Według danych Międzynarodowego Biura Rejestracji Częstotliwości Radiowych (IFRB) liczba źródeł pól elektromagnetycznych na świecie co roku zwiększa się o 6 proc. Czy sztuczne pola elektromagnetyczne stanowią coraz większe zagrożenie dla zdrowia pracowników? Jaki jest ich wpływ? Czy możliwa jest ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym?

Świat bez smartfonu, komputera, suszarki, miksera czy telewizora jest dziś trudny do wyobrażenia. Te urządzenia ułatwiają pracę, zapewniają rozrywkę i towarzyszą nam na każdym kroku. Wciąż nie zostało jednak jednoznacznie przesądzone, że ich wpływ na nasz organizm nie jest negatywny. Czy to oznacza, że słowa „elektrosmog”, „ochrona” powinny jednak być ze sobą zestawiane?

Elektrosmog to zanieczyszczenie środowiska promieniowaniem elektromagnetycznym. Powstaje ono tam, gdzie występują urządzenia elektryczne. O „zanieczyszczeniu” środowiska falami elektromagnetycznymi mówi się w ten sam sposób, jak o skażeniu chemicznym czy zagrożeniu hałasem. Należy jednak pamiętać, że pole elektromagnetyczne (PEM) jest m.in. wynikiem działania sił naturalnych (np. promieniowanie elektromagnetyczne z kosmosu) i nie mamy na nie żadnego wpływu.

Jaka odległość od trakcji elektrycznej?

Podejmowanie potencjalnych środków ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym należy rozpocząć od analizy zasięgu tego promieniowania.

Przykładowo, w wypadku anten bazowych telefonii komórkowej największy poziom promieniowania występuje na wysokości zainstalowania anteny. Minimalna odległość mieszkania od trakcji energetycznej najwyższych napięć powinna wynosić ok. 40 m. Warto też pamiętać, że domy i drzewa mocno redukują natężenie pola elektrycznego, ale nie stanowią osłony przed promieniowaniem fal magnetycznych, emitowanych przez linie wysokiego napięcia. Te ostatnie zapewnić mogą dopiero specjalne ekrany elektromagnetyczne.
Jeśli chodzi natomiast o sprzęt RTV, to produkowane obecnie ekrany ciekłokrystaliczne (płaskie), stosowane w komputerach, laptopach i telewizorach, wytwarzają tak niewielkie pole elektromagnetyczne, że ich szkodliwość jest żadna. Zaleca się jedynie, by odległość monitora od oczu wynosiła co najmniej 50 cm (komputer) lub pięciu przekątnych ekranu (telewizor). Odległość 50 cm obowiązuje również przy włączonej mikrofalówce.

Bezpieczny laptop – elektrosmog pod kontrolą

Potencjalna ochrona przed smogiem elektromagnetycznym (potencjalna, bo wciąż nie mamy dowodów na jego szkodliwość) zakłada przestrzeganie kilku kroków, które możemy podjąć, by zapewnić sobie 100% bezpieczeństwa. Zarówno w domu, jak i w miejscu pracy:

  1. Wybieraj sprzęt z certyfikatem. Potwierdzeniem zgodności z nomami europejskimi są umieszczone na obudowie urządzenia elektrycznego litery CE lub TCO.
  2. Przestrzegaj minimalnej odległości od sprzętów. Ogranicz ich liczbę w sypialni tak bardzo, jak się da.
  3. Wygaszacz ekranu nie chroni przed promieniowaniem! Nie zostawiaj sprzętów w trybie stand-by (czuwanie).
  4. Dbaj o jakość i montaż gniazdek elektrycznych – zarówno one, jak i przedłużacze, powinny mieć uziemienie.
  5. Wietrz pomieszczenia, w których jest dużo urządzeń elektrycznych.

Elektrosmog – badania

Badania nad potencjalną szkodliwością elektrosmogu wciąż trwają, trudno jednak przewidywać, żeby w najbliższym czasie mogły zajść tu większe zmiany.