Zdrowie fizyczne i psychiczne pracownika produkcji jest bardzo ważne. Bez zdrowych głów i sprawnych rąk produkcja stoi. Pracodawcy nie są jednak bezsilni — o psychikę pracowników może zadbać psycholog lub psychiatra w ramach ubezpieczenia grupowego.

Praca w zakładzie produkcyjnym może być monotonna, ciężka i pod presją czasu. Często ma charakter zmianowy i jest poddana sezonowości — latem pracy może być dużo więcej niż zimą. To i wiele innych obciążeń sprawia, że pracownik produkcji jest mocno narażony na przeciążenie układu nerwowego. Może to skutkować zaburzeniami psychicznymi i ogólnym pogorszeniem zdrowia. Jak dbać o zdrowie psychiczne pracownika w zakładzie produkcyjnym?

Spis treści:

Zagrożenia zdrowia psychicznego pracownika produkcji

Dziś stan psychiczny zatrudnionych to ważny aspekt pracy, dobitnie pokazała to pandemia. Lawinowo rośnie ilość zwolnień lekarskich związanych z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja. Pracodawcy coraz częściej szukają sposobów, aby kondycja psychiczna zatrudnionych nie była przyczyną pogarszającego się zdrowia i absencji w pracy. Tylko w 2020 roku z powodu depresji, stresu i zaburzeń adaptacyjnych lekarze wystawili 1,5 mln zwolnień!

Znaczną część osób na chorobowym stanowili pracownicy produkcji. To szczególna grupa zatrudnionych, narażona na wiele negatywnych czynników, które mogą pogorszyć samopoczucie psychiczne. Na zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych u pracowników produkcji wpływa:

  • praca zmianowa,
  • warunki pracy: hałas, presja czasu, monotonia wykonywanych czynności, konflikty wśród pracowników,
  • przeciążenie fizyczne.

Dbanie o zdrowie psychiczne pracownika produkcji jest podstawą do zapewnienia mu zdrowia w ogóle, a firmie — osoby w miejscu pracy, a nie na zwolnieniu chorobowym.

Jak wzmocnić psychikę pracownika produkcji?

Wsparcie zdrowia psychicznego pracownika produkcji rozpoczyna się od stworzenia właściwych warunków pracy. Otoczenie musi być bezpieczne, zasady BHP przestrzegane, a zatrudnieni poinformowani o ewentualnych zagrożeniach i wyedukowani do pracy na danym stanowisku. Poczucie bezpieczeństwa musi dawać także środowisko pracy w sensie społecznym. Dbanie o dobrą atmosferę i relacje, właściwe traktowanie, stworzenie możliwości na otwarte rozmowy z pracownikami różnych szczebli sprawiają, że pracownicy czują się bardziej docenieni i mniej zestresowani.

Ze względu na trudność pracy w zakładzie produkcyjnym obciążenie psychiczne pracownika produkcji jest większe niż w innych miejscach. Dlatego w interesie pracodawcy leży czujność wobec pierwszych oznak pogarszającego się stanu psychicznego zatrudnionych. W tym momencie pracodawca nie jest sam — może wesprzeć się fachowymi konsultacjami. Wiele ubezpieczeń grupowych dla pracowników, np. w SALTUS Ubezpieczenia, zawiera pakiet wizyt u psychologa i psychiatry. Spotkania z tymi specjalistami pomagają pracownikom lepiej radzić sobie ze stresem, co wpływa na poprawę ich samopoczucia. Odwlekanie fachowej pomocy może skończyć się depresją i długotrwałym zwolnieniem z pracy.

Podejście farmakologiczne

Dbanie o zdrowie psychiczne pracownika to szereg kompleksowych działań po stronie pracodawcy, które w pewnym momencie mogą przejąć specjaliści medycyny. Jeśli zatrudniony ma możliwość konsultacji z psychiatrą, ten może zdecydować o włączeniu leczenia farmakologicznego. Wiele osób korzysta z tej formy powrotu do zdrowia, nie decydując się jednocześnie na wyłączenie z obowiązków zawodowych. Leki przepisywane na zaburzenia nastroju lub depresję skutecznie pomagają prowadzić normalne życie, a ich przyjmowanie jest czasowe, do chwili znacznej poprawy zdrowia.

Skuteczna strategia zdrowotna pracodawcy zakłada opiekę nad zdrowiem psychicznym pracowników, gdzie najważniejsze jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, tworzenie właściwych warunków pracy, wsparcie profesjonalistów i edukacja zdrowotna.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników