L4 daje pole do nadużyć, ale nie może ograniczać działania chorego w celu wyzdrowienia. ZUS poszedł pracownikom na rękę i złagodził zasady kontroli.

Zmiany w L4 pojawiły się 30 sierpnia 2022 roku w poradniku dla przedsiębiorców i osób, które kontrolują pracowników na zwolnieniach lekarskich. Od tej pory, pracownik nie musi być stale obecny w domu podczas chorobowego. Jak to działa w praktyce?

Spis treści:

Kontrola pracowników na zwolnieniu lekarskim — co się zmieniło?

Przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim obwarowane jest wieloma obostrzeniami. Zakazy dotyczą niewykonywania podczas zwolnienia lekarskiego takich czynności jak:

  • remont mieszkania,
  • praca zarobkowa,
  • wyjazd w celach turystycznych, rozrywkowych czy wypoczynkowych.

Kolejnym, do tej pory ważnym kryterium, była obecność chorego pracownika w domu podczas całego okresu L4. Obecnie ten wymóg został zmieniony.

30 sierpnia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w poradniku „Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich w pracy” opublikował nowe wytyczne.

Najważniejsza zmiana dotyczy obecności chorego na L4 we wcześniej zadeklarowanym przez niego miejscu przebywania. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli pracodawca lub organ kontrolujący nie zastanie pracownika domu, ZUS zaleca przeprowadzić kontrolę ponownie. Oprócz tego skontaktować się z chorym w celu wyjaśnienia nieobecności.

To diametralna zmiana, która nie zakłada z góry nieuczciwości pracownika, który przebywa na zwolnieniu.

Nowe zwolnienia lekarskie niczym się nie różnią od tych wydawanych wcześniej, zmiany uległy tylko zasady kontroli osób na zwolnieniu.

Zwolnienia lekarskie a ZUS

W związku z rewolucją w zwolnieniach pracownicy mogą czuć się bezpieczniej wychodząc z domu w celu załatwienia spraw związanych z chorobą. Gdy kontrola ZUS na zwolnieniu wykaże nieobecność pracownika, nie straci on zasiłku chorobowego, jeśli wskaże jej uzasadnienie, np.: wyjście na rehabilitację, do lekarza czy do apteki.

Jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie? Jest to wizyta przedstawicieli urzędu w miejscu pobytu pracownika wskazanym przez niego podczas wystawiania przez lekarza zwolnienia. Kontrola zwolnienia przez ZUS może odbyć się także na podstawie dokumentów przedstawionych przez pracodawcę lub osoby postronne. Do utraty świadczenia chorobowego z ZUS-u przyczynić się mogą zdjęcia na mediach społecznościowych. To wystarczy, żeby pracownikowi na zwolnieniu, który w tym czasie wysyła zdjęcia z aktualnej podróży lub wykonuje na nich inną pracę odebrać świadczenie.

Kontrolę pracownika na zwolnieniu lekarskim może przeprowadzić także pracodawca, jeśli zatrudnia powyżej 20 osób. Może też zlecić kontrolę firmie zewnętrznej.

Jeśli podczas kontroli pracownika nie było w domu, a później nie wykaże on stosownego usprawiedliwienia, straci wynagrodzenie należne mu w czasie L4.

Kontrola ZUS zwolnienia lekarskiego — wątpliwości

Z nowych wytycznych zadowoleni są pracownicy. Wiele pytań mają jednak pracodawcy, którzy obawiają się nadużyć ze strony zatrudnionych. Nadużyciem może być np. próba uzyskania zwolnienia podczas teleporady. Jeśli się powiedzie, pracodawca jest stratny. Trudno przewidzieć i podejrzewać pracowników o oszustwo, ale kultura firmy oraz zapewnienie im najlepszej możliwej opieki zdrowotnej ma wpływ na ich decyzje.

Łatwa dostępność do lekarzy specjalistów i krótkie terminy oczekiwania, które zapewnia SALTUS Ubezpieczenia, mogą okazać się kluczowe dla podtrzymywania szczerej i uczciwej komunikacji pracownika i pracodawcy.

Narażony na dodatkowe koszty może być także budżet państwa. Mimo to kontrola zwolnienia przez ZUS została złagodzona.

Z danych ZUS-u wynika, że w pierwszym półroczu 2022 roku urząd wstrzymał i obniżył ponad 10 tys. wypłat zasiłków na łączną kwotę ponad 77,8 mln zł.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników