W szpitalu tymczasowym w Ciechocinku u kilku osób zakażonych COVID-19 wykryto bakterię New Delhi. Jedna z nich zmarła. New Delhi to bakteria wyjątkowo odporna na antybiotyki – jaka przyszłość rysuje się przed antybiotykoterapią i jakie to ma znaczenie dla pracodawców?

Antybiotyki na bakterie New Delhi – jak działają?

Bakteria New Delhi zaliczana jest do tzw. bakterii superodpornych. W praktyce to bakteria na którą nie ma antybiotyku, co czyni ją wybitnie niebezpieczną. Światowa Organizacja Zdrowia do zaliczyła ją do grona najbardziej niebezpiecznych drobnoustrojów świata. New Delhi to pałeczka zapalenia płuc, należąca do grupy bakterii jelitowych. Wywołuje groźne choroby w postaci zapalenia płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, układu moczowego i pokarmowego. Może też powodować sepsę.

New Delhi żyje na skórze i w przewodzie pokarmowym. Wydalana jest wraz z kałem, dlatego przenosi się zazwyczaj przez toaletę oraz dotyk. Zdaniem specjalistów jej rozprzestrzenianie się może wynikać z nadmiernego stosowania antybiotykoterapii. Skutki uboczne tego zjawiska w postaci narastającej antybiotykoodporności niebezpiecznych drobnoustrojów mogą okazać się dla nas katastrofalne.

Odporność na antybiotyki – przyczyny

O narastającym kryzysie antybiotykowym mówi się od lat. Skutki antybiotykoterapii stosowanych w nadmiarze są takie, że ich lecznicze działanie na wiele szczepów bakterii słabnie lub wręcz całkowicie zanika. Według niektórych przewidywań oporność na antybiotyki już za ok. 25 lat może powodować śmierć wielu milionów ludzi rocznie. Niedobór antybiotyków to jedno z głównych zagrożeń dla zdrowia ludzi na całym świecie.

Jak działa antybiotyk?

Antybiotyki zabijają i hamują podział bakterii chorobotwórczych poprzez blokowanie syntezy ścian komórkowych oraz produkcję białek, RNA i DNA. Konsekwencją antybiotykoterapii jest jednak narastająca antybiotykodporność. Ma to związek z naturalną skłonnością mutogenną bakterii. Innymi słowy, bakterie ewoluują i „dzielą się wiedzą” z innymi, a informacja o tym zostaje na tzw. ruchomych elementach genetycznych, stając się czymś w rodzaju nośnika pamięci.

W praktyce lekarze zbyt często przepisują antybiotyki, często z powodu trudności w odróżnieniu infekcji bakteryjnej od wirusowej, a na tę ostatnią antybiotyk nie działa. Pacjenci, którzy często sami proszą o antybiotyk, nie zrażają się nawet potencjalnymi powikłaniami antybiotykoterapii.

Powoduje to narastający problem z doborem optymalnej metody leczenia. W efekcie już można zaobserwować trudności w leczeniu zapaleń płuc czy dróg moczowych. Jesteśmy też na dobrej drodze, by mocno utrudnić skuteczne przeszczepy organów oraz część zabiegów stomatologicznych.

Jak rozwiązać kryzys antybiotykowy?

Większość dostępnych obecnie na rynku antybiotyków pochodzi z lat 80. XX wieku. Nowe powstają obecnie sporadycznie – nawet plazomycyna, jedno z ostatnich odkryć, już doczekała się bakterii odpornych na swoje działanie. W ciągu zaledwie 40 lat doszliśmy do momentu, w którym infekcje bakteriami opornymi na działanie antybiotyków powodują ok. 700 tys. zgonów na całym świecie.

Zdaniem ekspertów kryzys antybiotykowy nie zostanie zażegnany bez zmian w prawie i edukacji medycznej. Tylko rosnąca świadomość lekarzy i pacjentów, a także postęp w diagnostyce mikrobiologicznej może pomóc zwalczyć problem.

Profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy

Pracodawcy mogą przyczynić się do zwalczania tego problemu, zapewniając pracownikom dostęp do opieki medycznej pozwalającej na regularne sprawdzanie stanu zdrowia. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne zawierają m.in. badania laboratoryjne, pozwalające wykryć rodzaj infekcji, a przez to ograniczyć stosowanie antybiotykoterapii poprzez wyeliminowanie błędnej diagnozy. Dodatkowo szybkie zdiagnozowanie pracownika (terminy oczekiwania na badania w ubezpieczeniach grupowych są znacznie krótsze niż w NFZ) przyspiesza powrót pracownika do pełnego zdrowia. A to dla wielu pracodawców bardzo znaczący argument.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników