Pandemia COVID-19 wymusiła potrzebę ograniczenia kontaktów międzyludzkich – również tych między lekarzami a pacjentami. Tam, gdzie sytuacja na to pozwala, zalecano korzystanie ze świadczeń telemedycznych.

Na szczęście prawne regulacje dotyczące świadczenia usług tą drogą weszły w życie niedługo przed marcem 2020 r. – w polskim prawie kwestie udzielania świadczeń telemedycznych uregulowała nowelizacja rozporządzenia z 31 października 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Natomiast podstawą prawną do udzielania teleporad jest art. 3 ust. 1 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 2 ust. 4 Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z nimi świadczenia zdrowotne i czynności, na których polega wykonywanie zawodu lekarza i dentysty, mogą być wykonywane również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

3 razy „e-”

Z przepisów prawa wynika, że porada telemedyczna jest zrównana ze świadczeniem udzielanym w obecności pacjenta, a obowiązki lekarza pozostają niezmienne. W ramach e-wizyty, czyli porady odbywającej się za pośrednictwem środków komunikacji teleinformatycznej, lekarz może – oprócz rozmowy z pacjentem – wystawiać e-recepty, e-zwolnienia i e-skierowania.

Wizytę na odległość można przeprowadzić po spełnieniu dwóch warunków:

  • osoba dostarczająca świadczenia dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i możliwościami – warunek ten oceniany jest każdorazowo i podlega ocenie osoby spełniającego świadczenie,
  • spełnione muszą być wszystkie wymagania dotyczące danego świadczenia – warunek ten dotyczy kwestii technicznych i organizacyjnych.

Bezpieczne kanały komunikacji

Telewizyta może się odbyć za pośrednictwem telefonu, smartfona, komputera lub innego urządzenia, posiadającego dostęp do sieci internetowej. Wybór komunikatora, za pomocą którego lekarz łączy się z pacjentem, nie może być przypadkowy – chodzi o to, czy istnieje konieczność dokonania wizualnej oceny stanu pacjenta ze strony lekarza (np. w sytuacji zmian na ciele/skórze).

Ważne jest zapewnienie sprawdzonej infrastruktury technologicznej. Oprogramowanie służące do przeprowadzania e-wizyt powinno posiadać stosowne zabezpieczenia. Należy również zapewnić bezpieczeństwo przekazywanej dokumentacji i informacji o stanie zdrowia – tak, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych wizyt.

Jak zweryfikować tożsamość?

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dopuszcza zdalną weryfikację tożsamości, polegającą na oświadczeniu pacjenta. Tożsamość potwierdza się na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniobiorcę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności – w tym przez telefon.

Kiedy warto odbyć telekonsultację?

Podczas pandemii opieka telemedyczna pozwala na utrzymanie ciągłości opieki pacjentów, natomiast w innych warunkach zapewnia wygodę, uzupełniając wachlarz stacjonarnych usług medycznych. Warto jednak pamiętać, że jej stosowanie wiąże się z określonymi ograniczeniami – jej dopuszczalność określa lekarz, który stwierdzi, że jest w stanie pomóc w ten sposób pacjentowi.

Należy pamiętać, że na szczególną uwagę zasługują kwestie ochrony danych i dokumentacji medycznej. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa m.in. danych osobowych, przekazywania dokumentacji medycznej, a także zachowania tajemnicy lekarskiej.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników