Uważa się, że na poziom odporności wpływa przede wszystkim dieta. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że jednym z bardziej niszczących ją czynników jest długotrwały, przewlekły stres. Jak go łagodzić?

Skąd się bierze w pracy stres?

Stres to stan napięcia psychicznego, który podczas wykonywania obowiązków zawodowych odczuwa w różnym stopniu większość z nas, niezależnie od pozycji zawodowej i rodzaju pracy. Im większa jest rozbieżność między wymaganiami środowiska pracy, a możliwościami i potrzebami pracowników, tym większy poziom odczuwanego przez nich stresu.

Stres to inaczej nadmierna reakcja na obciążenie organizmu, powodująca zmiany neurohormonalne w organizmie. Powoduje wydzielanie dużej ilości substancji czynnych i stanowi czynnik obciążający organizm. Stres wywołują tzw. stresory – aktywujące go czynniki. Może być powodowany m.in. nadmiarem obowiązków, odczuwaną presją (przełożonych, czasu, osiągniętego wyniku), subiektywnym poczuciem zbytniego obciążenia pracą albo zbyt niskiego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Katalog potencjalnych przyczyn jest jednak znacznie szerszy i obejmuje też przyczyny spowodowane stosunkami międzyludzkimi (relacje ze współpracownikami, a nawet mobbing) oraz warunki zewnętrzne (np. ciężkie warunki pracy – hałas, zapylenie itp.). Stresory wywołują reakcję alarmową organizmu, której objawem fizjologicznym może być m.in. zwiększenie tętna przepływu krwi, przyspieszenie oddechu, napięcie mięśni.

Zdrowotne konsekwencje stresu

Krótkotrwały stres to naturalna siła motywująca do działania, jeśli jednak trwa zbyt długo, może doprowadzić do naprawdę poważnych konsekwencji. Początkowo mogą to być problemy ze snem czy koncentracją. Pod wpływem stresu ujawniają się takie dolegliwości jak bóle głowy, mięśni karku, barków lub okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa. Przewlekły stres może prowadzić do stałych, poważnych skutków zdrowotnych w postaci np. nadciśnienia tętniczego, zawału lub udaru, depresji, nerwic i większego ryzyka zachorowania na choroby onkologiczne.

W samej pracy zawodowej przewlekły stres może skutkować tzw. wypaleniem zawodowym. Proces ten zaczyna się zazwyczaj od poczucia zmęczenia wykonywaną pracą i przeświadczenia o braku sensowności wykonywanych obowiązków, co skutkuje np. ignorowaniem swoich zadań bądź współpracowników czy klientów. Ryzyko wypalenia zawodowego w niektórych zawodach zagraża pracownikom częściej niż w innych. Należą do nich np. te wymagające bliskiego kontaktu emocjonalnego z innymi ludźmi – nauczyciel, psycholog, lekarz czy doradca klienta.

Stres jako niszczyciel odporności

Gdy bez przerwy jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości, cierpi na tym przede wszystkim nasz układ odpornościowy. Pod wpływem długotrwałego stresu powiększa się kora nadnerczy (organ odpowiedzialny za hormony stresu), a zanika grasica. Zmniejsza się też ogólna liczba komórek odpornościowych we krwi. To jasno pokazuje, że stres, oddziałując na organizm, oprócz powodowania licznych chorób czyni nas również mniej odpornymi na infekcje. Dodatkowo pobudzenie układu immunologicznego podczas stresu powoduje zmiany w zachowaniu człowieka, takie jak ograniczenie aktywności (również seksualnej) i zmniejszenie liczby interakcji społecznych.

Jak radzić sobie ze stresem

Stres w pracy pokonać można na wiele sposobów, podstawą jest jednak znalezienie pierwotnej przyczyny dolegliwości. W osłabieniu jego skutków pomaga higieniczny tryb życia – aktywność fizyczna, wypoczynek, sen. Pomagają one trzymać w dobrej kondycji zarówno ciało, jak i psychikę. Nie należy też brać na siebie nadmiaru obowiązków i zabierać pracy do domu. Ważne jest korzystanie z przysługującego urlopu. Jeśli to nie pomaga, warto skonsultować się z lekarzem bądź psychologiem.

Profilaktyka stresu

Dodatkowo prywatne ubezpieczenia zdrowotne, wykupione przez pracodawców, mogą znacząco pomóc w leczeniu wszelkich objawów stresu. Zapewniają one wyspecjalizowane programy profilaktyczne, w ramach których można wykonać określone badania – a jak wyżej, stres wpływa na organizm, pogarszając jego funkcjonowanie. Pakiet badań i możliwość szybkiego umówienia konsultacji ze specjalistą (psycholog, psychiatra, neurolog) to zestaw pomocny w walce ze stresem i wypaleniem zawodowym. W wypadku stresu należy też działać szybko, a prywatne ubezpieczenia zdrowotne mają w tym aspekcie dużą przewagę nad leczeniem spod znaku NFZ.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników