemy kardiologiczne – coraz częściej diagnozowane są u osób nawet przed 30. rokiem życia. Do głównych przyczyn tych problemów zalicza się małą ilość ruchu i nadmierny stres. W związku z tym pracodawcy powinni zadbać o odpowiednią profilaktykę kardiologiczną pracowników.
  • Cukrzyca – mała ilość ruchu, niezdrowa dieta i częsty stres wpływają na występowanie cukrzycy również u młodych. Dlatego pracodawcy powinni zachęcać do prowadzenia zdrowego stylu życia i umożliwić dostęp do regularnych badań profilaktycznych, które zapewniają Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia.