Dekarz, technik dekarstwa, monter nawierzchni kolejowej i technik robotyk – to cztery nowe zawody, które pojawiły się w liczącej 28 zawodów prognozie zapotrzebowania na pracowników w 2021 r. Co może zrobić pracodawca, aby dobrze zadbać o ich zdrowie?

Ministerstwo Edukacji i Nauki jak co roku przedstawiło swoją prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Znajdziemy w niej wykaz zawodów, dla których – ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa – prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Prognoza ma poprawić jakość, skuteczność i trafność kształcenia w uznanych za najbardziej potrzebne zawodach. Za każdego ucznia, kształconego w ich kierunku, państwo płaci dodatkowe 1250 zł. A jak pracodawca może zadbać o przyszłych adeptów tych zawodów?

Ubezpieczenie grupowe wspomaga medycynę pracy

W świetle przepisów każdy pracodawca zobowiązany jest do organizowania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla swoich pracowników. Powinien on też prowadzić działania zapobiegające chorobom zawodowym, do których zaliczamy schorzenia spowodowane przez warunki czy charakter pracy. Jak to wygląda w praktyce? Większość pracodawców działania z zakresu medycyny pracy ogranicza jedynie do zapewnienia pracownikom dostępu do obowiązkowych, wykonywanych raz na kilka lat badań.

Działania pracodawcy, zmierzające do zwiększenia dbałości o młodych pracowników, możemy podzielić na dwie kategorie – profilaktykę pierwotną i wtórną. Do pierwszej grupy zalicza się działania BHP oraz dbałość o warunki pracy. Profilaktyka wtórna to z kolei opieka zdrowotna zapewniana pracownikom. W tym drugim obszarze pracownicy mogą skorzystać zarówno z usług NFZ, jak i świadczeń prywatnych, w postaci m.in. grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczyciele zauważają zmieniające się potrzeby zdrowotne polskich pracowników i starają się jak najlepiej dopasować do nich oferowane świadczenia. Coraz częściej polisy można uzupełnić o dodatkowe programy badań profilaktycznych, pozwalające na szybkie wykrycie i leczenie schorzeń w postaci wad postawy czy problemów kardiologicznych. Rozwój rynku ubezpieczeń zdrowotnych spowodował, że zakres polisy można ściśle dostosować do charakteru działalności firmy oraz jej możliwości finansowych, a część świadczeń można rozliczyć w ramach łagodniej opodatkowanej medycyny pracy.

Jak prawidłowo wybrać ubezpieczenie zdrowotne?

Po pierwsze, na grupowe ubezpieczenie zdrowotne nie należy patrzeć tylko z punktu widzenia pracowników. To częsty błąd pracodawców, którzy oceniają, jaki wariant ubezpieczenia będzie miał np. największy wpływ na wzmocnienie ich wizerunku przyjaznej firmy. Przedsiębiorcom bardziej opłaca się traktowanie grupowego ubezpieczenia jako produktu o wymiernym wpływie na działanie firmy. Dzięki polisie pracownicy mogą np. rzadziej być na zwolnieniach chorobowych, co jest szalenie istotne dla pracodawców. Jak to osiągnąć? Uzupełniając usługi medyczne, związane z obowiązkowymi badaniami, o odpowiednie pracownicze programy profilaktyczne, które także są kwalifikowane jako medycyna pracy.

W tym celu należy zacząć od przeanalizowanie problemów zdrowotnych, z jakimi boryka się np. konkretna grupa pracowników. Omawiani tu pracownicy to ludzie młodzi, dlatego należy ustalić najbardziej typowe problemy zdrowotne, charakterystyczne nie tylko dla określonego wieku, ale również samego pokolenia. Analizując ofertę ubezpieczyciela, pracodawca powinien odpowiednio dobrać proponowane programy profilaktyczne, uwzględniające np. problemy neurologiczne czy ortopedyczne (wady postawy), z którymi boryka się obecne pokolenie Z.

Drugą ważną kwestią jest odpowiedni dobór świadczeń do rodzaju wykonywanych przez nich obowiązków. Praktycznie w każdej firmie, poza najmniejszymi, mamy do czynienia z kilkoma profilami wykonywanych obowiązków. Z tego wynikają odmienne problemy zdrowotne, na które są narażeni pracownicy. Przykładowo, pracownicy fizyczni powinni mieć zapewniony stały dostęp do profilaktyki zapobiegającej powstawaniu nabytych wad postawy, czy urazów, a pracownikom linii produkcyjnych warto zapewnić odpowiednią profilaktykę przeciwdziałającą powstawaniu chorób narządu słuchu – zazwyczaj bowiem pracują oni w hałasie.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników