Średnia liczba dni niezdolności do pracy po wypadku zwiększa się z roku na rok. Wydłużają się też kolejki do lekarzy i okres oczekiwania na rehabilitację po takim zdarzeniu. W poniższym tekście wyjaśniamy, jak pomóc poszkodowany pracownikom w uzyskaniu efektywnej pomocy i skrócić czas absencji chorobowej po wypadku.

Z informacji zaprezentowanych przez GUS w zestawieniu „Wypadki przy pracy w I półroczu 2019 r. – dane wstępne” wynika, że ogólna liczba wypadków przy pracy zmalała o 7,3% w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku. Mimo mniejszej liczby wypadków średnia liczba dni niezdolności do pracy po takim zdarzeniu wzrosła o prawie 1,5 dnia w porównaniu do ubiegłego roku. Wynosi ona 30,2 dni.

Najdłużej do sprawności po wypadku dochodzą pracownicy górnictwa (53,2 dni), budownictwa (40,1 dni) oraz osoby zatrudnione w leśnictwie, łowiectwie, rybactwie i rolnictwie (37,8 dni).

Co po wypadku w pracy?

Szybka i skuteczna pomoc służb ratowniczych i pobyt na SOR to pierwszy etap odzyskiwania sprawności po wypadku. Osoby wymagające szybkiej rehabilitacji powypadkowej mogą być niemiło zaskoczone. Okres oczekiwania na tego typu świadczenia w ramach NFZ to od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Z roku na rok kolejki się wydłużają, co najprawdopodobniej ma odzwierciedlenie w dłuższej niezdolności do powrotu do pracy po wypadku.

Sposobem na szybkie rozpoczęcie leczenia są świadczenia prywatne dostępne m.in. za pośrednictwem grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne nie stanowią tylko benefitu pozapłacowego. Usługi medyczne oferowane w ich ramach uwzględniają też świadczenia, które pracodawca powinien zapewnić w ramach medycyny pracy. Dotyczy to również rehabilitacji powypadkowej. Warto też dodać, że powrót do zdrowia po wypadku to proces złożony. Jego postępy powinny być regularnie kontrolowane poprzez badania diagnostyczne i spotkania ze specjalistami.

Jak zapewnić stałą ochronę swoim pracownikom?

SALTUS Ubezpieczenia swoimi Pracowniczymi Programami Profilaktycznymi daje pracodawcom możliwość uzupełnienia podstawowej ochrony, która, w większości przypadków, nie wystarcza. Świadczenia medycyny pracy, w tym badania okresowe i kontrolne to za mało. Specjalne pakiety świadczeń w ramach Pracowniczych Programów Profilaktycznych służą zwalczaniu chorób zawodowych czy skutków wypadków przy pracy. Zapewniają one konsultację ze specjalistami, diagnostykę, dostęp do rehabilitacji i badań specjalistycznych (w tym rezonans magnetyczny i tomografia).

Dużym udogodnieniem dla osób wymagających stałej opieki medycznej może okazać się dostęp do telekonsultacji z lekarzem. Ubezpieczony pracownik w ramach tego rodzaju pomocy może skontaktować się z dowolnym specjalistą. W ramach telekonsultacji może również otrzymać receptę czy skierowanie w formie elektronicznej. Szybka porada, otrzymana bez konieczności wychodzenia z domu to idealne rozwiązanie dla osób będących w trakcie leczenia.