Szybkie tempo, wysoka odpowiedzialność i duży stres czynią pracę ratowników medycznych jedną z trudniejszych. Ci medycy pomagają zachować życie i zdrowie, ryzykując własnym.

Ryzyko zawodowe wśród ratowników medycznych jest równie wysokie, jak wśród policjantów i strażaków. Oprócz licznych kontuzji i wypadków komunikacyjnych, ratownikom zagrażają choroby zakaźne, szkodliwe substancje chemiczne, dolegliwości ze strony układu kostno-mięśniowego a także stres i wypalenie zawodowe. Czy można temu zapobiec?

Spis treści:

Zagrożenia w pracy ratownika medycznego

Niebezpieczeństw w zawodzie ratownika medycznego jest tak wiele, że dzielimy je na kilka odrębnych podgrup:

Czynniki psychospołeczne

 • agresja ze strony pacjentów (nierzadko pod wpływem alkoholu), obserwatorów zdarzenia oraz zwierząt domowych,
 • wysokie wymagania w pracy i długotrwałe narażenie na stres,
 • konflikty ze współpracownikami, szczególnie na zmianie nocnej,
 • wcześniejsze trudne doświadczenia w pracy,
 • wyjazd do wypadków z udziałem dzieci.

Wypadki

Wypadki w pracy ratownika medycznego wynikają głównie z pośpiechu. Pomocy trzeba udzielić szybko — liczą się minuty, w których należy poprawnie ocenić sytuację, udzielić właściwej pomocy i przetransportować chorego do karetki, a potem do szpitala.

Ratownik medyczny jest narażony na:

 • uderzenia o twarde przedmioty w karetce,
 • nakłucia igłami i innymi ostrymi narzędziami,
 • upadki na śliskich powierzchniach,
 • upadki z wysokości (szczególnie ze schodów podczas transportu pacjenta do karetki),
 • wypadki na drogach podczas transportu pacjenta do szpitala.

Czynniki chemiczne i pyły

Ratownik medyczny ma bezpośredni i codzienny kontakt ze środkami chemicznymi, które mieszczą się w jego apteczce. Część z nich może wywołać reakcje alergiczne, inne — poprzez wdychanie oparów — wpływać nawet na układ nerwowy ratownika, jego zdolności rozrodcze czy pracę wątroby.

Czynniki biologiczne

Kontakt z wirusami i bakteriami oraz wydzielinami z ciał poszkodowanych naraża ratownika na zarażenie chorobami zakaźnymi i alergicznymi reakcjami na patogeny.

Czynniki fizyczne

To wszelkie zagrożenia w otoczeniu ratownika, które — występując jednorazowo lub stale — przyczyniają się do ryzyka zagrożenia zdrowia:

 • hałas,
 • wibracje i drgania mechaniczne,
 • wybuchy i pożary,
 • słabe oświetlenie,
 • niska lub bardzo wysoka temperatura,
 • porażenia prądem (np. na skutek używania defibrylatora).

Ergonomia pracy

Objawy wpływu nieprawidłowej ergonomii w pracy ratownika to głównie bóle kręgosłupa.

Największym zagrożeniem dla jego sprawności są:

 • przeciążenia organizmu wynikające z dźwigania pacjentów i sprzętu,
 • praca w wymuszonej pozycji.

Ratownik medyczny i jego opieka zdrowotna

Żeby zostać ratownikiem medycznym wymagana jest duża wydolność organizmu i sprawność narządów: wzroku, słuchu i równowagi. Jak w innych branżach, wskaźniki te trzeba regularnie kontrolować. Konieczne są badania profilaktyczne, które potwierdzają zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika medycznego. Badania obejmują m.in.:

 • morfologię krwi,
 • analizę moczu,
 • próby wątrobowe ASPAT i ALAT,
 • anty-HBc – przeciwciała wirusowego zapalenia wątroby typu B,
 • anty-HCV – przeciwciała wirusowego zapalenia wątroby typu C,
 • anty-HiV – przeciwciała HIV.

Dodatkowo, ratownik medyczny przechodzi badania sanitarno-epidemiologiczne, a jeśli jest uprawniony do prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego, także badania sprawności psychotechnicznej.

Działania profilaktyczne w pracy ratownika medycznego

Organizacja miejsca pracy i zasady działania ratownika medycznego są określone, jednak przy tak dużym ryzyku zawodowym wymagana jest zwiększona ostrożność i zastosowanie szczególnych środków. Rolą pracodawcy jest:

 • zapewnienie ergonomii w karetce,
 • zapewnienie przerw w pracy i dłuższego odpoczynku między dyżurami,
 • wyposażenie pracownika w odzież i obuwie ochronne,
 • szkolenia pracownika (BHP, edukacja zdrowotna).

Praca ratownika medycznego niesie olbrzymi stres spowodowany czynnikami niezależnymi od niego. Doświadcza on wielu sytuacji, które mogą obciążyć jego układ nerwowy:

 • śmierć ofiar wypadków,
 • pomoc w wypadkach z udziałem dzieci,
 • niemożność uratowania poszkodowanych,
 • identyfikacja i transport zwłok.

Powyższe przykłady wydarzeń stanowią traumatyczne przeżycia, które mogą trwale odcisnąć się na psychice ratownika medycznego i doprowadzić do wypalenia zawodowego i powstania zespołu stresu pourazowego. Żeby temu zapobiec pracownik powinien mieć zapewnioną opiekę interwencyjną psychologa, np. w SALTUS Ubezpieczenia oraz szkolenia z metod radzenia sobie ze stresem.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników