Grupowe ubezpieczenia zdrowotne oferują bogate pakiety badań – na które z nich konieczne jest skierowanie? I co trzeba wiedzieć, żeby móc sprawnie zapisać się na dogodny termin?

Zacznijmy od tego, że bez skierowania najczęściej nie można skorzystać z usług medycznych w ramach opieki NFZ. Pacjent, który posiada ubezpieczenie zdrowotne, może korzystać z usług placówek posiadających podpisany kontrakt z Funduszem. Tego rodzaju świadczeń udzielają zarówno jednostki publiczne, jak i niepubliczne.

Spis treści:

 • Skierowania lekarskie – kiedy ich potrzebujemy?
 • Kto może wystawić skierowanie?
 • Jak długo ważne jest skierowanie do lekarza specjalisty?
 • Jak długo ważne jest skierowanie na badania?
 • Które skierowania mają ograniczony termin ważności?
 • Obowiązki pracodawcy
 • Skierowanie na badania pracownicze – co trzeba wiedzieć?

Skierowania lekarskie – kiedy ich potrzebujemy?

Skierowanie wymagane jest w przypadku:

 • wykonywania badań diagnostycznych,
 • konsultacji u specjalisty i leczenia w poradni specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego, uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej,
 • opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.

Bez skierowania można skorzystać z pomocy lekarzy następujących specjalności:

 • internista, pediatra,
 • stomatolog,
 • ginekolog, położnik,
 • wenerolog,
 • onkolog,
 • psychiatra.

Skierowania nie muszą posiadać też określone grupy pacjentów, na przykład zakażeni wirusem HIV, uzależnieni od alkoholu czy inwalidzi wojenni i wojskowi.

Znacznie łatwiej mają pacjenci posiadający prywatne ubezpieczenie zdrowotne –nie są potrzebne skierowania do lekarzy specjalistów, a skierowanie na badania można uzyskać w ramach teleporady.

Kto może wystawić skierowanie?

Skierowanie do pracowni diagnostycznej, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację leczniczą lub opiekę długoterminową wystawić może lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ. Wyjątek stanowi sytuacja, w której chory wymaga hospitalizacji – wtedy honorowane jest nawet skierowanie do szpitala od lekarza prywatnego.

Jak długo ważne jest skierowanie do lekarza specjalisty?

Ustawa o świadczeniach publicznej opieki zdrowotnej nie określa maksymalnego okresu ważności skierowania do poradni specjalistycznej. Skierowanie jest ważne, dopóki można mówić o względach medycznych uzasadniających potrzebę udzielenia świadczenia zdrowotnego. Pacjent, który zgłasza się do specjalisty na długo po wystawieniu skierowania, musi liczyć się z tym, że świadczeniodawca może oczekiwać potwierdzenia istnienia powodów do objęcia go opieką medyczną.

Jak długo ważne jest skierowanie na badania?

W świetle obowiązujących przepisów skierowanie do pracowni diagnostycznej jest bezterminowe. W praktyce laboratoria zwykle uznają je za ważne jedynie przez miesiąc od daty wystawienia. Jak informuje sam NFZ, pracownie diagnostyczne mają prawo oczekiwać potwierdzenia, że wykonanie badań w dalszym ciągu jest zasadne.

Które skierowania mają ograniczony termin ważności?

Niektóre skierowania z zasady nie są jednak bezterminowe. Ograniczenia dotyczą skierowań:

 • na leczenie uzdrowiskowe (podlegają weryfikacji co 18 miesięcy),
 • na zabiegi fizjoterapeutyczne (należy je zarejestrować w ciągu miesiąca od wystawienia),
 • do szpitala psychiatrycznego (ważne przez 2 tygodnie),
 • z dopiskiem „pilne”.

Obowiązki pracodawcy

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na firmy obowiązek posiadania umowy w celu zapewnienia opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Zawierana na co najmniej rok umowa obejmuje:

 • badania profilaktyczne
 • badania wstępne, okresowe, kontrolne

Badania profilaktyczne pomagają określić predyspozycje pracownika do pracy na określonym stanowisku i w konkretnych warunkach. Uwzględnia to m.in. czynniki szkodliwe i uciążliwe w danym środowisku pracy.

Na badania wstępne pracodawca kieruje nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy i pracowników po zmianie stanowiska pracy, jeśli zmieni się charakter ich obowiązków (np. wystąpią określone narażenia).

Na badania okresowe pracodawca kieruje osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Na badania kontrolne pracodawca kieruje pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni – musi on uzyskać orzeczenie lekarskie o zdolności do ponownego podjęcia pracy na stanowisku.

Skierowanie na badania pracownicze – co trzeba wiedzieć?

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez pracodawcę. Dokument ten informuje o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy. Pracownik, zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą 3 egzemplarze skierowania, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników