Pandemia koronawirusa postawiła polskich przedsiębiorców w wyjątkowej sytuacji. Podpowiadamy, jakie działania powinni podjąć pracodawcy, żeby zapewnić zatrudnionym odpowiednią ochronę.

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale VI Kodeksu Pracy obowiązkiem pracodawcy jest stosowanie wszelkich środków służących ochronie zdrowia pracowników. Zarówno tych przeciwdziałających chorobom zawodowym, jak i wszystkim innym, które mogą być związane z wykonywaną pracą. Dotyczy to zatem także zakażenia koronawirusem.

Jakie środki ostrożności trzeba zachować w pracy w związku z koronawirusem?

Przede wszystkim pracodawcy powinni się zastosować do wszelkich przepisów i zaleceń nadzwyczajnych ogłaszanych przez rząd. Oto lista opublikowana na stronie gov.pl, należy:

 • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra),
 • zachęcać do kontaktu z klientami za pomocą telefonu i narzędzi cyfrowych,
 • zachęcać do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
 • upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą,
 • umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane,
 • wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce,
 • upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP,
 • zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%),
 • nie obawiać się zwracania uwagi współpracownikom i klientom, aby nie kasłali i kichali w naszym kierunku,
 • zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
  • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem;
 • promować płatności bezgotówkowe.

Pracodawcy powinni też rozważyć przestawienie się na tryb pracy zdalnej, a w momencie, gdy jest to niewykonalne, wprowadzić tryb zmianowy przy maksymalnym ograniczeniu liczby osób przebywających jednocześnie w firmie.

Instrukcja i środki ochronne dla pracowników

Oprócz stosowania się do powyższych zaleceń warto też przygotować dla pracowników odpowiednie materiały informacyjne na temat zapobieganiu zakażenia. Oprócz powyższych zasad, które należy stosować w miejscu pracy, warto zawrzeć w nich także listę czynności, które należy wykonywać w trakcie podróży do i z pracy, a także w domu. Warto również stale informować ich o nowych zaleceniach wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia lub modyfikacji dotychczasowych.

O ile to możliwe, biorąc pod uwagę utrudnioną dostępność poszczególnych artykułów, pracodawcy powinni postarać się wyposażyć pracowników w podstawowe środki ochronne, jak rękawiczki jednorazowe czy żel antybakteryjny o odpowiednim stężeniu alkoholu. WHO jednoznacznie wskazuje, że ich noszenie należy ograniczyć jedynie do osób zarażonych, personelu medycznego oraz innych osób mających stały kontakt z chorymi, a niektóre państwa zachęcają także do ich profilaktycznego noszenia.

Szczepienia ochronne można uwzględnić w Medycynie pracy

Działaniem długofalowym, o które pracodawcy powinni również zadbać, jest zapewnienie pracownikom dostępu do szczepień ochronnych. Choć szczepionka na SARS-CoV-2 pojawi się prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku, to także zabezpieczenia się przed zarażeniem znanymi już szczepami grypy zwiększa odporność organizmu. Biorąc pod uwagę przywołane na początku tekstu przepisy, można je zorganizować w ramach świadczeń Medycyny pracy. Więcej informacji o szczepieniach ochronnych w pracy znajduje się tutaj.