Wady wzroku to problem, który w dobie pandemii i pracy zdalnej uległ dodatkowemu pogłębieniu. W jakich zawodach wadliwy wzrok może stanowić najpoważniejszy problem i jakie działania profilaktyczne warto podjąć?

Ponad pół miliona Polaków ma poważną dysfunkcję wzroku, a ok. 100 tys. jest niewidomych. Jakie zawody pozostają na pewno poza ich zasięgiem, nawet jeśli wada może być w pewnym stopniu skorygowana?

1. Zawody wymagające wysiłku fizycznego

Przeciwwskazaniem do wykonywania wszelkich zawodów wymagających dużego wysiłku fizycznego (prace budowlane, magazynowe, sport zawodowy) jest wysoka krótkowzroczność. Powoduje ona powstawanie zmian zwyrodnieniowych w siatkówce oka. Wysiłek fizyczny mógłby spowodować odwarstwienie siatkówki, a w konsekwencji ślepotę. Dlatego cierpiące na to schorzenie osoby powinny wybierać zawody nie wymagające dużego wysiłku fizycznego. To samo dotyczy osób chorujących na jaskrę.

2. Zawody wymagające widzenia przestrzennego

Zawody, w których wymagane jest znakomite widzenie przestrzenne, inaczej widzenie stereoskopowe (np. pilot, kierowca) nie mogą być wykonywane przez osoby niedowidzące lub widzące znacznie słabiej na jedno oko. Wada ta utrudnia obiektywną ocenę szybko zmieniającej się sytuacji wokół pracownika.

3. Zawody wymagające wysokiej precyzji

Jubilerem czy chirurgiem nie zostanie osoba, charakteryzująca się wysoką nadwzrocznością. Cierpiący na to schorzenie człowiek bez okularów nie widzi dobrze ani z daleka, ani z bliska. Często chorobą współistniejącą jest astygmatyzm, co dodatkowo pogarsza sprawę.

Dobierz zawód do wady

Przed wyborem swojej ścieżki zawodowej warto upewnić się, czy nasz narząd wzroku działa prawidłowo, a jego ewentualne zaburzenia nie stanowią problemu w podjęciu pracy, na której nam zależy. Oceną możliwości wykonywania pracy w danym zawodzie lub pobierania nauki w określonym kierunku zajmują się lekarze medycyny pracy.

Warto zauważyć, że niektóre z tych problemów mogą być rozwiązane poprzez regularne kontrole stanu wzroku. Jeśli jednak leczenie zaczyna się zbyt późno, np. u osób dorosłych, zwykle niemożliwe jest uzyskanie znaczącej poprawy. Przykładowo, niedowidzenie to zjawisko stałe, prowadzące w dużym stopniu do wyłączenia oka gorzej widzącego z widzenia obuocznego.

Najważniejsze przeciwwskazania okulistyczne do wykonywania zawodu

Poza krótkowzrocznością, niedowidzeniem (również jednoocznym), nadwzrocznością i astygmatyzmem, przeciwwskazaniem do wykonywanej pracy jest także zez, oczopląs, zaćma, jaskra czy zaburzenie widzenia barw.

Oto najważniejsze przeciwwskazania w zależności od rodzaju dysfunkcji narządu wzroku:

 • nie skorygowany astygmatyzm – przeciwwskazanie do wykonywania prac wymagających prawidłowej oceny odległości, w zawodach wymagających pracy na wysokości i obsługi maszyn w ruchu,
 • zez – jest przeciwwskazaniem w zawodach wymagających widzenia przestrzennego,
 • jaskra – uniemożliwia ciężkie prace fizyczne, w warunkach intensywnego promieniowania, pod ziemią, na wysokości i w ruchu,
 • zaburzenia pola widzenia – utrudniają orientację przestrzenną niezbędną do samodzielnego poruszania się, są przeciwwskazaniem do wykonywania prac na wysokości,
 • oczopląs – uniemożliwia pracę w zawodach wymagających pełnego pola widzenia (przemysł, kierowanie pojazdami), precyzji, pracy na wysokości i przy niedostatecznym oświetleniu,
 • daltonizm – zaburzenia widzenia barw utrudniają wykonywanie zawodów, w których barwy i odcienie odgrywają znaczącą rolę, m.in. lekarza, grafika, czy kucharza,
 • zaćma – zmętnienie soczewki ogranicza dopływ światła do siatkówki, co jest przeciwwskazaniem do wykonywanie precyzyjnych prac wymagających percepcji kształtów, liter czy cyfr; stanowi przeszkodę w pracach mających do czynienia z promieniowaniem cieplnym bądź jonizującym,
 • alergiczne zapalenia spojówek – są przeciwwskazaniem do wykonywanie zawodów związanych z występowaniem czynników uczulających (np. pył, para, dym).

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników