Zespół wibracyjny daje o sobie znać po kilku latach. W tym czasie trwale pozbawia sprawności i zdrowia wykwalifikowanych pracowników. Można temu zapobiec.

Choroba wibracyjna to dolegliwość zawodowa pracowników narażonych na długotrwałe działanie drgań mechanicznych. Oddziałuje negatywnie na wiele aspektów ludzkiego zdrowia. Jak zabezpieczyć pracowników przed tą chorobą? Najlepsza profilaktyka to przestrzeganie dopuszczalnych norm drgań i właściwie dobrana opieka medycyny pracy. W SALTUS Ubezpieczenia grupowe ubezpieczenia zdrowotne można rozszerzyć o usługi medycyny pracy. W ten sposób pracownik zyskuje opiekę związaną wprost z jego stanowiskiem pracy.

Spis treści:

Co to jest zespół wibracyjny?

To choroba, która powstaje na skutek ekspozycji organizmu na drgania mechaniczne. Nawet nieduże, ale regularne doświadczanie drgań prowadzi do poważnych skutków ubocznych, zwanych zespołem wibracyjnym.

W Polsce zespół wibracyjny znajduje się w wykazie chorób zawodowych. To znaczy, że pracodawca ma obowiązek podejmować działania zapobiegawcze.

Choroba wibracyjna — objawy

Objawy choroby wibracyjnej zależą od postaci, jaką przybiera schorzenie.

 • Zespół wibracyjny — postać naczyniowo nerwowa

Jeśli drgania są miejscowe, dochodzi do zaburzeń naczyniowo-nerwowych. Najczęściej objawy widoczne są w przepływie krwi w palcach rąk (palce bledną), poczuciu drętwienia i mrowienia, które ustępuje po odpoczynku i ogrzaniu rąk. Tzw. choroba wibracyjna rąk lub „choroba białych palców” z początku wydaje się niegroźna. Jednak zlekceważenie pierwszych symptomów może prowadzić do coraz częstszych i dłuższych nawrotów, a także rozszerzyć objawy na kolejne palce. Każdorazowe zdrętwienie palców oznacza przestój w pracy nawet do godziny, bo pracownik nie może precyzyjnie utrzymać narzędzia ani nim pracować.

 • Zespół wibracyjny — postać kostno-stawowa

W przypadku drgań, które działają ogólnie na organizm, zespół wibracyjny może mieć postać kostno-stawową. Tutaj objawy nie są widoczne od razu. Początek choroby może być mylony z reumatyzmem, bo pracownik odczuwa bóle w stawach. Dodatkowym objawem są częste złamania kości.

Ta postać choroby wibracyjnej jest o wiele trudniejsza do odkrycia bez badań diagnostycznych, a tym samym dużo groźniejsza. Nieleczona prowadzi do zwyrodnień kostnych i zwapnień, które utrudniają poruszanie się i są źródłem bólu. Również narządy wewnętrzne poddawane ciągłym drganiom tracą swoją homeostazę, co skutkuje ogólnym pogorszeniem zdrowia.

Kto jest narażony na zespół wibracyjny?

Na działania drgań i wibracji narażeni są głównie mężczyźni, ponieważ o wiele częściej niż kobiety mają styczność z urządzeniami mechanicznymi w pracy.

Są to przede wszystkim:

 • operatorzy maszyn drogowych, budowlanych, rolniczych,
 • operatorzy ręcznych narzędzi elektrycznych: młotów pneumatycznych, wiertarek udarowych, tokarek, pilarek, szlifierek, pił łańcuchowych, ubijaków mas formierskich i betonu oraz innych,
 • pracownicy obsługujący maszyny, które wprowadzają w drgania podłoże, na którym stoją,
 • kierowcy wszelkich pojazdów.

Jak leczyć i zapobiegać chorobie pracowników budowlanych?

Niewiele można zrobić, kiedy u pracownika zostanie zdiagnozowana choroba wibracyjna. Leczenie jest objawowe i skierowane na konkretne dolegliwości. Najwłaściwsze działanie to zapobieganie chorobie, co jest obowiązkiem pracodawcy.

 1. Przestrzeganie norm

Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Szczegółowo zostały w nim określone nieprzekraczalne normy drgań i nałożony na pracodawcę obowiązek wykonywania pomiarów wibracji.

 1. Narzędzia i przerwy w pracy

Pracodawca ma obowiązek zadbać o bezpieczne stanowisko pracy.

Ryzyko choroby wibracyjnej zmniejsza korzystanie z nowoczesnych narzędzi, które nie wpadają w duże drgania. Wszelkie ochraniacze, amortyzowane siedziska maszyn, wibroizolatory, rękawice antywibracyjne i inne środki ochrony indywidualnej powinny być zapewnione i łatwo dostępne do użytku.

Element profilaktyki stanowią też regularne przerwy na odpoczynek, rotacja na stanowiskach i edukacja pracowników.

 1. Opieka medyczna

W zawodach zagrożonych chorobą wibracyjną duże znaczenie mają badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne. Ich rodzaj jest dokładnie określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r., dotyczącym zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Wszystkie badania, oprócz standardowego wymiaru, powinny obejmować kontrolę układu naczyniowego, nerwowego i kostnego. Dodatkowe badania to RTG rąk i stawów łokciowych i ocena czucia wibracji, czyli badanie palestezjometryczne.

Wybór grupowego ubezpieczenia zdrowotnego w SALTUS Ubezpieczenia gwarantuje szybką diagnozę i leczenie choroby wibracyjnej. Łatwy dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w obecnych realiach (brak personelu medycznego i długie oczekiwanie na wizytę) to dzisiaj konieczność.

Brak jakichkolwiek działań ze strony pracodawcy wiąże się z ryzykiem roszczenia chorego pracownika o odszkodowanie. W ten sposób choroby wibracyjne w zakładzie pracy mogą wpłynąć na budżet i ograniczyć możliwości rozwoju firmy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników