Na problemy ze słuchem narażeni są nie tylko zawodowy muzycy. Przedstawiciele wielu branż pracują w hałasie, w którym przebywanie przez 8 godzin dziennie musi odbić się na kondycji słuchu. Co można z tym zrobić?

Słuch to jeden z naszych najcenniejszych zmysłów, pozwalający nam komunikować się i tworzyć relacje z innymi ludźmi. Co ciekawe, jest jedynym zmysłem aktywnym przez całą dobę, nawet kiedy śpimy.

Największy wróg słuchu – hałas

Im głośniejszy hałas towarzyszy nam na co dzień i im dłuższa jest ekspozycja na niego, tym większe jest ryzyko uszkodzenia słuchu. Dotyczy to wielu zawodów – oprócz muzyków narażeni są pracownicy fabryk, robotnicy, kierowcy, piloci itp.

Dźwięk jest mierzony w decybelach (dB). Według ekspertów słuchu codzienne narażanie na hałas o natężeniu więcej niż 85 dB może powodować trwałe uszkodzenie naszego aparatu słuchowego. Co w praktyce powoduje taki hałas? Nawet ruchliwa ulica (75-85 dB), piła łańcuchowa (100-120 dB) czy przejeżdżają koło nas ciężarówka (aż 100 dB). Jeszcze więcej decybeli „produkują” syrena karetki pogotowia (120 dB) i silnik odrzutowy (140 dB).

Skąd biorą się problemy ze słuchem?

Aby wiedzieć, jak dbać o słuch, warto poznać podstawowe zagrożenia. W przypadku wad nabytych lista powodów – poza będącym numerem 1 hałasem – może być długa: na pogorszenie jakości słuchu wpływają:

 • choroby takie jak: stwardnienie rozsiane, cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze,
 • urazy mechaniczne, wypadki, nagłe zmiany ciśnienia (np. wywołane nurkowaniem),
 • wszelkie nieleczone zapalenia i choroby narządów słuchu,
 • powikłania po chorobach przebytych w dzieciństwie (świnka, ospa),
 • spożywanie niektórych leków.

Jak dbać o słuch?

Tam, gdzie to możliwe, należy używać stoperów chroniących błonę bębenkową przed uszkodzeniem. Warto też sięgnąć po witaminy o właściwościach antyoksydacyjnych (C, E, A). Pamiętajmy, by nie używać patyczków do czyszczenia uszu i usuwania woskowiny – to najprostszy sposób do mechanicznego uszkodzenia uszu. Pracownicy pracujący w hałasie powinni wykonywać badania kontrolne, które szybko wykażą, czy istnieje jakikolwiek problem ze słyszalnością dźwięków o konkretnej częstotliwości.

Konsultacja lekarza wymagana jest w sytuacjach, gdy:

 • słyszymy w uszach szumy, piski lub gwizdy,
 • nie rozumiemy wypowiadanych przez innych słów tak dobrze, jak kiedyś – zwłaszcza gdy inni zauważają, że możemy mieć problem ze słuchem,
 • reagujemy bólem na głośniejsze dźwięki, np. na hałas w fabrycznej hali,
 • często dochodzi u nas do infekcji górnych dróg oddechowych, zwłaszcza zapalenia uszu, alergii, problemów z oddychaniem przez nos.

W jaki sposób przeprowadzane jest badanie słuchu?

Badanie słuchu jest bezinwazyjne i służy do oceny poziomu słyszenia. Profilaktyczne badanie słuchu szczególnie zalecane jest osobom, które pracują lub w przeszłości pracowały w hałasie, a także osobom po 50. roku życia. Do najważniejszych badań słuchu należą:

 • Audiometria tonalna – pozwala ona określić najniższy poziom dźwięku, jaki pacjent na danej częstotliwości jest w stanie usłyszeć. Protetyk ustala tzw. progi słyszenia, nakładając na uszy pacjenta szczelne słuchawki nauszne, przez które podawane są dźwięki o różnej głośności (natężeniu) na częstotliwościach z zakresu 125-8000 Hz. Zadaniem osoby badanej jest wciśnięcie przycisku w pierwszym momencie, gdy dźwięk zaczyna być dla niej słyszalny (metoda wstępująca) lub zanika (metoda zstępująca).
 • Audiometria słowna – określa poziom rozumienia słów przez pacjenta przy określonej głośności. Wykonywane jest najczęściej wtedy, gdy wynik pierwszego badania wskazuje na niedosłuch lub kiedy pacjent skarży się na słabe rozumienie mowy.
 • Audiometria impedancyjna – wykonuje się ja w przypadku, gdy występują wskazania medyczne, np. podejrzenie nieprawidłowości w działaniu ucha środkowego. Badanie polega na umieszczeniu specjalnej sondy w przewodzie słuchowym zewnętrznym pacjenta, która bada podatność błony bębenkowej na wychylenia.

W ramach profilaktyki słuchu zalecane jest badanie słuchu raz do roku. Dzięki temu można porównać czy i jak zmienia się stan słuchu i w razie potrzeby odpowiednio szybko zareagować.

Opieka medyczna – badania profilaktyczne

Zakres i częstość przeprowadzania badań profilaktycznych u osób narażonych na hałas
określa część szczegółowa załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z 30 maja 1996 r. Wyróżnia ona badanie wstępne (przed rozpoczęciem zatrudnienia),
badania okresowe i ostatnie badanie okresowe – badanie końcowe (przed rozwiązaniem umowy o pracę).

Badanie wstępne wykonywane jest u kandydata do pracy podejmującego zatrudnienie na stanowisku, na którym występuje narażenie na hałas. Ustawodawca nie precyzuje poziomów hałasu, które muszą być przekroczone, aby dana osoba podlegała badaniom profilaktycznym. Jego podstawowym celem jest identyfikacja przewlekłych zaburzeń zdrowia stanowiących przeciwwskazanie do podjęcia pracy w narażeniu na hałas.

Badania okresowe przeprowadzane są systematycznie u osób pracujących w narażeniu na hałas, podczas ich zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Zakres badania okresowego pokrywa się z zakresem badania wstępnego.

Prywatne profilaktyka słuchu

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, wykupione przez pracodawców, mogą wydatnie pomóc w profilaktyce słuchu pracowników. Dobrze dobrane ubezpieczenie, uwzględniające czynniki szkodzące słuchowi (hałas, zmiany ciśnienia itp.) oferuje programy profilaktyczne, w ramach których można umówić konsultację ze specjalistą i wykonać zestaw badań, w tym różnych rodzajów audiometrii praktycznie „od ręki”.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników