Trwa powszechny program szczepień przeciw SARS-CoV-2. Wielu pracodawców zastanawia się, czy dążenie do redukcji ryzyka zachorowań w zakładzie pracy pozwala na zobligowanie swoich podwładnych do szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników?

Zasada dobrowolności szczepień na COVID-19

Obowiązujące dziś zasady profilaktyki szczepień mówią, że szczepienia na COVID-19 są dobrowolne. Dotyczy to wszystkich grup społecznych i zawodowych.

Katalog obligatoryjnych szczepień i rodzaj związanych z nimi czynności zawodowych wymieniają przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Katalog zalecanych szczepień ochronnych dla pracowników nie obejmuje szczepień na COVID-19. Inne przepisy również nie dają bezpośredniej podstawy pozwalającej na skierowanie pracownika na szczepienie wymagane jednostronnie, na przykład przez pracodawcę.

Z tego wynika, że na gruncie prawa pracy oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych odmowa szczepienia ze strony pracownika jest jak najbardziej możliwa, bo szczepienia przeciwko COVID-19 nie wchodzą w skład obowiązkowych szczepień ochronnych dla pracowników.

Prawa pracownika – czy może odmówić szczepień?

Pracodawca nie może skłonić pracownika do poddania się przymusowym szczepieniom profilaktycznym. Odmowa ze strony tego ostatniego nie powinna na gruncie prawa spowodować narażenia na żadne negatywne konsekwencje. Do takich mogłyby należeć próby rewanżu ze strony pracodawcy, polegające np. na odmowie dopuszczenia do pracy albo przeniesienie na inne stanowisko. Jest to możliwe jedynie w rzadkich przypadkach, np. wtedy, gdy pracownik nie posiada orzeczenia lekarskiego w temacie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jeśli przesłanka ta nie zostanie spełniona, polecenie służbowe dotyczące zaszczepienia będzie sprzeczne z obowiązującym prawem.

Zachęty do szczepień – czy to możliwe?

Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych to doniosły temat dla wielu firm, których pracownicy są szczególnie narażeni na kontakt z patogenami. Czy wobec tego pracodawca może zachęcać do szczepienia? Owszem – i na tym arsenał jego możliwości się kończy. Zachęta może polegać na prowadzeniu akcji promocyjnych lub informacyjnych, zmierzających do przekonania pracownika, że warto się zaszczepić.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników