Narodziny dziecka to niezwykły moment, po którym każdej młodej mamie należy się odpoczynek od pracy i zawodowych obowiązków. Przychodzi jednak czas, w którym mama wraca do pracy. W poniższym tekście wyjaśniamy kwestie związane z powrotem do życia zawodowego po urlopie macierzyńskim.

Powrót do pracy po ciąży i porodzie to trudny okres ze względu na konieczność połączenia obowiązków zawodowych z nowymi zadaniami w roli rodzica. Zatem jak wrócić do pracy po macierzyńskim, by zminimalizować stres z tym związany oraz wyeliminować jego następstwa?

Ponieważ ciąża, poród i połóg to duże wyzwanie dla organizmu kobiety, warto wykonać badania kontrolne po urlopie macierzyńskim. Pozwolą one określić ogólny stan zdrowia oraz zdolność do wykonywania obowiązków zawodowych. Kontrola stanu zdrowia jest bardzo istotna, a regularna profilaktyka zmniejsza znacznie konsekwencje ewentualnych chorób. Odpowiednim rozwiązaniem dla pracodawców, którzy chcą zapewnić zatrudnionym kompleksową ochronę zdrowia, jest grupowe ubezpieczenie zdrowotne, w ramach którego ubezpieczeni mogą korzystać z pomocy specjalistów i szeregu badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Taka ochrona przyda się również młodym mamom.

Kiedy wrócić do pracy po urodzeniu dziecka?

Długość wolnego, które przysługuje mamom, określają dokładnie przepisy i kodeks pracy. Urlop macierzyński to 20 tygodni płatnego urlopu, które przysługują po przyjściu na świat dziecka. Jego wykorzystanie jest obowiązkowe, ale możliwy jest również wcześniejszy powrót do pracy – po 14 tygodniach pod warunkiem, że pozostałą część (6 tygodni) wykorzysta tata dziecka.

Prawa matki po urlopie macierzyńskim

Kobiety spodziewające się dziecka, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, podlegają ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć takiemu pracownikowi umowy. Okres ochronny po urlopie macierzyńskim jednak wygasa. Powracająca do pracy kobieta może teoretycznie zostać zwolniona po wykorzystaniu urlopów związanych z urodzeniem i wychowaniem dziecka. W praktyce zwolnienie takiej pracownicy często uznawane jest przez Sąd Pracy jako działanie dyskryminacyjne.

Pracownik zajmujący się dzieckiem do 4. roku życia nie może zostać zatrudniony w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerywanego czasu pracy. Delegowanie pracownika poza stałe miejsce pracy wymaga natomiast jego zgody.

Fundusz Pracy po powrocie z macierzyńskiego

Składek na Fundusz Pracy nie odprowadza się za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim. Zwolnienie z opłacania tych składek trwa również po powrocie do pracy – przez 36 miesięcy. Takie samo zwolnienie obowiązuje w przypadku pracowników powracających z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego.

Praca a urlop macierzyński

Temat „macierzyński a praca” jest szeroko komentowany w internecie oraz na rynku pracy. Celem tego urlopu jest zapewnienie opieki nad dzieckiem oraz powrót do zdrowia, dlatego do pracy można wrócić najwcześniej po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu.

Kobieta zatrudniona na umowie o pracę może podjąć zatrudnienie na umowie tego samego rodzaju u swojego pracodawcy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Istnieją jednak sytuacje, w których kobieta może pełnić obowiązki zawodowe w trakcie urlopu macierzyńskiego, poniżej kilka z nich:

  1. Zatrudnienie u swojego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  2. Zatrudnienie u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę.
  3. Zatrudnienie u innego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników