Praca w magazynie odzieży może znacząco różnić się od pracy w magazynie żywności. Magazynier to zawód bardzo niejednorodny, a wynikające z niego zagrożenia w dużym stopniu zależą od magazynowanego towaru oraz warunków jego przechowywania. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera zależy zatem od wielu różnych czynników. Są jednak elementy wspólne dla większości osób pracujących w tym zawodzie.

Jednym z podstawowych dokumentów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest karta ryzyka zawodowego. Magazynier to zawód, z którym wiąże się wiele niebezpiecznych czynników, które trzeba mieć na uwadze, decydując się na podjęcie pracy.

Zagrożenia w pracy magazyniera

Niebezpieczne sytuacje w magazynie wynikają z czynników środowiska pracy i ich wpływu na zdrowie i życie pracowników. Czynniki te można podzielić na poniższe grupy:

 • czynniki fizyczne – na stanowisku pracy magazyniera to najczęściej przeziębienia wynikające z różnicy temperatur, uszkodzenia słuchu spowodowane przez nadmierny hałas, odmrożenia, odparzenia itp.
 • czynniki stanowiące przyczynę wypadków – ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera musi również brać pod uwagę możliwość upadku, uderzenia, zderzenia czy zmiażdżenia, które mogą wynikać z obsługi maszyn, urządzeń czy sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu.
 • czynniki chemiczne – kolejna grupa to czynniki szkodliwe na stanowisku magazynier, które wynikają najczęściej z towaru składowanego w miejscu pracy. Mowa tu o zatruciach spowodowanych przez szkodliwe materiały wziewne oraz o chorobach układu oddechowego.
 • czynniki biologiczne – zagrożenia na stanowisku pracy magazyniera mogą też wynikać z ugryzień czy ukąszeń zwierząt i robactwa oraz ryzykiem rozwoju chorób zakaźnych.
 • czynniki ergonomiczne – charakterystyka stanowiska pracy magazyniera ma duży związek z wysiłkiem fizycznym. Magazynierzy narażeni są na przeciążenia układu mięśniowo-kostnego spowodowane przez nadmierny wysiłek fizyczny.
 • czynniki psychospołeczne i związane z organizacją pracy – ta grupa jest wspólna dla pracowników wielu branż i składa się na nią stres, obciążenia psychiczne związane z monotonią pracy oraz odpowiedzialnością finansową.

Jak zadbać o pracowników magazynu?

Sprawne funkcjonowanie magazynu to w wielu przedsiębiorstwach podstawowa kwestia, bez której praca całej firmy jest nieefektywna. Dlatego tak ważne jest zapewnienie pracownikom tego działu, jak najlepszych warunków, wliczając w to oczywiście odpowiednią ochronę w przypadku choroby czy wypadku. Liczne zagrożenia fizyczne na stanowisku pracy, czynniki chemiczne czy ergonomiczne znacząco wpływają na zdrowie magazynierów.

Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia to rozwiązanie dla pracodawców, którym zależy na zdrowiu pracowników. Ubezpieczeni mogą korzystać z porad lekarzy specjalistów oraz z badań diagnostycznych i laboratoryjnych. W przypadku wystąpienia choroby objęci są kompleksowym leczeniem, również poszpitalnym. Dostępna w ramach pakietów rehabilitacja pourazowa to kolejny element ubezpieczenia, który może okazać się kluczowy dla pracowników magazynów.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników