Od czego zależy stan zdrowia i jak o nie dbać, żeby jak najdłużej się nim cieszyć? Połowa sukcesu tkwi w rękach pracowników. W drugiej połowie jest miejsce na działania pracodawcy.

Czym właściwie jest zdrowie i jakie czynniki sprawiają, że jedni je mają, a inni nie? Okazuje się, że największe znaczenie ma styl życia, potem środowisko fizyczne i społeczne, geny oraz organizacja opieki medycznej. O tę ostatnią część może i powinien zadbać pracodawca.

Spis treści:

Co to jest zdrowie?

Definicja zawarta w konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1948 roku brzmi:

Zdrowie jest stanem pełnego/całkowitego dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jej brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby czy niepełnosprawności.

Pojęcie to wciąż jest aktualne, a do tego celne, bo przedstawia zdrowie w pozytywnym znaczeniu. Nie jako brak choroby, tylko jako coś optymalnego, co pozwala na prowadzenie satysfakcjonującego życia i doświadczania go w pełni. Decyduje o tym nie tylko fizyczny stan organizmu i jego poszczególnych narządów, ale też dobre relacje z innymi (również w środowisku pracy) ­­i samopoczucie psychiczne. W ostatnich latach mówi się też o duchowym wymiarze zdrowia, czyli poziomie wewnętrznego spokoju.

W dobie zmian postpandemicznych wiemy już, że na zdrowie pracowników należy patrzeć całościowo. Skala zwolnień lekarskich z powodu wypalenia czy zaburzeń psychicznych, takich jak stany lękowe i depresja jest wyraźną wskazówką, że dbanie o zdrowie w firmie to nie tylko programy profilaktyczne.

Obszary zdrowia

Zdrowie to bardzo szeroki obszar, nierozerwalnie związany z całym życiem człowieka. Można to jednak uprościć i zawęzić do kilku najistotniejszych wymiarów funkcjonowania, w związku z czym wyróżniamy:

 • zdrowie fizyczne: działanie organizmu, jego narządów i układów,
 • zdrowie psychiczne: dzielimy je na umysłowe (umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów) i emocjonalne (świadomość własnych emocji, radzenie sobie ze stresem),
 • zdrowie społeczne: funkcjonowanie wśród ludzi, w środowisku zawodowym i prywatnym,
 • zdrowie duchowe: poziom wewnętrznego spokoju, który regulujemy przekonaniami moralnymi, religijnymi i praktykami duchowymi.

W dzisiejszych czasach problemem staje się sprostanie wymaganiom zdrowotnym pracowników i co ważniejsze — próba ustalenia skali wpływu na ich zdrowie i realizowanie programów zdrowotnych i profilaktycznych w miejscach pracy.

Co wpływa na nasze zdrowie?

Pewną podpowiedź na temat skali wpływu, jaki ma pracodawca na zdrowie pracownika, daje raport stworzony w latach 80-tych przez Marca Lalonde’a, ówczesnego ministra zdrowia w Kanadzie. W swoich badaniach wykazał, że na zdrowie człowieka wpływa:

 • styl życia (50 proc.),
 • środowisko — otoczenie fizyczne i społeczne (20 proc.),
 • geny (20 proc.),
 • opieka medyczna (10 proc).

Wyniki raportu przełożyły się na nacisk na szeroko pojętą profilaktykę, również w Polsce — Narodowy Program Zdrowia opiera się na nieco już zmodyfikowanej, ale aktualnej części raportu Lalonde’a.

Te 10 proc. wpływu na zdrowie związane z opieką medyczną zatrudnionych, mogą być przysłowiową deską ratunku, kiedy wszystko inne zawodzi lub dopełnieniem całokształtu dbania o zdrowie. To już zależy od pracowników. Jednak obszar działań pracodawcy sięga o wiele głębiej. Idealny pracodawca, który reprezentuje przecież otoczenie społeczne pracownika, tworzy właściwe warunki pracy, motywuje, zapewnia rozwój, integrację i edukuje, np. na temat zdrowia.

Zdrowie w pracy a zdrowie w ogóle

Nie można rozdzielić zdrowia na to, które przejawia się w pracy i to, po jej ukończeniu. Niemniej, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie jak najlepszych warunków pracy. Natomiast jeśli warunki pracy pracownika są szkodliwe lub uciążliwe, trzeba zapewnić mu należyte zabezpieczenie: odzież i narzędzia ochronne oraz badania profilaktyczne dostosowane do zagrożeń na danym stanowisku.

Opieka zdrowotna pracowników

Jak najlepiej wpłynąć na zdrowie pracowników? W SALTUS Ubezpieczenia rekomendujemy grupowe ubezpieczenia zdrowotne i Pracownicze Programy Profilaktyczne. Dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowania, szybkie terminy także w sezonie chorobowym (jesienią i zimą), bezpłatne badania diagnostyczne czy rehabilitacja to czynniki, które sprawiają, że pracownicy chętniej podejmują działania na rzecz własnego dobrostanu. Dopełnieniem są pracownicze programy profilaktyczne, a w firmach, które dbają o wysoki poziom świadczeń, także ubezpieczenia na życie.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników