Depresja, lęk i wypalenie zawodowe są coraz częściej obserwowane wśród pracowników zdalnych. Wszystkiemu winna izolacja i zatarcie granicy między życiem prywatnym a pracą.

Przepisy z 7 kwietnia 2023 roku dotyczące pracy zdalnej są ostatecznym potwierdzeniem, że praca w tym charakterze zostanie z nami na dłużej. GUS podaje, że w II kwartale 2023 roku zdalnie pracowało 7,4 proc. wszystkich pracujących. To spadek w stosunku do całego 2022 roku, kiedy odsetek osób na home office wynosił 8,7 proc. Wciąż jednak praca zdalna jest dla pracowników atrakcyjna, mimo swoich słabych stron. Największą jest negatywny wpływ na psychikę. Jakie strategie i narzędzia mogą pomóc pracodawcom w ograniczeniu negatywnych skutków pracy zdalnej?

Spis treści:

Praca zdalna a zdrowie psychiczne

Praca zdalna, choć oferuje wiele korzyści, takie jak elastyczność i oszczędność czasu na dojazdy, ma znaczący – negatywny ­­– wpływ na zdrowie psychiczne pracowników. Jednym z głównych problemów jest poczucie izolacji i samotności. Brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami i ograniczone interakcje społeczne prowadzą do poczucia odosobnienia. Ponadto, praca z domu często zaciera granice między życiem zawodowym a prywatnym. Skutkuje to przeciążeniem pracą i trudnościami w odłączeniu się od obowiązków zawodowych, tym samym zwiększa stres i powoduje wypalenie zawodowe.

W odpowiedzi na te wyzwania, coraz więcej firm w Polsce wdraża programy wsparcia zdrowia psychicznego swoich pracowników. Takie inicjatywy obejmują dostęp do konsultacji psychologicznych, które w wielu firmach stały się podstawową usługą w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i jednocześnie benefitem pozapłacowym. W SALTUS Ubezpieczenia pracownicy mogą mieć dostęp do psychologa i psychiatry. Zaoferowanie wsparcia psychologicznego ze strony pracodawcy jest dziś podstawowym oczekiwaniem pracowników, którzy doskonale wiedzą, że jeśli mają być zdrowi w pracy, to w pracy muszą otrzymywać wsparcie.

Jak zadbać o zdrowie pracownika zdalnego?

Zadbaj o zdrowie pracowników zdalnych tworząc środowisko pracy, które wspiera ich dobrostan psychiczny i fizyczny poprzez:

 • zapewnienie regularnych przerw w pracy,
 • zachęcanie do aktywności fizycznej,
 • zachętę do tworzenia dedykowanej przestrzeni do pracy w domu i ustalenie regularnych godzin pracy,
 • pozytywną komunikację wewnętrzną.

Najskuteczniejsza strategia dbania o zdrowie pracowników zdalnych polega na współpracy pracowników i pracodawców. Choć obie strony muszą współdziałać, to na pracodawcy ciąży większa odpowiedzialność. Dbanie o dobrostan pracowników przynosi jednak wymierne rezultaty. Wspieranie zdrowia psychicznego w miejscu pracy jest nie tylko etyczne, ale również przyczynia się do budowania silniejszych, bardziej zaangażowanych i produktywnych zespołów.

Narzędzia wspierające zdrowie psychiczne w pracy zdalnej

Jak zadbać o zdrowie psychiczne pracowników zdalnych i czy to w ogóle możliwe? Oto kilka skutecznych metod:

 • regularne spotkania wideo – utrzymują poczucie wspólnoty i przynależności do zespołu, obniżają poczucie izolacji,
 • elastyczne godziny pracy – pozwalają na lepsze dostosowanie pracy do życia osobistego,
 • programy wsparcia psychologicznego – konsultacje z psychologami i psychiatrami umożliwiają zrozumienie własnej sytuacji,
 • szkolenia z zarządzania stresem – edukacja w zakresie technik radzenia sobie ze stresem sprzyja obniżeniu napięcia nerwowego,
 • aplikacje do medytacji i mindfulness – pomagają w relaksacji i poprawie koncentracji,
 • ankiety satysfakcji pracowników – pozwalają na monitorowanie samopoczucia i potrzeb zdrowotnych pracowników,
 • ergonomiczne wyposażenie biura domowego – zapewnia komfort fizyczny podczas pracy,
 • inicjatywy team-buildingowe online – budują zaufanie i poprawiają relacje między pracownikami,
 • dostęp do platform edukacyjnych – zapewniając rozwój osobisty i zawodowy chronią przed wypaleniem zawodowym.

Stosowanie tych metod może znacząco poprawić zdrowie w pracy, zwiększając zadowolenie pracowników i ich produktywność.

Dlaczego komunikacja i wsparcie społeczne mają znaczenie?

Zdrowie psychiczne pracowników zdalnych jest ściśle powiązane z jakością komunikacji i wsparcia społecznego w miejscu pracy. Efektywna komunikacja jest kluczowa, ponieważ pomaga w budowaniu poczucia przynależności i zmniejsza uczucie izolacji. Wsparcie społeczne, zarówno formalne, jak i nieformalne, odgrywa ważną rolę w zapobieganiu wypalenia zawodowego i promowaniu dobrego samopoczucia. Utrzymując silne więzi społeczne i kulturę otwartości, organizacje mogą skutecznie wspierać dobrostan psychiczny swoich pracowników zdalnych, co przekłada się na ich ogólne zadowolenie i produktywność.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników