Rząd ogłosił politykę Polskiego Ładu, 4-etapowego programu społeczno-gospodarczego. Bardzo dużą jego część stanowią propozycje nowej składki zdrowotnej dla pracowników i planowanych reform w NFZ. Jakie zmiany czekają ochronę zdrowia pracowników w 2021 r.? Jak nowe zasady wpłyną na pracowników i zatrudniających ich przedsiębiorców? I jaka rola przypadnie w niej prywatnym ubezpieczeniowym zdrowotnym?

Ujednolicenie – kluczowa idea

Jedną ze zmian w ramach ogłoszonego przez rząd Nowego Ładu ma być ujednolicenie wysokości składki zdrowotnej, a także likwidacja możliwości odliczenia jej od dochodu.

Jedną z planowanych zmian jest nowy sposób naliczania i rozliczania składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (NFZ), co będzie miało wpływ na działalność przedsiębiorców, ale też na wysokość dochodów ich pracowników.

Składka dziś

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi teraz 9% dla wszystkich pracowników. Różnice uwidaczniają się dopiero w sposobie, jaki jest wyliczana.

W wypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zleceń, 9-procentową składkę zdrowotną oblicza, pobiera i odprowadza pracodawca jako płatnik składek.

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą płacą składkę ryczałtową, wyliczaną od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku. Obecnie wynosi ona 381,81 zł (9% podstawy wymiaru). Przedsiębiorca ma możliwość zadeklarowania opłacania wyższych składek, jednak w praktyce jest to niezwykle rzadko spotykane.

Według obowiązujących dziś przepisów pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę czy umowach zlecenia bądź o dzieło, podobnie jak samozatrudnieni, odliczają część składki zdrowotnej (7,75% podstawy jej wymiaru) od podatku.

Składka jutro

Nowy Ład, którego wejście w życie zaplanowano na 2022 r., pozbawi nas możliwości odliczenia składki zdrowotnej w PIT. Zniesienie tej opcji oznaczać będzie de facto podwyższenie obciążeń podatkowych dla pracowników i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Utrzymana zostanie składka zdrowotna na poziomie 9%, jednak w każdym przypadku będzie ona naliczana od wysokości dochodu. To oznacza, że w praktyce osoby prowadzące działalność gospodarczą stracą możliwość ryczałtowego opłacania składki, a ci zarabiający powyżej 10 000 zł zapłacą znacznie wyższą składkę zdrowotną niż dziś.

Co w zamian?

Bezpośrednio dla pacjentów pojawia się oferta profilaktyki dla osób 40 plus w postaci pakietu badań diagnostycznych. Skierowania są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta po wypełnieniu ankiety. Obiecano również poprawę jakości opieki medycznej, którą ma gwarantować ustawa o jakości.

SOR-y mają działać na zasadzie trzech etapów kontaktu z pacjentem: wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta, sieci powiatowych ambulatoriów całodobowych, interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport na szpitalny oddział ratunkowy.

Komfortowym rozwiązaniem dla pacjentów ma być to, co już doskonale sprawdza się w prywatnej służbie zdrowia, czyli m.in. teleporady. Za poprawne funkcjonowanie tego rozwiązania ma odpowiadać Centrum Obsługi Pacjenta – Pacjent.gov.pl. Zmniejszyć kolejki ma wcześniej zapowiadane zniesienie limitu do specjalistów. W Nowym Ładzie zapowiedziano także kontynuację działania Krajowej Sieci Onkologicznej oraz stworzenie Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Efektywność nowego systemu ma być gwarantowana m.in. poprzez zmniejszenie liczby organów założycielskich oraz modernizację i restrukturyzację, za co ma odpowiadać nowo powołana Agencja Rozwoju Szpitali.

A jak będzie w praktyce?

Założenia brzmią nieźle, ale dopiero praktyka pokaże, czy hojne obietnice znajdą przełożenie na rzeczywistość. Największą przeszkodą może okazać się brak lekarzy, co spowoduje, że pomimo większych pieniędzy nie skróci się czas oczekiwania ani na badania, ani na wizyty lekarskie. Te korzyści gwarantują prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które pod tym względem prawdopodobnie wciąż pozostaną bezkonkurencyjne.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników