Pracownicy 9 z 19 branż narażeni są na choroby zawodowe układu wzrokowego. Coraz częściej są one diagnozowane u przedstawicieli młodszych pokoleń. Opisujemy, w jakich branżach należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę nabytych wad wzroku.

Wykaz chorób zawodowych wyróżnia 6 rodzajów schorzeń wzroku, które mogą zostać wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi obecnymi w środowisku pracy. Są to:

 • alergiczne zapalenie spojówek,
 • ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym,
 • epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki,
 • zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi,
 • zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego,
 • centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego.

Narażeni są pracownicy 9 z 19 branż

Na problemy ze wzrokiem narażeni są pracownicy prawie połowy branż gospodarki narodowej. Mogą one być wynikiem zarówno nadmiernego nadwyrężania wzroku (np. praca przy komputerze), jak i długotrwałego przebywania wśród szkodliwych substancji chemicznych (wpływ na nasz wzrok ma również klimatyzacja w pomieszczeniach). Schorzenia te nie tylko powodują niezdolność pracy, ale mogą też prowadzić do utraty wzroku.

Branże, w których schorzenia układu wzrokowego są chorobami zawodowymi:

 • górnictwo i wydobywanie,
 • przetwórstwo przemysłowe,
 • informacja i komunikacja,
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • administrowanie i działalność wspierająca,
 • administracja publiczna i obrona narodowa,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Co powinna uwzględniać profilaktyka nabytych wad wzroku?

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia zatrudnionym dostępu do świadczeń profilaktycznych pozwalających przeciwdziałać chorobom zawodowym. Przedstawiciele branż narażonych na te schorzenia powinni zatem zadbać o zapewnienie pracownikom odpowiedniej profilaktyki nabytych wad wzroku. Powinna ona uwzględniać nie tylko możliwość regularnych wizyt okulistycznych, ale też wykonywania badań diagnostycznych. Do podstawowych należą m.in. badania:

 • dna oka,
 • ostrości widzenia,
 • wydzielania łez,
 • GDX (ocena grubości włókien nerwowych siatkówki),
 • gonioskopia,
 • OCT (optyczna tomografia dna oka),
 • pomiar ciśnienia śródgałkowego.