Nowe uprawnienia lekarzy rodzinnych obiecują skrócić kolejki do specjalistów i zapewnić pacjentom szybszy dostęp do kompleksowej opieki. Pozytywne zmiany odczuje także sektor prywatny.

Od 1 listopada 2023 roku lekarze rodzinni mają większe uprawnienia. Nie muszą już odsyłać pacjentów do lekarzy specjalistów po skierowanie na badania, teraz mogą zlecać je sami. W państwowym systemie ma to rozwiązać problem wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę u specjalisty. Dla pracownika objętego grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym w SALTUS Ubezpieczenia, oznacza to jeszcze większe skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, diagnozę i wdrożenie leczenia.

Spis treści:

Badania od lekarza rodzinnego — co się zmieniło?

Zmiany weszły w życie 1 listopada 2023 roku. Dotyczą przede wszystkim rozszerzenia uprawnień lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Nowe uprawnienia lekarza POZ umożliwiają kierowanie pacjentów na badania, które wcześniej zlecali jedynie specjaliści. Na liście znalazły się:

 • badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniu do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca,
 • immunoglobuliny E całkowite (IgE),
 • immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych i pokarmowych;
 • alergeny wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria,
 • alergeny pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza – skorupiaki, marchew, jabłko.

Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu umożliwia teraz szybszą diagnozę alergii oraz nadciśnienia i chorób serca.

Zmiany w uprawnieniach lekarskich objęły też nocną i świąteczną opiekę medyczną.

Co się zmieniło w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej?

Nowe regulacje wprowadziły istotne zmiany w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jeśli przychodnia, która świadczy pomoc nocną i świąteczną posiada odpowiednie zaplecze do przeprowadzania badań laboratoryjnych, zatrudniony w niej lekarz

otrzymuje uprawnienia do bezpośredniego kierowania pacjentów na konkretne badania diagnostyczne. Oznacza to, że pacjenci, którzy czekają w kolejce do lekarza, mogą otrzymać nie tylko konsultację lekarską, ale również skierowanie na badania od lekarza rodzinnego, bez konieczności dodatkowego oczekiwania na wizytę u specjalisty.

Na nowej liście znalazły się następujące badania:

 • morfologia krwi 8-parametrowa,
 • glukoza z krwi żylnej,
 • kreatynina,
 • potas (K),
 • sód (Na),
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • badanie ogólne moczu (profil),
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • mocznik,
 • bilirubina całkowita,
 • test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2 / grypy A+B / RSV,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB),
 • kwas moczowy,
 • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – czas kaolinowo-kefalinowy,
 • wapń zjonizowany,
 • amylaza,
 • fibrynogen,
 • gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP).

Czy długie kolejki do specjalistów będą krótsze?

Wprowadzone zmiany mają przyspieszyć proces diagnostyczny oraz zapewnić bardziej kompleksową i efektywną opiekę medyczną. Nowe kompetencje lekarza rodzinnego to potencjał do znacznego odciążenia specjalistów. Lekarze rodzinni mogą teraz szybciej diagnozować i wstępnie leczyć pewne schorzenia, co zmniejsza konieczność konsultacji specjalistycznych. Większe uprawnienia lekarzy rodzinnych przyczyniają się więc do odciążenia specjalistów. Dzięki rozszerzeniu kompetencji, lekarze rodzinni mogą zajmować się przypadkami, które wcześniej wymagały skierowania pacjenta do specjalisty. To nie tylko przyspiesza proces leczenia, ale także efektywnie rozdziela obciążenie w systemie zdrowia.

Trzeba jednak zauważyć, że do znacznego skrócenia kolejek nie wystarczą nowe uprawnienia lekarza rodzinnego. Potrzebne będą również inne działania systemowe, takie jak zwiększenie liczby lekarzy specjalistów, poprawa organizacji pracy przychodni oraz inwestycje w nowoczesne technologie medyczne. Dopiero połączenie tych elementów może przynieść oczekiwane rezultaty w postaci krótszych kolejek do specjalistów.

Jak nowe przepisy zmienią leczenie prywatne?

Wprowadzone zmiany ucieszyły nie tylko lekarzy i pacjentów. Większe uprawnienia lekarzy rodzinnych dotyczą też sektora prywatnego. W placówkach prywatnych czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty z zasady jest krótszy. Pracownicy, którzy korzystają z pakietów zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia, do czasu wprowadzenia zmian 1 listopada 2023 r., na wizyty u specjalistów nie czekali dłużej niż kilka dni. Obecnie coraz częściej się zdarza, że wizytę mogą odbyć się tego samego lub następnego dnia po jej zarezerwowaniu.

Jak na zmianach w opiece zdrowotnej skorzystają pracodawcy?

Wprowadzone zmiany oznaczają znaczne udogodnienia dla pracodawców:

 1. Szybszy powrót pracowników do zdrowia i krótsze nieobecności w pracy

Badania zlecone przez lekarza rodzinnego to szybsza diagnoza i podjęte leczenie. Pracownicy w krótszym czasie mogą powrócić do pełni zdrowia i wydajności, minimalizując tym samym okresy nieobecności związane z chorobą. To bezpośrednio wpływa na wydajność i zachowanie ciągłości pracy.

 1. Większe zadowolenie z warunków zatrudnienia

Lepsza i szybsza opieka medyczna podnosi satysfakcję pracowników z pracy i lojalność wobec pracodawcy. Wpływa również na budowę pozytywnego wizerunku firmy.

 1. Długoterminowe oszczędności

Gdy pracownicy są szybko i skutecznie leczeni, zmniejsza się ryzyko długotrwałych powikłań zdrowotnych. Oznacza to oszczędności w zakresie długoterminowych kosztów opieki zdrowotnej i ubezpieczeń.

 1. Konkurencyjność wśród pracodawców

Dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej to atrakcyjny element pakietu świadczeń. Pomaga przyciągać i zatrzymać wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w branżach o wysokim poziomie konkurencji na rynku pracy.

Uprawnienia lekarza pierwszego kontaktu rozszerzone przez nowe przepisy, stanowią istotny krok ku poprawie dostępu do opieki zdrowotnej. Ta zmiana przynosi korzyści nie tylko pacjentom, wpływa też pozytywnie na sytuację pracodawców na rynku pracy, jeśli oferują pracownikom prywatną opiekę medyczną.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników