Wysokie temperatury negatywnie wpływają na wszystkich pracowników. Zarówno na tych, którzy wykonują swoje obowiązki na świeżym powietrzu, jak i na tych, którzy pracują w przestrzeni zamkniętej. Brak dogodnych warunków rzutuje nie tylko na wydajność i jakość wykonywanej pracy, oddziałuje też na jakość życia pracownika. Pogorszenie samopoczucia, powstanie lub nasilenie problemów ze zdrowiem obniża jakość życia. Praca w wysokich temperaturach może ponadto skutkować wystąpieniem odwodnienia, wyczerpania cieplnego czy udaru cieplnego.

Co pracodawca musi zapewnić pracownikowi?

Jak wynika z informatora wydanego dla pracodawców przez Państwową Inspekcję Pracy, pracodawca musi zapewnić zimne napoje dla pracowników. Dla pracujących w zamkniętych pomieszczeniach – gdy temperatura na stanowisku pracy przekroczy 28˚ C, dla pracujących w otwartej przestrzeni – gdy temperatura przekroczy 25˚ C. Niestety przepisy nie określają maksymalnej temperatury, w której pracownik może wykonywać pracę. Ponadto, pracodawca powinien zadbać o warunki pracy – m.in. zabezpieczyć stanowiska pracy przed przegrzaniem czy chronić okna przed zbyt dużym nasłonecznieniem. Kolejnym obowiązkiem jest dbanie o sprawne działanie urządzeń do wentylacji lub klimatyzacji i ich czystość.

Jak dbać o pracownika?

Przestrzeganie wytycznych oraz norm związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy powinno być standardem pracodawcy. Oprócz zapewnienia optymalnych warunków pracy (co zapobiega odwodnieniu i udarom cieplnym), pracodawcy powinni upewnić się też, czy ich zatrudnieni nie zmagają się z problemami zdrowotnymi, których objawy mogą się nasilić w wyniku upałów. Jednym z rozwiązań umożliwiających i ułatwiających regularne sprawdzanie stanu zdrowia pracowników oraz prewencję problemów zdrowotnych, są Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia. W warunkach potencjalne niebezpiecznych, więc także w okresie upałów, szczególnie istotne jest zapewnienie pracownikom dostępu do profilaktyki kardiologicznej, neurologicznej, chorób układu oddechowego czy zmniejszającej ryzyko powstawania nabytych wad wzroku. Łatwiejszy dostęp do konsultacji i badań specjalistycznych umożliwi nie tylko kontakt z ekspertami od zdrowego stylu życia, lecz pozwoli także na szybkie wykrycie ewentualnego problemu i podjęcie stosownego leczenia.

Praca w upały. Schorzenia szczególnie niebezpieczne.

Wielu pracowników boryka się z problemami zdrowotnymi, które mogą być potencjalnie niebezpieczne podczas fali upałów, są to m.in. choroby i schorzenia:

  • neurologiczne,
  • kardiologiczne,
  • układu oddechowego, skóry,
  • narządu wzroku.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników

 

Źródła:

1) https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/103024,obowiazki-pracodawcy-w-czasie-upalu.html (dostęp 30.08.2019 r.)