Zakres obowiązkowych badań lekarskich, które muszą wykonywać pracownicy, różni się w zależności od charakteru pracy. O tym, jakie badania i konsultacje musimy odbyć, decydują też czynniki zdrowotne, z którymi mamy styczność w miejscu pracy. Wyjaśniamy, jakie badania powinni wykonywać pracownicy biurowi.

Badania lekarskie dla pracowników należy podzielić na badania wstępne i badania okresowe. Ich celem jest przede wszystkim sprawdzenie (w przypadku okresowych potwierdzenie) czy ogólny stan zdrowia pracownika pozwala na wykonywanie pracy na danym stanowisku. Mimo że praca biurowa jest powszechnie uznawana za mało szkodliwą dla zdrowia, jej wykonywanie wiąże się jednak z pewnymi obciążeniami.

Praca biurowa najczęściej wiąże się z ciągłym korzystaniem z komputera oraz długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej. Może to prowadzić do takich dolegliwości jak: bóle głowy, kręgosłupa, bóle napięciowe szyi, pleców, barków i rąk, bóle wokół oczu oraz łzawienie czy zwyrodnienia stawów. Nie wolno zapominać o długotrwałym stresie i wiążącym się z nim konsekwencjami dla zdrowia.

Badanie okulistyczne pracowników biurowych

Jeśli wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się z korzystaniem z monitora ekranowego, konieczne jest poddanie się badaniu okulistycznemu. Osoby, które spędzają co najmniej 4 godziny przy monitorach ekranowych, obowiązują następujące zasady badań profilaktycznych:

 1. Badania wstępne – oceniają ostrość wzroku, zdolność konwergencji (jednoczesny ruch zbieżny oczu), przezierności soczewek, stan aparatu ochronnego oka oraz przedniego i tylnego odcinka oka.
 2. Badania okresowe (wykonywane co 4 lata) – oceniają ostrość wzroku, stan aparatu ochronnego oka oraz przezierność soczewek.

SALTUS Ubezpieczenia wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, którzy chcą sprawnie przeprowadzić wymagane prawem badania oraz zapewnić pracownikom stały dostęp do profilaktyki okulistycznej przygotował Pracowniczy Program Profilaktyczny Nabytych Wad Wzroku. Oprócz konsultacji z lekarzem okulistą umożliwia on również jednorazowe lub regularne przeprowadzanie niezbędnych badań diagnostycznych, a także m.in.: badanie dna oka, badanie ostrości widzenia, badanie wydzielania łez, czy pomiar ciśnienia śródgałkowego.

Pracujący za biurkiem muszą dbać o kręgosłup

Praca siedząca w wymuszonej pozycji ciała obciąża kręgosłup, co może prowadzić do nabytych wad postawy. Z uwagi na to pracownik biurowy może również zostać poddany badaniu pod kątem sprawdzenia sprawności układu ruchu, w szczególności kończyn górnych oraz kręgosłupa, przy czym bardzo istotny jest odcinek szyjny. W takim wypadku należy odbyć konsultacje z ortopedą i neurologiem, którzy na podstawie odpowiednich badań (m.in. RTG kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego) są w stanie ocenić ryzyko wystąpienia (lub stopień zaawansowania) dolegliwości ze strony układu ruchu i kręgosłupa. Wszystkie te świadczenia można uwzględnić w ramach Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia.

Problemy kardiologiczne pracowników biurowych

Stres, z którym często wiąże się praca biurowa, może prowadzić do zaburzeń układu krążenia. W związku z tym pracownicy muszą regularnie sprawdzać poziom cholesterolu we krwi. Jego nadmiar może odkładać się w ścianach naczyń tętniczych, tym samym przyczyniając się do powstania choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej). Osoby zajmujące stanowiska wiążące się z długotrwałym stresem powinny też regularnie kontrolować pracę serca i poziom ciśnienia tętniczego. Świadczenia zapewniające dostęp do wielu badań diagnostycznych, w tym Holtera ciśnieniowego, obejmuje program profilaktyki kardiologicznej oferowany przez SALTUS Ubezpieczenia.

Badania dla kierowców

Gdy w celach służbowych pracownik porusza się samochodem, zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowych badań. Obejmują one m.in. test psychologiczny, badanie poziomu glukozy, badanie neurologiczne oraz EKG dla osób powyżej 50 roku życia. Lekarz ocenia ogólny stan zdrowia osoby badanej, ze szczególnym uwzględnieniem stanu układu krążenia, układu oddechowego, nerwowego, sprawności narządów ruchu i stan psychiczny. W rezultacie stwierdza u badanego istnienie lub brak:

 • chorób narządów: wzroku, słuchu i równowagi oraz ruchu,
 • chorób układu sercowo-naczyniowego i nerwowego,
 • zaburzeń psychicznych,
 • niewydolności nerek,
 • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub środków o działaniu podobnym do alkoholu oraz ich nadużywanie,
 • poważnych zaburzeń stanu zdrowia istotnych dla oceny zdolności do prowadzenia pojazdu.

Należy się badać częściej niż co 4 lata

Częstotliwość badań okresowych zależy od rodzaju wykonywanej pracy, warunków panujących w miejscu pracy oraz stanu zdrowia pracownika. W praktyce datę kolejnego badania okresowego dla pracownika zatrudnionego na stanowisku biurowym wskazuje lekarz medycyny pracy, jednak nie dalej niż 4 lata od poprzedniego badania.

W przypadku wielu chorób czy dolegliwości kluczowa jest jednak jak najwcześniejsza diagnoza. Zbyt rzadkie kontrole mogą skutkować zbyt późnym wykryciem choroby i zmianami, których nie da się już powstrzymać. Zapewnienie pracownikom dostępu do Pracowniczych Programów Profilaktycznych daje im możliwość sprawnego i częstszego kontaktu z lekarzem, co może mieć decydujący wpływ na zdrowie.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników