Zmiana klimatu na stałe wpisuje się w zagrożenia zdrowotne. Od pracodawców wymaga to nowego podejścia do ochrony zdrowia pracowników.

Ostatnie 40 lat to ciągły wzrost temperatur w Europie, a rok 2020 był najcieplejszym w historii pomiarów. Zmiana klimatu to skrajne zjawiska pogodowe, których efektem są nie tylko straty materialne. Europejska Agencja Środowiska podliczyła, że w latach 1980-2020 w krajach Unii Europejskiej z powodu zmian klimatu zmarło 138 tys. ludzi. Większość na skutek zdarzeń hydrologicznych i fal upałów. Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie odczuwamy także w miejscu pracy. Co najbardziej szkodzi pracownikom i czy można temu zapobiegać?

Spis treści:

Wpływ klimatu na życie człowieka

Zmiany klimatyczne niosą ze sobą kryzys zdrowotny, ponieważ ludzki organizm nie jest zdolny do wytrzymania skrajnych zjawisk pogodowych bez negatywnych konsekwencji. Jednak nie każdy odczuje zmiany klimatu w ten sam sposób. Skala i natężenie skutków zdrowotnych zależą m.in. od: wieku, stanu zdrowia, przebytych chorób, płci i dostępu do służby zdrowia.

Najsilniej na zdrowie człowieka wpływają:

 • powodzie,
 • upały,
 • zanieczyszczone powietrze i woda,
 • wektory (owady przenoszące choroby) i gryzonie.

W przypadku chorób przenoszonych przez owady i gryzonie oraz skażenie wód i powietrza, wpływ zmian klimatu jest bezpośredni i powoduje m.in.:

 • zatrucia,
 • choroby zakaźne (zapalenia żołądka i jelit)
 • choroby układu mózgowo-naczyniowego (udary),
 • choroby układu krążenia (zawału mięśnia sercowego),
 • choroby układu oddechowego (astma, alergie),
 • śmierć.

Druga grupa negatywnych skutków wiąże się ze zdrowiem psychicznym, które wynikają z zagrożenia i utraty mienia:

 • ataki paniki
 • zespół stresu pourazowego,
 • zaburzenia snu,
 • spadek motywacji,
 • agresja,
 • depresja,
 • myśli samobójcze.

Zmiana klimatu wpływa więc na człowieka całościowo i zmienia każdą część jego życia, w tym pracę.

Skutki zmian klimatu w miejscu pracy

Ekstremalne zjawiska pogodowe nie muszą trwać długo, żeby pozostawić po sobie długofalowe, negatywne skutki. Efekty działania pogody i klimatu można odczuć w niemal każdej branży. Nie ma większego znaczenia czy zatrudnieni pracują na zewnątrz, w biurze czy w fabryce, choć zagrożenia nieco się wtedy różnią.

 1. Praca na zewnątrz

Dotyczy sektorów:

 • przemysł budowlany,
 • rolnictwo,
 • leśnictwo,
 • transport,
 • ratownictwo (strażacy, ratownicy medyczni).

Największym zagrożeniem są upały i narażenie na wysokie temperatury powietrza. Utrata koncentracji, osłabienie i udar cieplny to najczęstsze skutki ekstremalnych temperatur.

Kolejny czynnik to promieniowanie UV, w nadmiarze prowadzące do oparzeń i nowotworów, a następny — działanie owadów i gryzoni przenoszących choroby, które potem wymagają długotrwałego leczenia (np. borelioza).

 1. Praca w pomieszczeniu

Pracownicy biurowi i produkcyjni (w halach) również narażeni są na działanie ekstremalnych temperatur. Nawet, gdy w pomieszczeniach działa klimatyzacja, wraz ze wzrostem temperatury powietrza jej wydajność spada.

Podobnie jak osoby pracujące na zewnątrz, doświadczają skutków ekspozycji na gorąco: problemów z układem krążenia, zmęczenia psychicznego, wyczerpania fizycznego.

Zmiany w klimacie wpływają na kondycję finansową i operacyjną przedsiębiorstw. Przerwy w produkcji, słabsza wydajność pracowników, zwolnienia lekarskie na skutek złego samopoczucia i chorób oznaczają gorsze wyniki, straty produkcyjne i wraz z tym, finansowe.

Jak dbać o zdrowie pracownika w dobie zmian klimatu?

W odpowiedzi na zmiany klimatu firmy inwestują w poprawę jakości środowiska pracy i edukację zdrowotną.

Oprócz środków ochrony osobistej, przepisów i zaleceń, które regulują czas pracy w upale oraz ochronę przed promieniowaniem UV, pracownicy powinni mieć wiedzę, w jaki sposób chronić się przed zakażeniami biologicznymi i jak reagować, kiedy pojawia się zagrożenie nimi. Te działania, wzmocnione przez wysokiej jakości opiekę zdrowotną, mają szanse zmniejszyć negatywne efekty zmian klimatu zarówno od strony pracownika, jak i pracodawcy.

Dla firm, które chcą zabezpieczyć siebie i pracowników przed — coraz częściej spotykanymi w Polsce ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi — SALTUS Ubezpieczenia proponuje medycynę pracy wraz z pakietami medycznymi. Pracownicy objęci grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być pod stałą opieką lekarską, ponieważ czas oczekiwania na wizytę, także u specjalisty, jest krótki. Znajomość własnego stanu zdrowia pozwala przewidzieć reakcje organizmu na ekstremalne zjawiska pogodowe i zapobiec im. Kiedy jednak ich negatywne skutki staną się udziałem pracowników, grupowe ubezpieczenie zdrowotne zapewnia szybki dostęp do lekarzy i leczenia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników