40% zawodów z listy zapotrzebowania ogłoszonej przez MEiN to specjaliści sektora budowlanego. Jak dbać o zdrowie przedstawicieli tych zawodów? Program ochrony medycznej pracowników budowlanych powinien uwzględniać zarówno ryzyka zdrowotne wynikające z charakteru pracy, jak i wieku.

W ogłoszonej na początku lutego 20022 r. liście zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy znalazło się 30 pozycji. 40% z nich to zawody ściśle związane z sektorem budowlanym. Co więcej, 5 spośród tych profesji  pojawiło się w tym wykazie po raz pierwszy. Są to: betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki  oraz technik montażu i automatyki stolarki budowlanej.

Spis treści:

Każdy fachowiec na wagę złota

Budownictwo od lat cierpi na deficyt pracowników, a to wpływa na funkcjonowanie całej branży. Co więcej, w specyfikę zawodów z tego sektora wpisane są wypadki i urazy. Dlatego każdy fachowiec gotowy do pracy jest niezwykle cenny. Nawet kilkudniowa nieobecność jednego pracownika może obecnie znacząco zaburzyć pracę całej firmy. W związku z tym, pracodawcy z jeszcze większą niż wcześniej uwagą dbają o zdrowie swoich pracowników, przede wszystkim zapewniając im szybki dostęp do ewentualnej pomocy medycznej.

Co grozi budowlańcom w pracy?

Lista chorób zawodowych w budownictwie jest bardzo długa. Wpływ mają na to liczne czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników, trudne warunki panujące na terenie budowy, spowodowane m.in. pracą na wysokościach, przy dużym stężeniu hałasu i pyłów, a także pod presją. Dlatego branżowi fachowcy są narażeni na uszkodzenia słuchu, choroby układu oddechowego czy problemy ze wzrokiem. Ciężka praca fizyczna, wpisana w budowlaną codzienność, może skutkować także uszkodzeniami kręgosłupa, układu kostnego i ruchu, mięśni, stawów.

Jak zadbać o zdrowie na budowie?

Pracodawcy, obok zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków, powinni zadbać także o dostęp do odpowiedniej profilaktyki medycznej dla pracowników w ramach medycyny pracy. W końcu zadaniem tych świadczeń jest nie tylko kontrola zdolności fizycznych do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, ale też zapobieganie chorobom zawodowym. Dlatego pracodawcy powinni zapewnić zatrudnionym możliwość cyklicznego monitorowania stanu zdrowia, aby zapobiec występowaniu tych problemów lub wykryć jej jak najwcześniej. Pakiet badań i konsultacji, z których może skorzystać pracownik sektora budowlanego powinien zatem obejmować kompleksowe badania diagnostyczne i konsultacje z odpowiednimi specjalistami, uwzględniające zarówno ewentualne problemy wynikające z charakteru pracy, jak i wieku zatrudnionych.

Nie zapominaj o wieku pracowników

Na rynku pracy aktywnych jest wiele pokoleń, które mają czasem diametralnie różne potrzeby zdrowotne. Przykładowo, Millenialsi borykają się z większą liczbą problemów zdrowotnych niż poprzednie pokolenie, gdy było w ich wieku. Między innymi częściej potrzebują opieki neurologicznej niż ich starsi koledzy. Nie wolno o tym zapominać i rozważnie dobierać zakres świadczeń zapewnianych w ramach medycyny pracy.

Pakiet ochrony medycznej dla pracownika budowlanego

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej czynniki, nie jest to krótka lista. Powinna ona obejmować przede wszystkim działania profilaktyczne związane z chorobami:

  • układu ruchu (m.in. konsultacje ortopedyczne, diagnostyka RTG, świadczenia rehabilitacyjne),
  • układu oddechowego (m.in. konsultacje pulmonologiczne i alergiczne),
  • układu mięśniowego (m.in. opieka neurologa, dostęp do badań obrazowych),
  • słuchu (m.in. konsultacje laryngologiczne, audiologiczne).

Innymi świadczeniami, istotnymi z punktu widzenia pracowników sektora budowlanego są badania wysokospecjalistyczne, czyli m.in. rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, które również można uwzględnić w medycynie pracy w ramach ubezpieczenia. Przedsiębiorcy budowlani przy zakupie polisy powinni także zwrócić uwagę na listę oferowanych zabiegów, zwłaszcza w ramach chirurgii 1 dnia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników