Ruszył zapowiedziany w Polskim Ładzie program „Profilaktyka 40 PLUS”. Czy pokrywa się z potrzebami pacjentów? Sprawdzamy!

Choć rządowa propozycja uwzględnia większość badań, które regularnie wykonują osoby 40+, to brakuje w niej badań tarczycy i podstawowych badań obrazowych. Wyniki należy też skonsultować z odpowiednimi specjalistami, do których w kolejce można czekać nawet miesiącami. Osoby 40+ najczęściej korzystają z pomocy m.in. kardiologa, okulisty i ortopedy.

Spis treści:

  • Co można zbadać w ramach Profilaktyki 40 PLUS?
  • Jak badają się ubezpieczeni w SALTUS Ubezpieczenia?
  • Badania laboratoryjne i diagnostyczne to ok. 60% realizowanych świadczeń
  • Dermatolog, okulista i ortopeda wśród najczęściej odwiedzanych specjalistów

Co można zbadać w ramach Profilaktyki 40 PLUS?

Rządowa propozycja daje możliwość skorzystania z trzech pakietów badań diagnostycznych – jeden wspólny dla wszystkich i po jednym dostosowanym do płci. Do wystawienia stosownych zleceń wystarczy wypełnić ankietę w IKP.

W pakiecie wspólnym dla obu płci znalazły się: pomiar ciśnienia tętniczego, ocena miarowości rytmu serca, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Panie powinny wykonać dodatkowo: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (ALAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale. Z kolei panowie oprócz tych samych badań będą mogli też zbadać poziom PSA (wykrywa raka prostaty).

Jak badają się ubezpieczeni w SALTUS Ubezpieczenia?

Proponowane przez rząd pakiety badań laboratoryjnych w większości pokrywają się z badaniami, które według naszych obserwacji regularnie wykonują pacjenci po czterdziestce. Brakuje w nim jednak kilku ważnych badań, które są wykonywane zwłaszcza przez panie, czyli badań poziomu hormonów tarczycy: TSH, fT3 i fT4. Oprócz badań laboratoryjnych pakiet powinien uwzględniać przynajmniej kilka podstawowych badań USG, jak piersi w przypadku pań i jamy brzusznej u panów. Ponadto wyniki tych badań należy skonsultować z odpowiednimi lekarzami, więc warto uwzględnić w programie też szybką ścieżkę dostępu do specjalistów. Na razie program rządowy będzie działał w tej formie do końca roku. Wierzymy, że jego kontynuacja będzie obejmowała więcej świadczeń.

Badania laboratoryjne i diagnostyczne to ok. 60% realizowanych świadczeń

Badania laboratoryjne i obrazowe stanowią ok. 60% wszystkich świadczeń, z których korzystają w ramach ubezpieczeń zdrowotnych osoby po czterdziestce. W przypadku najmłodszej grupy wiekowej stanowią one odpowiednio 50 i 11% wszystkich świadczeń. U 50-latków i osób powyżej 60. roku życia podział ten wygląda podobnie – 48 i 12%.

 

Badania laboratoryjne, z których najczęściej korzystają osoby 40+

(dane z I poł. 2021 r.)

40-49 lat 50-59 lat 60+
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Morfologia krwi z rozmazem Badanie ogólne moczu

 

Morfologia krwi z rozmazem Badanie ogólne moczu Morfologia krwi z rozmazem Badanie ogólne moczu
Hormon tyreotropowy – TSH Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT Hormon tyreotropowy – TSH Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT Hormon tyreotropowy – TSH Kwas moczowy w moczu
Badanie ogólne moczu Aminotransferaza asparaginianowa – ASPAT – GOT Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT Glukoza na czczo Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT Albumina
Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT Glukoza na czczo Aminotransferaza asparaginianowa – ASPAT – GOT Kreatynina Glukoza na czczo Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT
Aminotransferaza asparaginianowa – ASPAT – GOT Kreatynina Glukoza na czczo Lipidogram Kreatynina Aminotransferaza asparaginianowa – ASPAT – GOT

 

Badania obrazowe, z których najczęściej korzystają osoby 40+

(dane z I poł. 2021 r.)

40-49 lat 50-59 lat 60+
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
USG transvaginalne USG jamy brzusznej USG jamy brzusznej USG jamy brzusznej USG jamy brzusznej USG jamy brzusznej
USG jamy brzusznej RTG stawów USG piersi Echo serca USG piersi EKG spoczynkowe
USG piersi USG gruczołu krokowego USG tarczycy RTG stawów USG tarczycy RTG stawów
USG tarczycy USG gruczołu krokowego transrektalne USG transvaginalne USG gruczołu krokowego transrektalne USG transvaginalne USG gruczołu krokowego
EKG spoczynkowe USG jąder Echo serca USG jąder Echo serca USG jąder

 

Badania te są podstawą wykrywania wielu schorzeń charakterystycznych dla tych grup wiekowych, szczególnie badania USG, które mogą służyć w diagnostyce m.in. nowotworów. Dlatego powinny one znaleźć się też w rządowym programie. Z powodu pandemii, lockdownu i mniejszej aktywności fizycznej wielu osób niedługo może też wzrosnąć liczba wykonywanych badań ortopedycznych, zwłaszcza RTG stawów. W przypadku osób 60+ wzrasta z kolei zapotrzebowanie na świadczenia z obszaru tzw. diagnostyki ciężkiej. Osoby te najczęściej wykonują tomograf głowy, jamy brzusznej oraz rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Dermatolog, okulista i ortopeda wśród najczęściej odwiedzanych specjalistów

Jednak żadne badanie na nic się nie zda, jeśli nie skonsultujemy jego wyników z odpowiednim lekarzem i nie podejmiemy leczenia. Lista 5. specjalistów, z których pomocy najczęściej korzystają osoby po czterdziestce, nieznacznie różni się w zależności od grupy wiekowej. Jednak w każdym przypadku znajdują się wśród nich kardiolog, okulista i ortopeda.

Specjaliści, z których pomocy najczęściej korzystają osoby 40+

(dane z I poł. 2021 r.)

40-49 lat 50-59 lat 60+
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Ginekolog Ortopeda Ortopeda Ortopeda Kardiolog  Kardiolog
Ortopeda Dermatolog Ginekolog Urolog Ortopeda Ortopeda
Endokrynolog Kardiolog Kardiolog Kardiolog Endokrynolog Urolog
Okulista Okulista  Dermatolog Dermatolog Ginekolog Okulista
 Dermatolog Urolog Okulista Okulista  Okulista Neurolog

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników