Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym rodzajem płatnego urlopu. Przysługuje określonym grupom pracowników w razie pogorszenia się stanu zdrowia.

Urlop zdrowotny udzielany jest w sytuacji, gdy zatrudniony nie ma możliwości pogodzenia wykonywanych obowiązków zawodowych z leczeniem lub rekonwalescencją po chorobie. W przypadku niektórych schorzeń jedyną możliwością na powrót do całkowitej sprawności jest urlop dla poratowania zdrowia. Jakie choroby najczęściej wymagają chwilowego zawieszenia pracy zawodowej? Nie istnieje spis jednostek, które jednoznacznie wiążą się z koniecznością przejścia na urlop. Najczęściej zalecane jest to po przeprowadzeniu diagnostyki przez lekarza danej specjalizacji, który kieruje następnie pacjenta do lekarza medycyny pracy.

Komu przysługuje urlop zdrowotny?

Ten rodzaj urlopu jest jednym z prawnie ustanowionych przywilejów pracowniczych, o którym zapisów nie zawiera jednak kodeks pracy. Urlop zdrowotny regulowany jest szczegółowo przez przepisy branżowe.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia mogą składać pracownicy zatrudnieni w szkodliwych warunkach (zgodnie z zamysłem ustawodawcy), wymagających po pewnym okresie pracy poddania się leczeniu w celu odzyskania pełnej zdolności do pracy i jej kontynuowania.

Podanie o urlop zdrowotny mogą zatem zgodnie z prawem składać:

  • nauczyciele – po przepracowaniu co najmniej 7 lat. Okres jednorazowego urlopu nie może przekraczać roku, a łącznie w całej karierze 3 lat.
  • nauczyciele akademiccy – po przepracowaniu co najmniej 5 lat. Okres jednorazowego urlopu nie może przekraczać pół roku, łącznie w całej karierze 2 lat.
  • sędziowie i prokuratorzy – przysługuje im urlop trwający maksymalnie pół roku. Zgodę musi wydać minister sprawiedliwości.
  • policjanci – okres jednorazowego urlopu nie może przekroczyć pół roku, a w całej służbie przysługuje im 18 miesięcy. Zgodę na urlop musi wydać komendant.

Urlop dla poratowania zdrowia – zaświadczenie lekarskie

Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wydawane jest wyłącznie przez lekarzy medycyny pracy. Przykładowo, nauczyciele powinni uzyskać dokument od specjalisty działającego w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła, w której jest zatrudniony, zawarła umowę.

Urlop zdrowotny a urlop wypoczynkowy

Urlop zdrowotny dla pracownika jest odmianą urlopu pracowniczego najbardziej zbliżoną w swojej konstrukcji i celu do urlopu wypoczynkowego. Między innymi dlatego nie można korzystać z obydwu w tym samym czasie.

Urlop zdrowotny w pracy udzielany jest ściśle sprecyzowanym grupom pracowników i można z niego korzystać w określonym celu, jak opisaliśmy powyżej. Ponadto, gdy pracownik chce skorzystać z wyjazdu do szpitala uzdrowiskowego, może ubiegać się o dodatkowy urlop na wyjazd do sanatorium. Zatrudnieni mogą ubiegać się o zwolnienie lekarskie na cały okres pobytu.

Powrót do pracy

Skierowanie na badania kontrolne po urlopie dla poratowania zdrowia powinien wydać pracodawca jeszcze przed zakończeniem przerwy w pracy. Ważne jest, by pracownik okazał aktualne orzeczenie o zdolności do pracy w momencie, gdy ma się do niej stawić.

Jak zadbać o zdrowie swoich pracowników?

Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia to odpowiedź na potrzeby pracodawców, którym zależy na dbaniu o pracowników. W ramach ubezpieczenia zatrudnieni mogą korzystać z diagnostyki i leczenia na najwyższym poziomie.

Pracownicy objęci ubezpieczeniem mają dostęp do szerokiej oferty badań diagnostycznych i laboratoryjnych, wielu zabiegów oraz wizyt u specjalistów. Ułatwiony dostęp do leczenia to z pewnością ogromna korzyść dla wszystkich, którzy zmagają się z problemami ze zdrowiem.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników