Prawie milion osób  zatrudnionych jest w więcej niż jednym miejscu pracy. Wynikające z tego przemęczenie wpływa ujemnie na jakość życia człowieka i może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem, jak schorzenia kardiologiczne, neurologiczne czy wady postawy.

W drugim kwartale tego roku aż 849 tys. osób (czyli 5% ogółu pracujących Polaków) pracowało w więcej niż jednym miejscu – wynika z danych opublikowanych przez GUS. Zatrudnienie więcej niż na 1 etat w kilku miejscach równocześnie skutkuje tym, że pracownik spędza w pracy więcej niż 8 godzin dziennie. Brak równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym oraz stres, mają negatywny wpływ na organizm. Niewystarczający odpoczynek uniemożliwia regenerację ciała i ducha. To z kolei prowadzi do przemęczenia, które może stać się przyczyną różnych schorzeń oraz wpływa na koncentrację, której zmniejszenie zwiększa podatność na urazy i wypadki – nie tylko w pracy.

Oto kilka problemów zdrowotnych, na które narażone są osoby pracujące na więcej niż jeden etat:

Otyłość i problemy kardiologiczne

Osoby, które większość dnia spędzają w pracy, zwykle nie poświęcają wystarczająco dużo uwagi zachowaniu odpowiedniej diety, co prowadzi często do nadwagi i otyłości. Ta groźna choroba prowadzi do wielu powikłań, nawet śmiertelnych. Do jej najczęstszych skutków można zaliczyć miażdżycę oraz nadciśnienie. Nadmierne otłuszczenie organów zaburza ich prawidłowe funkcjonowanie, szczególnie narażone są wątroba i serce. Tacy pracownicy powinni mieć stały dostęp do profilaktyki kardiologicznej, w szczególności do badań EKG i RR  oraz możliwości regularnego sprawdzania stężenia elektrolitów i cholesterolu.

Problemy ortopedyczne

Wielogodzinna praca często wiąże się z długotrwałym pozostawaniem w wymuszonej, nieergonomicznej pozycji. To może obciążać układ kostno-stawowy i prowadzić do nabytych wad postawy. Ryzyko uszkodzenia kręgosłupa u osób pracujących więcej niż 8 godzin dziennie zdecydowanie wzrasta – zwłaszcza, gdy są one dodatkowo obciążone nadmierną wagą.  Problemy z tego wynikające, mogą wymagać długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Jeśli zmiany zostaną wykryte za późno, mogą okazać się nieodwracalne. W związku z tym warto  zapewnić pracownikom dostęp do systematycznych badań poszczególnych odcinków kręgosłupa za pomocą diagnostyki obrazowej oraz do zabiegów rehabilitacyjnych stanowiących jednocześnie profilaktykę bardziej zaawansowanych urazów i zmian.

Problemy neurologiczne

Przemęczenie może prowadzić również do problemów neurologicznych. Jak podaje ZUS, są one w pierwszej piątce przyczyn absencji chorobowej z tytułu choroby własnej pracowników. W zeszłym roku wystawiono ponad milion zwolnień z tego powodu.  Choroby układu nerwowego, na które cierpią pracownicy, są też często powiązane z wymienionymi wyżej schorzeniami. Począwszy od zespołu cieśni nadgarstka, przez dolegliwości związane z migrenami, skończywszy na udarze. W zachowaniu zdrowia bezcenna może okazać się diagnostyka neurologiczna, obejmująca specjalistyczne badania neurologiczne i obrazowe.

Odpowiednia profilaktyka minimalizuje ryzyko problemów zdrowotnych

Pracodawcy, wiedząc, że ich pracownik zatrudniony jest w kilku miejscach naraz, oraz mając na uwadze jakość życia i jakość pracy, powinni dbać o zapewnienie odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej w ramach medycyny pracy. Warto pamiętać, że możliwość regularnego sprawdzania stanu zdrowia wpływa nie tylko na sprawne wykrycie różnych schorzeń i szybkie podjęcie ich leczenia, ale też na liczbę i długość absencji chorobowej, która stanowi dla pracodawcy nie tylko obciążenie organizacyjne, ale i finansowe. Pracodawcy powinni  dbać o utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu poprzez zapewnienie dostępu do odpowiedniej diagnostyki i profilaktyki.

Dobrym dla przedsiębiorcy rozwiązaniem są  Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia.  Są one dostosowane do ryzyka zdrowotnego, stanowiąc jednocześnie diagnostykę i profilaktykę najczęściej występujących schorzeń. Wybierając świadczenia medyczne dla pracowników, należy pamiętać o dopasowaniu ich do charakteru pracy i wieku pracowników. SALTUS Ubezpieczenia oferuje następujące Pracownicze Programy Profilaktyczne:

  • Profilaktyka Kardiologiczna + Walka Dla Serca,
  • Profilaktyka Onkologiczna + Walka Z Rakiem (2 Warianty),
  • Profilaktyka Nabytych Wad Postawy,
  • Profilaktyka Nabytych Wad Wzroku,
  • Profilaktyka Następstw Urazów,
  • Profilaktyka Nabytych Wad Słuchu,
  • Profilaktyka Neurologiczna + Walka Z Udarem,
  • Profilaktyka Chorób Układu Oddechowego.

 

Źródło:
1) https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/ (dostęp: 19.09.2019 r.)