Z oczywistych względów w ciągu ostatniego roku o chorobach zakaźnych mówiło się znacznie więcej niż zwykle. Warto jednak się zastanowić, które zawody są najbardziej narażone na zakażenie chorobą zakaźną.

Wyróżniamy wiele rodzajów chorób zawodowych. Najczęściej diagnozowanymi chorobami zawodowymi w Polsce są pylice płuc, choroby zawodowe zakaźne lub pasożytnicze oraz przewlekłe choroby narządów głosu. Choroby zakaźne lub pasożytnicze stanowią 27,2% diagnozowanych w Polsce patologii wywołanych czynnikami szkodliwymi występującymi w miejscu pracy lub sposobem wykonywania pracy.

Do groźnych chorób zakaźnych należą m.in. wirusowe zapalenia wątroby, choroby zakaźne skóry, borelioza, odra, ospa wietrzna, płonica, posocznica, półpasiec, róża, różyca, salmonelloza, świnka, wstrząs septyczny, zakażenia bakteriami pseudomonas, cytomegalią, zakażenie gronkowcami, pałeczką ropy błękitnej, wirusem HIV czy zapalenia (błędnika, mózgu, opłucnej, płuc, rdzenia kręgowego, skóry, spojówek i rogówki). W ostatnim czasie do chorób zakaźnych dołączył SARS-CoV-2, znany jako koronawirus.

Rodzaj choroby zakaźnej, na którą narażeni są przedstawiciele konkretnych zawodów, w dużej mierze zależy od formy ich ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny. Od tego zależy też sposób postępowania po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny.

Zawody medyczne

Zakażenia zawodowe wirusem zapalenia wątroby dotyczą głównie personelu medycznego mającego kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami pacjentów. Według danych z około 60% osób ulegających zakażeniu WZW stanowią pielęgniarki.

Kosmetyczka, fryzjer

Przedstawiciele tych zawodów są narażeni na choroby skórne, którymi mogą zarazić się od swoich klientów. W czasie wykonywania zabiegów może mieć także kontakt z krwią, co grozi zarażeniem się m.in. żółtaczką typu B albo C.

Weterynarz

Weterynarz jest narażony na kontakt z wirusami, bakteriami oraz grzybami. W jego pracy istnieje ryzyko zarażenia się chorobą zakaźną, również przenoszoną od zwierząt.

Zawody usługowe

Wszelkie zawody, w których pracownicy mają częsty kontakt z wieloma różnymi klientami, stanowi o zwiększonej ekspozycji na liczne choroby zakaźne.

Jak przeciwdziałać skutkom chorób zakaźnych?

Koronawirus stanowi dziś czynnik mocno wzmagający uwagę, co powoduje, że liczba zakażeń innymi chorobami zakaźnymi spada. To jednak skończy się wraz z ustąpieniem pandemii. Wczesne wykrycie symptomów i szybkie rozpoczęcie terapii ma duży wpływ na dalszy przebieg choroby zakaźnej i jej skutki. Podjęcie działań w początkowym etapie ma zazwyczaj kluczowe znaczenie dla ratowania zdrowia. Zbyt późne rozpoznanie może mieć bardzo poważne i nieodwracalne konsekwencje, aż do konieczności całkowitego odsunięcie od pracy z powodu choroby zakaźnej.

Dbanie o zdrowie i życie pracowników jest jednym z obowiązków pracodawcy. Działania pozwalające zapobiec chorobom zawodowym można prowadzić dwutorowo. Po pierwsze, warto zadbać o profilaktykę pierwotną, czyli dbałość o środowisko pracy, BHP oraz inne działania mające na celu stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Po drugie, stosować tzw. profilaktykę wtórną, w ramach której monitorowany jest stan zdrowia pracownika, co ma na celu zapobieganie chorobom zawodowym lub jak najwcześniejsze ich wykrycie.

Pracodawcy powinni, oprócz wymaganych prawem cyklicznych badań kontrolnych, zapewnić pracownikom dostęp do opieki medycznej pozwalającej na regularne sprawdzanie stanu zdrowia. W szybkim zdiagnozowaniu problemu i ewentualnym leczeniu chorób zawodowych zakaźnych pomaga grupowe ubezpieczenie zdrowotne, na którego zakup decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Jak pokazują statystyki Polskiej Izby Ubezpieczeń, liczba osób objętych tego typu polisami rośnie rok do roku o kilkanaście procent.

Warto też pamiętać, że ubezpieczenie zdrowotne mocno skraca czas oczekiwania na świadczenia specjalistyczne, których szybka realizacja jest istotna w przypadku schorzeń zawodowych zakaźnych – w porównaniu do odległych terminów na NFZ, ubezpieczenie zdrowotne skraca je do kilku, najdalej kilkunastu dni. To o tyle ważne, że choroby zawodowe zakaźne to często schorzenia przewlekłe, z którymi od momentu zachorowania można zmagać się nawet do końca życia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników