Najnowszy Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) informuje, że przepracowanie organizmu spowodowane zbyt długim czasem pracy można wiązać z 745 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Powodem śmierci wyczerpanych organizmów pracowników są głównie udary mózgu i zawały serca.

Spis treści:

  • Przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego w pracy
  • Przemęczenie pracą jako przyczyna
  • Praca zdalna nasiliła objawy?
  • Czy warto dłużej pracować?

Przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego w pracy

Z danych gromadzonych od 2016 r. wynika, że przepracowanie w ciągu tygodnia co najmniej 55 godzin zwiększa ryzyko zgonu z powodu udaru mózgu aż o 35%, a ryzyko śmierci z powodu zawału serca – o 17%. Grupę porównawczą stanowiły osoby pracujące średnio od 35 do 40 godzin.

Na przedwczesny zgon spowodowany zbyt długą pracą najbardziej narażeni są mężczyźni, szczególnie będący w średnim wieku oraz w wieku przedemerytalnym. W tych grupach zaobserwowano łącznie aż trzy czwarte zgonów związanych z objawami przemęczenia i stresu spowodowanego nadmierną pracą.

Przemęczenie pracą jako przyczyna

Autorzy raportu podkreślają, że do przedwczesnego zgonu często dochodziło jakiś czas po ustaniu nadmiaru pracy. To pokazuje, czym grozi przepracowanie. Długotrwałe osłabienie z przepracowania zawsze wpływa negatywnie na pracę organizmu – jedynie kwestią czasu jest to, kiedy da o sobie znać. Wyliczono, że nadmierna praca odpowiedzialna jest za prawie jedną trzecią wszystkich zgonów związanych z pracą zawodową.

Praca zdalna nasiliła objawy?

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia podają, że praca zdalna w czasie pandemii mogła przyczynić się do zwiększenia negatywnych skutków nadmiernej pracy. Przyczyną jest dodatkowe wydłużenie czasu, jaki wielu z nas poświęcało pracy zawodowej w czasie lockdownu – liczba przepracowanych godzin wzrosła wówczas średnio aż o 10 proc. To przyczyniło się do zwiększenia liczby zaobserwowanych przypadków depresji z przepracowania, która zwiększała zagrożenie zawałem z przepracowania, co z kolei jednoznacznie przyczyniało się do wzrostu ogólnej liczby przypadków śmierci z przepracowania.

Czy warto dłużej pracować?

Zdaniem badaczy z WHO odpowiedź jest jednoznaczna – nie warto. Skrócenie dnia pracy jest nie tylko korzystne dla zdrowia pracowników, ale może przyczynić się nawet do wzrostu wydajności pracy. Oprócz dbałości o przestrzeganie norm czasu pracy (lub wręcz ich obniżanie) pracodawcy mogą wspomóc zdrowie pracowników, zapewniając im odpowiednią profilaktykę zdrowotną w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Przykładem mogą tu być Pracownicze Programy Profilaktyczne oferowane przez SALTUS Ubezpieczenia. Odpowiednio dobrane do profilu pracowników zatrudnionych przez konkretnego pracodawcę, stanowią duży atut z punktu widzenia HR, a jednocześnie przyspieszają (w porównaniu z publiczną służbą zdrowia) leczenie pracownika na wypadek zachorowania. A to dla pracodawcy oznacza wymierny zysk w postaci krótszych zwolnień chorobowych, na jakie udają się pracownicy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników