Przewlekłe choroby układu krążenia, oddechowego czy mięśniowo-kostnego odczuwa 46% aktywnych zawodowo Polaków. Tylko część z nich informuje o tym pracodawcę.

Pracownicy obawiają się mówić o swoich chorobach przewlekłych, żeby nie stracić pracy. Pracodawcy opłaca się zatrudniać taką osobę, ale musi liczyć się z jej częstszymi zwolnieniami lekarskimi. Dobry pakiet medyczny zabezpiecza obie strony przed konsekwencjami choroby.

Spis treści:

Co to są choroby przewlekłe?

Choroby przewlekłe rozwijają się długo i powoli, często w pierwszych fazach niezauważalnie. Objawy nie są ostre i nasilone, ale są stałe. Kiedy mówimy o chorobie przewlekłej, mamy na myśli stan chroniczny: chroniczny ból, chroniczne zapalenie oskrzeli, chroniczne zmęczenie.

Podsumowując, cechami wspólnymi chorób przewlekłych jest:

 • stopniowe narastanie objawów,
 • objawy, które występują są łagodne,
 • długość trwania — powyżej trzech miesięcy lub ciągłe nawroty objawów,
 • są nieuleczalne lub prowadzą do poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Przykładowa lista chorób przewlekłych:

 • astma,
 • padaczka,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • choroby układu krążenia,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • cukrzyca,
 • zespół chronicznego zmęczenia,
 • nowotwory.

Chronicznych chorób jest o wiele więcej, wszystkie sklasyfikowane są w opracowanej przez WHO Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Choroba przewlekła a praca zawodowa

Pracownicy, którzy mają przewlekłe choroby, mogą chcieć wycofać się z życia zawodowego, zwłaszcza tuż po otrzymaniu diagnozy. Nowa sytuacja, oprócz tego, że może być szokiem, oznacza konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na poznanie specyfiki choroby, częstsze badania kontrolne i leczenie.

Wsparcie ze strony pracodawcy jest w takim przypadku niezbędne i może być kluczowe. Zmiana zakresu pracy, mniejszy wymiar godzin, wykonywanie obowiązków zawodowych zdalnie to są duże ułatwienia, które mogą zatrzymać pracownika w firmie. Także zrozumienie dla częstszych zwolnień lekarskich i wsparcie po powrocie z długotrwałego zwolnienia.

Pracownik chory przewlekle musi być stale pod kontrolą lekarza i regularnie się badać. Jeśli pracodawca zapewni mu dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych np. w SALTUS Ubezpieczenia, kontrola zdrowia stanie się łatwiejsza.

Czy choroba przewlekła wyklucza z pracy?

Choroby przewlekłe to temat trudny, którego pracownicy nie chcą poruszać z pracodawcą. Według Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy tylko 9% pracowników informuje pracodawcę o swoim stanie zdrowia. Obawiają się utraty pracy i wykluczenia z niej.

Odpowiedzią na te wątpliwości jest m.in. prozdrowotna polityka firmy. Jeśli pracownicy widzą, że pracodawca dba o edukację zdrowotną, działania profilaktyczne, zapewnia opiekę lekarza medycyny pracy, kieruje i przypomina o badaniach profilaktycznych, a osobom w wyjątkowej sytuacji zdrowotnej zapewnia elastyczne warunki pracy — będą czuli, że mogą powiedzieć pracodawcy o swojej chorobie, bez ryzyka wykluczenia z pracy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników