Oferty pracy dla osób po 50 roku życia zwykle dotyczą opieki i stanowisk specjalistycznych w branżach IT i budowlanej.

Jak podaje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), obecny wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosi 54 proc. W krajach Europy Zachodniej, wskaźnik ten przekracza 60 proc. Pod tym względem powoli doganiamy bardziej rozwinięte kraje – jeszcze w 2019 roku wśród osób w wieku 55-64 lata pracowała połowa Polaków.

Ponieważ na rynku pracy wciąż brakuje kandydatów, większa aktywność zawodowa osób po 50 roku życia jest dobrą wiadomością dla pracodawców. Z drugiej strony, stawia przed nimi nowe wyzwania. Pracownicy 50+ są w pracy szczególną grupą — mają wiedzę i doświadczenie, ale ich zdrowie wymaga większej opieki.

Spis treści:

Pracownicy po 50 roku życia — co ich cechuje?

Oferty pracy 50 plus to głównie propozycje opieki nad osobami starszymi, obsługa w sklepie, pomoc do sprzątania. Poszukiwani są też specjaliści: informatycy, inżynierowie i managerzy oraz fachowcy, tacy jak elektrycy, hydraulicy czy budowlańcy.

Z powodu starzenia się, wszystkie osoby 50 plus doświadczają spadku możliwości fizycznych i psycho-ruchowych. Zmienia się zdolność oceny odległości i prędkości obiektów w ruchu, zaczyna szwankować zmysł równowagi. Ma to szczególne znaczenie w pracy fizycznej, w ciężkich warunkach lub za kierownicą.

U pracowników 50 plus nasilają się również długoterminowe problemy zdrowotne i choroby przewlekłe, słabsza jest wydolność sercowo-oddechowa. Trudniej jest im wytrwać w pracy zmianowej, a także w ekstremalnych temperaturach i hałasie.

Nasilenie trudności nie jest jednorodne u wszystkich. Zależy od wcześniejszego trybu życia, aktywności mentalnej i fizycznej, nawyków dnia codziennego. Niemniej, prędzej czy później starzenie się dotyczy każdego i wpływa na możliwości wykonywania pracy.

Jakie problemy zdrowotne ma populacja 50 plus?

Po 50 tym roku życia zwiększa się ilość problemów zdrowotnych, krótkotrwałych i przewlekłych, w dodatku jedna osoba może doświadczać kilku schorzeń jednocześnie. Najczęściej są to:

 • choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, zawał, udar mózgu, cukrzyca),
 • choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego (reumatoidalne lub zesztywniające zapalenie stawów, bóle pleców, bóle mięśniowe),
 • urazy,
 • nowotwory,
 • zaburzenia psychiczne (zaburzenia lękowe, depresja),
 • zaburzenia hormonalne i przemiany materii.

Większa ilość i częstotliwość chorób, powoduje częstsze absencje pracowników, co jest jedną z największych obaw pracodawców.

Zatrudnianie osób po 50 roku życia — jak tym zarządzać?

Społeczeństwa europejskie, w tym polskie, starzeją się. Zatrudnienie 50 plus to codzienność pracodawców. Dobre zarządzanie starzejącymi się pracownikami przynosi jednak obopólne korzyści. Zatrudnieni czują się docenieni, potrzebni i wykorzystują swoje umiejętności, a pracodawca ma w miejscu pracy osobę doświadczoną.

Zatrudnienie pracownika 50 plus powinno być przemyślanym i dobrze zaplanowanym modelem działania. Ważne jest nie tylko samo pozyskanie człowieka do pracy. Warto również wyjść naprzeciw wyzwaniom, z jakimi pracodawca mierzy się w związku z zatrudnianiem osób po 50-tym roku życia. Całościowe podejście do tego procesu obejmuje:

 • rekrutację dostosowaną do osób starszych,
 • zapewnienie elastycznych warunków pracy — praca zadaniowa, zdalna,
 • umożliwienie awansu,
 • kursy i szkolenia,
 • ochronę zdrowia,
 • elastyczne warunki przy przechodzeniu pracownika na emeryturę (skrócenie czasu pracy).

Pracownik 50 plus a promocja zdrowia w miejscu pracy

Pracownik starszy wymaga stałej opieki zdrowotnej. Łatwość umawiania wizyt kontrolnych oraz w razie nagłej potrzeby, szybkość, z jaką są realizowane i bliska lokalizacja podmiotów medycznych mają ogromne znaczenie. Także dla pracodawcy — dzięki spełnieniu tych warunków pracownik szybciej otrzyma diagnozę i rozpocznie leczenie. Także kontrola stanu zdrowia może się wtedy odbywać regularnie, co ma duże znaczenie w piątej i kolejnych dekadach życia.

Głównym i najbardziej praktycznym aspektem promocji zdrowia jest więc zapewnienie pracownikom prywatnej opieki medycznej, np. w SALTUS Ubezpieczenia, która spełnia wszystkie wymienione wyżej warunki.

Starszy pracownik zaczyna odczuwać negatywne fizyczne skutki z przebiegu całego swojego życia, także w miejscu pracy. To jest właśnie moment, kiedy mogą ujawnić się choroby zawodowe, lata zaniedbań ergonomii pracy i choroby przewlekłe. Uczestniczenie osób 50 plus w programach profilaktycznych, takich jak profilaktyka kardiologiczna, onkologiczna, neurologiczna, nabytych wad postawy, nabytych wad wzroku i słuchu, następstw urazów i układu oddechowego — wszystkie dostępne w SALTUS Ubezpieczenia — dają pracownikom możliwość kompleksowego zadbania o swoje zdrowie.

Oprócz świadczeń medycznych do promocji zdrowia w miejscu pracy można włączyć wykłady i szkolenia prozdrowotne, karty do obiektów sportowych, turnusy rehabilitacyjne, odpowiednią ergonomię i otoczenie w miejscu pracy. Istotne jest szkolenie pracowników kadry managerskiej w zakresie ochrony zdrowia pracowników.

Od zdrowej młodości do dobrej starości

Zdrowie wpływa na wydajność starszych pracowników, ich motywację do pracy i dobre samopoczucie. Zrozumienie, że na dobrą wydolność na starość pracuje się całe życie, powoli zmienia podejście pracodawców do ochrony zdrowia pracowników. Dostrzegają, że najlepszym sposobem na utrzymanie w pracy doświadczonego i witalnego pracownika jest dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną wszystkich pracowników, także młodych. Jest to jednak zadanie nie tylko dla każdego pracodawcy z osobna, bo też dla systemu opieki zdrowotnej.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników