Skąd się biorą arytmie, jakie są ich rodzaje i w jakich zawodach stanowią największe zagrożenie?

Spis treści:

Przyczyny arytmii serca

Arytmia jest objawem różnych groźnych chorób. Powodem arytmii serca może być miażdżyca naczyń wieńcowych, nadciśnienie tętnicze, zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawek, nadczynność tarczycy, a nawet silny stres. Ale pytanie „skąd arytmia serca bierze swój początek?” może sięgać jeszcze głębiej, bowiem powodem arytmii może być nawet zła dieta, uboga w magnez, potas i wapń albo polegająca na wypijaniu zbyt dużych ilości kawy czy alkoholu. To jednak nie koniec tego, czym może być spowodowana arytmia, bo jej źródeł można nawet upatrywać w… stresie. Zdaniem ekspertów zaburzenia rytmu serca spowodowane stresem wcale nie należą do rzadkości. Najczęściej jednak przyczyną tej dolegliwości są choroby zastawek oraz choroby mięśnia serca.

Rodzaje arytmii serca

Wyróżnia się komorową arytmię serca i arytmię nadkomorową. Ta pierwsza obejmuje niewłaściwą pracę komór serca, a ta druga – zaburzenia pracy przedsionków (arytmia przedsionkowa). Arytmia występuje najczęściej pod postacią dodatkowych skurczów komorowych i nadkomorowych, ponadto pod postacią migotania przedsionków, a jej najbardziej charakterystyczną cechą może być oprócz „nierównej pracy” serca, częstoskurcz, czyli – innymi słowy – przyspieszona praca serca (tachykardia). Jej rzadszym przeciwieństwem jest rzadkoskurcz – obniżone tempo pracy serca (bradykardia).

Czym grozi arytmia serca?

Pojęcie to obejmuje grupę schorzeń charakteryzujących się nieprawidłowym rytmem pracy serca. Arytmia może wysyłać choremu poważne sygnały, jednak u niektórych pacjentów zaburzenie to przebiega zupełnie bezobjawowo, natomiast u innych bywa stanem zagrażającym życiu. Rosnącym problemem w populacji jest migotanie przedsionków. Arytmia serca pod tą postacią bez odpowiednio wcześnie podjętego leczenia może prowadzić do udaru mózgu, niepełnosprawności i zgonu. Dlatego zaburzenia pracy serca wymagają dokładnej diagnostyki lekarskiej. Schorzenia związane z układem krążenia mogą dodatkowo wywołać negatywny wpływ na pracę wielu narządów organizmu.

Rozpoznanie i leczenie arytmii

Arytmię można rozpoznać na podstawie wyniku badania elektrokardiograficznego, zwykłego lub 24-godzinnego. Poprzez szczegółowy wywiad lekarski oraz diagnostykę ustala się również chorobę pierwotną, która wywołała arytmię. Na tej podstawie kardiolog ustala najwłaściwszy sposób leczenia. Poprawę nieprawidłowego rytmu serca można uzyskać m.in. poprzez leczenie choroby podstawowej, w efekcie której wystąpiła arytmia. Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków zmniejszających objawy zaburzenia rytmu serca. Należą do nich antagoniści wapnia oraz β-blokery.

Do niefarmakologicznych metod leczenia zalicza się ablację, elektroterapię oraz zabiegi zwiększające napięcie nerwu błędnego. Ablacja polega na usunięciu nieprawidłowego obszaru tkanki serca, co pozwala na normalizację jego pracy.

Profilaktyka chorób serca

W pracowniczej profilaktyce chorób serca należy wykonywać regularne badania kontrolne. W pakietach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych – np. SALTUS Ubezpieczenia – pracodawcy znajdą zestawy badań dedykowanych kobietom i mężczyznom w każdym wieku. Wśród nich można znaleźć m.in.:

 • test wysiłkowy i koronografię,
 • badanie RTG klatki piersiowej oraz ECHO serca, co pozwala ocenić serca oraz płuc,
 • EKG Holter – całodobowy pomiar szybko ustępujących zaburzeń rytmu serca,
 • badanie poziomu elektrolitów, moczu i kreatyniny w surowicy,
 • kontrola parametrów krzepnięcia krwi.

Arytmia a praca zawodowa

Wiele zależy od wykonywanego zawodu. Jeśli nie wiąże się on z wyczerpującą pracą fizyczną, a pacjent nie odczuwa ze strony serca dolegliwości podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, nadal może pracować. Natomiast niebezpieczniejsze odmiany arytmii, jak np. migotanie przedsionków, stanowi wskazanie do zmiany pracy bądź przejścia na rentę.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników