O 3% wzrosła liczba osób, które w ciągu ostatniego pół roku zmieniły pracodawcę. Zmiana pracy to często duże wyzwanie i spory stres. W jaki sposób zmiana pracy może wpłynąć na zdrowie psychiczne i na co zwracać uwagę podczas tego procesu?

Z badań opublikowanych przez pismo Occupational and Environmental Medicine wynika jasno, że niesatysfakcjonująca, źle wynagradzana i zbyt wymagająca praca może mieć nawet gorszy wpływ na zdrowie psychiczne niż brak zatrudnienia. Zatem jak dbać o zdrowie psychiczne, jeśli nie lubimy swojej pracy?

Co mówią naukowcy?

Wszystkie czynności powtarzane w pracy codziennie, przez lata, mogą mieć przełożenie na stan zdrowia. Według badaczy nasza psychika odczuwa negatywne konsekwencje „złej” pracy znacznie szybciej niż ciało. Dlatego niekiedy warto zmienić pracę albo przynajmniej zacząć o tym myśleć na podstawie sygnałów, jakie możemy zaobserwować we własnej sferze psychicznej.

Stres wywoływany przez pracę, wewnętrzne napięcie, mobbing czy zbyt rozbudowany zakres zadań na stanowisku bardzo szybko może zacząć przekładać się na łatwo obserwowalne zmiany: począwszy od kłopotów ze snem, przez problemy z koncentracją, podatność na nałogi, aż po zaburzenia psychiczne w postaci nerwic i depresji. Właśnie dlatego nieodpowiednie warunki zatrudnienia mogą okazać się kluczowym powodem zmiany pracy.

Naukowcy z Australii (Uniwersytet w Canberze), analizujący stan zdrowia psychicznego pracowników (m.in. występowanie depresji, braku chęci do pracy) oraz obciążenie psychiczne związane z pracą lub bezrobociem na przestrzeni kilku lat, doszli do ciekawych wniosków: wprawdzie stan zdrowia psychicznego był gorszy u osób bezrobotnych niż u pracujących, ale jeśli porównywano bezrobotnych z osobami odczuwającymi trudy psychiczne, związane ze swoją pracą, okazywało się, że gdy stan psychiczny niezatrudnionych często okazywał się nawet być lepszy. Wniosek? Stresująca praca, skomplikowana i niesatysfakcjonująca, powoduje zmęczenie psychicznie i nie jest dobra dla naszego zdrowia. Kiedy więc warto ją zmienić?

Symptom nr 1: Brak chęci do pracy

Nie utożsamiasz się już z firmą? Nie wierzysz że to, co robisz, ma jakikolwiek sens dla kogokolwiek? Bez tego trudno o motywację. Jeśli nie chcesz narazić się na nerwicę z powodu pracy albo zostać ofiarą depresji (przez pracę bezpośrednio bądź przez wywołane nią efekty), zacznij rozglądać się za nowym zajęciem albo… podnieś swoje kwalifikacje zawodowe, abyś mógł awansować w obecnym miejscu pracy. To może być dobre wyjście, aby uniknąć nieuchronnego wypalenia zawodowego.

Symptom nr 2: Problem z relacjami

Konflikty w zespole, poczucie odtrącenia, niezdrowa rywalizacja – to czynniki, które mogą skutecznie pozbawić nas satysfakcji zawodowej, nawet jeśli pozostałe czynniki nas zadowalają. Trudno pracować w toksycznej atmosferze – po jakimś czasie u większości ludzi rodzi to chęć zmiany pracy. Stres, który wywołują poczucie nierównego traktowania i niesprawiedliwej oceny pozbawia nas motywacji i chęci do pracy.

Za duże obciążenia likwiduje strach przed zmianą

Naturalny strach przed zmianą pracy może ulec raptownemu obniżeniu, jeśli obciążenia w obecnym zakładzie przerastają – naszym zdaniem – nasze możliwości. Dbanie o zdrowie psychiczne jest bardzo utrudnione, jeśli np. zacierają się granice między życiem prywatnym a zawodowym. Praca w weekendy i całodobowa dyspozycyjność nie spowodują, że będziemy w pracy szczęśliwi.

Czynniki pozazawodowe jako próba uzdrowienia sytuacji

Praca to bardzo ważny aspekt naszego życia, który nie powinien być traktowany jedynie jako źródło dochodu. Jej zmiana zawsze jest trudna. Z drugiej strony, dobre samopoczucie w pracy powinno być dla nas priorytetem. Dlatego w trosce o własne zdrowie warto zatrudnić się u pracodawcy, który zapewnia swoim pracownikom dostęp do grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, zapewniających dostęp do bogatej palety pracowniczych programów profilaktycznych, badań i szerokiego grona lekarzy-specjalistów (również psychiatrów oraz psychologów).

Rodzaj wykonywanej pracy, relacje ze współpracownikami przekładają się na naszą kondycję psychiczną, ale też fizyczną: dolegliwości kręgosłupa, problemy z układem trawiennym (nerwica!), wady wzroku – to wszystko rzeczy, które warto mieć pod kontrolą, aby cieszyć się dobrym zdrowiem w pracy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników