Pracownicy zakładów świadczących usługi fryzjerskie stanowią w Polsce ponad 200-tysięczną grupę zawodową. Fryzjerzy narażeni są na wiele szkodliwych czynników. W poniższym tekście przedstawiamy, jakie są zagrożenia na stanowisku pracy fryzjera oraz jakie działania należy podjąć, by zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób zawodowych.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku fryzjera jest bardzo istotna. Pracownicy zakładów fryzjerskich podczas wykonywania czynności zawodowych narażeni są na działanie czynników chemicznych, biologicznych, biomechanicznych i akustycznych. Warto zatem zapewnić im dostęp do odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej, m.in. za pomocą Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia.

Choroby zawodowe fryzjera i zagrożenia na stanowisku pracy

Niebezpieczne substancje chemiczne, na które narażony jest fryzjer podczas wykonywania pracy, mogą powodować problemy dermatologiczne. Najczęściej występującą dolegliwością jest egzema, czyli choroba skóry dłoni. Pojawia się wskutek kontaktu z substancjami drażniącymi jak detergenty w kosmetykach czy środki chemiczne. Fryzjerzy często zmagają się również z chorobami układu oddechowego, które są powikłaniami reakcji alergicznej na substancje chemiczne zawarte w używanych produktach.

Przepisy BHP w salonie fryzjerskim muszą być respektowane

Z uwagi na wiele niebezpieczeństw, bardzo istotne jest by przepisy BHP w salonie fryzjerskim, były bezwzględnie respektowane. Przestrzeganie ich zapisów pozwoli na maksymalne zminimalizowanie ryzyka wystąpienia dolegliwości czy wypadków przy pracy. Regularnie używana chemia fryzjerska wymusza na pracodawcach zadbanie o skuteczną wentylację pomieszczeń, w których wykonywane są zabiegi.

Z jakimi szkodliwymi substancjami styka się fryzjer?

Oto przykłady szkodliwych substancji. Amoniak we fryzjerstwie występuje jako składnik farb do koloryzacji włosów, podrażnia układ oddechowy i skórę. Z kolei nadtlenek wodoru we fryzjerstwie stanowi dodatek do preparatów do rozjaśniania, utrwalaczy do trwałej ondulacji i farb oksydacyjnych.

Jak unikać zakażenia?

Odpowiednia higiena w salonie fryzjerskim oraz dbałość o zasady BHP w salonie fryzjerskim jest bardzo istotna. Aby uniknąć zakażenia wirusami, bakteriami czy innymi drobnoustrojami chorobotwórczymi w salonie należy:

 • regularnie dezynfekować narzędzia wielorazowego użytku,
 • sterylizować narzędzia, które mogły mieć kontakt z krwią lub ze skórą klienta,
 • myć i dezynfekować miejsca i przyrządy, w których istnieje największe ryzyko gromadzenia się mikroorganizmów (blaty robocze, pojemniki z narzędziami, zagłówki foteli),
 • przed wykonywaniem zabiegów i po ich zakończeniu myć ręce ciepłą wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym.

Wśród najczęściej występujących uszkodzeń mechanicznych, które mogą prowadzić do infekcji, są skaleczenia u fryzjera. Nożyczki, maszynki i inne ostre narzędzia stanowią podstawowe narzędzia pracy, dlatego drobne urazy bywają codziennością.

Ergonomia najważniejsza

Odpowiednia ergonomia stanowiska pracy fryzjera jest bardzo istotna. Pracodawca powinien m.in. zapewnić odpowiednie oświetlenie stanowiska fryzjerskiego dla każdego pracownika. Tam, gdzie wykonywane są czynności precyzyjne oświetlenie, powinno pozwalać na dostrzeżenie najmniejszych szczegółów bez wysiłku. Ważnym aspektem jest, by oddawało naturalne kolory, a oprawy źródeł światła nie mogą powodować odblasków. Nadmierne wytężanie wzroku może prowadzić do wad. Fryzjerzy powinni zatem regularnie sprawdzać stan swoich oczy. Szybkie wykonanie profilaktycznych badań okulistycznych zapewnia jeden z Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia – Profilaktyka Nabytych Wad Wzroku.

Ryzyko wad postawy

Bardzo często w czasie wykonywania czynności zawodowych pracownicy przebywają w wymuszonej pozycji ciała. By przeciwdziałać dolegliwościom układu ruchu, należy:

 • dopasować do wzrostu pracowników wysokość stołów, umywalek, blatów oraz rozmieścić niezbędne narzędzia i wyposażenie tak, by były w zasięgu ręki,
 • ciężkie przedmioty przechowywać na półkach na wysokości w obszarze między kolanami a barkami,
 • pamiętać, że odpowiednia odzież fryzjerska zapewnia swobodę ruchów,
 • zmieniać pozycję ciała, zaleca się pracować na przemian w pozycji stojącej i siedzącej,
 • korzystać z ergonomicznych, regulowanych, dostosowanych do wzrostu siedzisk,
 • regularnie korzystać z przerw na odpoczynek,
 • nosić wygodne obuwie fryzjerskie bez obcasów, na grubej antypoślizgowej podeszwie, zaprojektowane do pracy w pozycji stojącej.

Skutkom długotrwałego przebywania w wymuszonej pozycji pracodawcy mogą przeciwdziałać za pomocą jednego z Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia – Profilaktyka Nabytych Wad Postawy. Zapewnia on sprawny dostęp do badań i opieki ortopedycznej i neurologicznej, w tym rezonansu magnetycznego.

Szkodliwy hałas

Warto również zwrócić uwagę na poziom hałasu w salonie. Zbyt wysoki może powodować trwałe uszkodzenia słuchu. Popularnym rozwiązaniem jest stosowanie urządzeń o mniejszej emisji hałasu (suszarek, golarek), montowanie materiałów pochłaniających dźwięk i ekranów akustycznych. W przypadku braku możliwości zastosowania powyższych metod pracodawca powinien wyposażyć pracowników w koreczki do uszu lub wygłuszające słuchawki. Do utrzymania pracowników w dobrym zdrowiu konieczna jest także odpowiednia profilaktyka medyczna. W ramach Profilaktyki Nabytych Wad Słuchu SALTUS Ubezpieczenia zapewnia możliwość regularnego wykonywania audiometrii oraz odbywania konsultacji otolaryngologicznych.