Przedstawiciele zawodów medycznych narażeni są na codzienny kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, toksycznymi związkami czy promieniowaniem jonizującym. Stały kontakt z ludzkim cierpieniem jest też źródłem stresu. Jak pod kątem zachorowalności na choroby zawodowe na tle innych wyglądają lekarze – ludzie, u których kontakt z chorobami wpisany jest w zawód?

Wirusy i bakterie

Lekarze narażeni są przede wszystkim na ekspozycję na drobnoustroje chorobotwórcze. Za najniebezpieczniejsze czynniki chorobotwórcze transmitowane drogą zakażeń krwiopochodnych uznaje się wirusy zapalenia wątroby typu B i C oraz HIV. Do zakażenia najczęściej dochodzi na skutek kontaktu z krwią pacjenta poprzez ukłucie zainfekowaną igłą, niewielkie zranienia naskórka, błonę śluzową jamy ustnej czy nosa oraz spojówki oczu.

Zagrożenie stanowią też grzyby, wirusy i bakterie przenoszone w aerozolu, w postaci mikroskopijnych kropelek rozproszonych w powietrzu lub w wodzie. Jednak obecnie zagrożenia w postaci zakażeń bakteriami ze szczepów Staphylococcus czy Legionella, wirusem ospy wietrznej lub różyczki, zostały skutecznie przyćmione przez SARS-CoV-2. Koronawirus – przynajmniej do momentu rozpoczęcia akcji szczepiennej – był najczęściej występującym zagrożeniem dla przedstawicieli branży medycznej. Wirusy SARS obecne we frakcji aerozolu mogą infekować nie tylko przedostając się do płuc, ale również w efekcie kontaktu z błoną śluzową nosa, jamy ustnej, a nawet spojówki oka.

Zagrożenia spowodowane przez technologie

Promieniowanie jonizujące stanowi szczególne zagrożenie dla zdrowia lekarzy, pielęgniarek i dentystów wykonujących diagnostykę radiologiczną, jednak zastosowanie nowoczesnych aparatów rentgenowskich oraz odpowiednich środków ochrony może zminimalizować ryzyko nadmiernego napromieniowania.

Problemem jest również rosnąca ekspozycja na ultradźwięki, na które narażeni są głównie dentyści. Emitowane przez nowoczesne narzędzia służące do usuwania kamienia nazębnego, mogą uszkadzać słuch.

Potencjalnym zagrożeniem są również lasery. Podczas ich pracy dochodzi do wzmożonej emisji ciepła, promieniowania ultrafioletowego i podczerwieni, dlatego konieczna jest odpowiednia ochrona oczu. W wyniku zastosowania laserów np. w chirurgii dochodzi też do emisji szkodliwych pyłów i dymu ze zniszczonych tkanek. Zawierają one liczne związki toksyczne – tlenek węgla, benzen, cyjanek wodoru, formaldehyd czy bioaerozole zawierające np. wirusy. Pomocne okazują się tu wydajne systemy filtracyjne i maski z odpowiednim filtrem chroniącym drogi oddechowe.

Chemikalia i leki

Bardzo wielu lekarzy i członków personelu medycznego bywa narażonych na kontakt z wysokimi, szkodliwymi dla zdrowia stężeniami gazów anestezyjnych (podtlenek azotu, haloten, metoksyfluoran, bromek etylu), czego powodem może być nieszczelność aparatury anestezjologicznej lub niedomagania wentylacji. Z kolei środki dezynfekcyjne (np. związki uwalniające chlor), na kontakt z którymi narażony jest m.in. personel dbający o czystość przychodni i szpitali, mogą powodować zapalenia skóry.

Przyczynę licznych chorób może również stanowić stała ekspozycja na niektóre leki. Do grupy szczególnie groźnych zaliczają się m.in. medykamenty stosowane w terapii antynowotworowej czy antywirusowej (np. leki w terapii HIV). Np. leki cytotoksyczne dostają się do organizmów personelu medycznego najczęściej właśnie za pośrednictwem kontaktu ze skórą oraz drogą wziewną, a nawet pokarmową.

Stres – główny wróg medyków

Bardzo wiele schorzeń, na które cierpią lekarze, związanych jest ze zdrowiem psychicznym. Stały kontakt z chorobami i ludzkim cierpieniem, ogromna odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji, od których zależy zdrowie, a niejednokrotnie i życie pacjentów sprawiają, że pracownicy służby zdrowia narażeni są na silne napięcie emocjonalne i stres. Ceną bywa depresja, wypalenie zawodowe, choroba wrzodowa, bezsenność i większa skłonność do nadużywania alkoholu, papierosów bądź środków uspokajających.

Według statystyk aż co czwarty lekarz cierpiał w przeszłości na depresję lub inne zaburzenie psychiczne. Badania wykazują, że mężczyźni w tym zawodzie radzą sobie gorzej, gdyż zamiast rozmawiać o trudnych doświadczeniach i problemach (tak radzą sobie kobiety-lekarze) sięgają po używki lub leki.

Ryzykiem najbardziej obarczeni są nie tylko lekarze specjalizacji zabiegowych, tacy jak okuliści, ginekolodzy czy medycy pracujący w SOR-ach i izbach przyjęć, ale też np. psychiatrzy, mający dostęp do leków psychoaktywnych.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników