Pracownicy biurowi mogą liczyć na refundację monitorów, soczewek i okularów korekcyjnych oraz podnóżków. Czy to wystarczy do zapewnienia im właściwej ochrony zdrowia w pracy?

17 listopada 2023 roku weszło nowe prawo, które na nowo określa, co jest refundowane dla pracownika. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe środki ochrony zdrowia: soczewki, odpowiednie monitory i podnóżki. Na wdrożenie przepisów jest pół roku. To jednak kropla w morzu potrzeb, jeśli chodzi o ochronę zdrowia pracowników. Pracodawcy inwestują w prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Spis treści:

Nowe przepisy – nowe udogodnienia dla pracowników

17 listopada 2023 roku wszedł w życie przepis zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Od tego dnia możliwa jest refundacja szkieł lub refundacja soczewek kontaktowych przez pracodawcę, a nie jak dotychczas, jedynie okularów. Pracodawca ma obowiązek refundować szkła kontaktowe lub okulary korygujące wzrok, jeśli w wyniku badań profilaktycznych lekarz stwierdzi, że wzrok pracownika wymaga korekcji podczas pracy przy monitorze.

Refundacja soczewek, okularów i refundacja soczewek twardych to nie jedyne zmiany, jakie zostały wprowadzone 17 listopada. Kolejne udogodnienia dla pracowników to refundacja monitora do pracy lub podstawki, umożliwiającej ustawienie górnej krawędzi ekranu komputera na wysokości oczu pracownika. Zmiany dotyczą osób korzystających z urządzeń przenośnych, np. laptopów. O tym, czy pracownik otrzyma monitor czy podstawkę decyduje pracodawca, ale pracownik musi zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt.

Oprócz refundacji monitora pracodawca musi zapewnić dodatkową klawiaturę i mysz do obsługi komputera. Kolejną zmianą jest refundacja podnóżka do pracy przy komputerze. Refundacja podnóżka także odbywa się na wniosek pracownika.

Możliwość refundacji dodatkowych sprzętów i soczewek lub okularów korekcyjnych dotyczy osób, które przy komputerze pracują przynajmniej 4 godziny dziennie.

Jak pracownicy odczują zmianę przepisów?

Nowa refundacja obejmująca soczewki, monitory i podnóżki stanowi istotny krok w kierunku poprawy warunków pracy i zdrowia pracowników. W dobie, gdy duża liczba zatrudnionych spędza długie godziny przed ekranem komputera, inwestycja w soczewki i szkła korekcyjne jest kluczowa dla ochrony wzroku. Równie ważne jest zapewnienie ergonomicznych monitorów, które nie tylko chronią wzrok, ale także pomagają w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. Podnóżki mogą znacząco poprawić komfort pracy, zapobiegając problemom z krążeniem, zmniejszając napięcie w nogach i dolnej części pleców. Wprowadzenie dofinansowania tych środków świadczy o trosce o dobrostan pracowników i przyczynia się do wzrostu ich produktywności i zadowolenia z pracy. To inwestycja, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, tworząc zdrowsze i bardziej efektywne środowisko pracy.

Czy nowe przepisy wystarczająco chronią zdrowie pracowników?

Ochrona zdrowia to znacznie szerszy temat niż zapewnienie lepszych warunków pracy przy komputerze. Wsparciem są oczywiście inne przepisy, jak choćby dotyczące pracy zdalnej i wyposażenia stanowiska pracy w domu przez pracodawcę, czy dotyczące zapisów umowy o zatrudnieniu dotyczące norm czasu pracy. Liczą się też rekomendacje, takie jak ta z Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich z września 2023, która zaleca dostęp do psychologa dla każdego pracownika. Biorąc pod uwagę dane z SUZ-u, który podaje, że w 2022 roku lekarze wystawili niemal 1,3 mln zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych, wydaje się to niezwykle rozsądne działanie. Niestety, w ramach państwowego funduszu nie jest to możliwe. Dlatego pracodawcy, żeby zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne i wiele innych świadczeń, coraz częściej korzystają z usług prywatnych.

Jak grupowe ubezpieczenie zdrowotne wspiera zdrowie pracowników?

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne w SALTUS Ubezpieczenia zapewnia dostęp do szybszej i bardziej zindywidualizowanej opieki zdrowotnej. W przeciwieństwie do publicznego systemu zdrowia pracownicy nie czekają miesiącami na wizyty u specjalistów, co jest częstą przyczyną rezygnacji z podjęcia leczenia. Łatwy dostęp do lekarzy i terapii to szybsza diagnoza i powrót do zdrowia. W praktyce przekłada się to na mniejszą liczbę dni chorobowych.

Konsultacje psychologiczne, a w SALTUS Ubezpieczenia także psychiatryczne, to kolejne uzupełnienie opieki zdrowotnej z funduszu. Ponadto, współpraca z ponad 5 tys. placówkami medycznymi na terenie całego kraju umożliwia podjęcie leczenia w klinikach wyposażonych w najnowsze technologie medyczne, niezależnie od miejsca pracy i zamieszkania.

W rezultacie, grupowe ubezpieczenie zdrowotne zapewnia pracownikom nie tylko lepszą opiekę zdrowotną, ale też przyczynia się do zwiększenia ich zadowolenia z pracy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników