Sprzedawca to zawód wysokiego ryzyka, a zakres jego chorób jest bardzo szeroki – od cieśni nadgarstka do wypalenia zawodowego. Jakie ubezpieczenie pracownicze wybrać dla sprzedawcy?

Choroby zawodowe u sprzedawców związane są z układem krążenia, nerwowym i kostno-szkieletowym. Odpowiedzią na potrzeby zdrowotne tej grupy zawodowej są krótkie przerwy w pracy, możliwość okresowej zmiany wykonywanych czynności oraz pracownicze programy profilaktyczne. Jak wybrać optymalny pakiet zdrowotny dla tego grupy zawodowej?

Spis treści:

Na co choruje sprzedawca?

Najczęstsze choroby sprzedawców:

  • Choroby zakaźne

Sprzedawca jest w pierwszej linii kontaktu z klientem. Naraża go to na wirusowe choroby zakaźne. Natomiast kontakt z pieniędzmi i kartami kredytowymi to zagrożenie chorobami bakteryjnymi. W ciągu dnia niewiele jest momentów, kiedy pracownik może skorzystać w przerwy i umyć ręce. Stąd w pracy sprzedawcy nietrudno o zarażenie się chorobą zakaźną.

  • Zwyrodnienia kręgosłupa

Sprzedawca pełni rolę usługową, jego praca w dużej mierze polega na podnoszeniu i przenoszeniu rzeczy i podawaniu ich klientom. Dźwiganie, powtarzalność ruchów i praca w wymuszonej pozycji nadmiernie obciąża układ kostno-szkieletowy pracownika. Najbardziej cierpi odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

  • Choroby układu krążenia

Praca sprzedawcy w handlu detalicznym wiąże się z wielogodzinnym przyjmowaniem pozycji stojącej lub siedzącej. Układ sercowo-naczyniowy organizmu nie otrzymuje odpowiedniej dawki ruchu, a co za tym idzie — tlenu, i zaczyna szwankować. Pojawiają się obrzęki, skurcze nóg i żylaki.

  • Obciążenia psychiczne

Kontakt z klientami, przyjmowanie reklamacji, odpowiedzialność związana z rozliczaniem się z dziennego utargu, praca w dni wolne i nadgodziny potrafią trwale osłabić stan psychiczny pracownika i doprowadzić go do wypalenia zawodowego.

Choroby zawodowe w handlu detalicznym

Oprócz wielu schorzeń sprzedawca jest podatny na chorobę zawodową, jaką jest zespół cieśni nadgarstka. Do jej rozwoju prowadzi wykonywanie wciąż tych samych ruchów — np. podczas wyładowywania towaru na półki. Nerw pośrodkowy biegnący przez nadgarstek jest stale uciskany, co skutkuje obrzękiem, bólem i drętwieniem tej części ciała. W efekcie pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków.

Zespół cieśni nadgarstka to poważne schorzenie, które może wymagać operacji, a później wielotygodniowej rehabilitacji. Dlatego leczenie trzeba rozpocząć jak najszybciej od wystąpienia pierwszych objawów.

Pracownicy diagnozę zespołu cieśni nadgarstka uzyskają od lekarza neurologa, ortopedy lub reumatologa. Jeśli choroba jest w zaawansowanym stadium, leczenie chirurgiczne obejmuje uwolnienie kanału nadgarstka. W zakresie ubezpieczenia, oferowanego przez SALTUS Ubezpieczenia, jest również rehabilitacja. To kompleksowe podejście skraca czas powrotu do zdrowia — pracownik nie musi szukać dostępnych placówek zdrowia, czekać miesiącami w kolejce na konsultacje, leczenie i rehabilitację. Kilka tysięcy współpracujących z SALTUS Ubezpieczenia placówek gwarantuje łatwy i szybki dostęp do lekarzy wszystkich specjalizacji.

Jak wybrać opiekę zdrowotną dla sprzedawcy?

Znajomość zagrożeń i chorób zawodowych na stanowisku sprzedawcy jest podstawą wyboru właściwego wariantu ubezpieczenia pracowników.

Narażenie na urazy układu kostno-szkieletowego i zawodowe choroby u sprzedawców, czyli zespół cieśni nadgarstka, wymagają zwiększonej opieki zdrowotnej w tym obszarze. Dlatego spośród programów profilaktycznych w ramach medycyny pracy, SALTUS Ubezpieczenia rekomenduje Profilaktykę Nabytych Wad Postawy. Konsultacje neurologa i ortopedy oraz badania diagnostyczne, takie jak rentgen i rezonans magnetyczny kręgosłupa zapewniają pracownikom rzetelną diagnozę i leczenie.

W odniesieniu do chorób układu krążenia wskazany jest program Profilaktyka Kardiologiczna + Walka dla Serca. W jego skład wchodzą wszelkie badania krwi i obrazowe, konieczne do wykrycia chorób kardiologicznych.

Pogłębiającym się problemom natury psychicznej wynikającym ze stresu w pracy może zapobiec opieka psychologa.

Natomiast w kwestii chorób zakaźnych ważny jest szybki dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, co dla ubezpieczonych pracowników nie stanowi problemu.

Ogólny stan zdrowia pracowników

Oprócz zagrożeń i chorób zawodowych na stanowisku sprzedawcy, pracodawca musi wziąć pod uwagę wiek i stan zdrowia pracowników. Ryzyko zawodowe sprzedawców zwiększa się wraz z wiekiem, ponieważ z upływem lat wzrasta podatność na choroby układu krążenia.

Każdy pracodawca chciałby mieć zdrowych pracowników, trzeba jednak wziąć po uwagę, że część z nich boryka się z chorobami przewlekłymi, do których się nie przyznaje. Dla takich osób kompleksowa opieka medyczna ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu pracy. Szeroka oferta usług możliwych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa szanse na długoletnich i lojalnych pracowników sprzedaży.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników