Wielu osobom termin „biopsja” jest znany. Nie każdy jednak wie, na czym polega to badanie i w jakich przypadkach się je stosuje. Wyjaśniamy, do czego służy to badanie.

Biopsja to zabieg diagnostyczny, polegający na pobraniu materiału biologicznego z tkanek. Jest on następnie poddawany badaniu histopatologicznemu (analiza pod mikroskopem). Specjalista ocenia dany fragment tkanki i stwierdza obecność lub brak niepokojących zmian chorobowych.

Kiedy lekarz może zlecić wykonanie biopsji?

Pierwszym wskazaniem do wykonania biopsji jest podejrzenie nowotworu. Biopsja wykonywana jest w celu potwierdzenia wystąpienia zmian chorobowych w danej tkance, gdy w toku innych badań (USG, tomografia) pojawiło się podejrzenie ich obecności. Biopsję wykonuje się również w przypadku wystąpienia nacieku lub obrzęku. Lekarze mogą zlecić wykonanie tego badania również po badaniach krwi, jeśli wskazują one na podejrzenie zapalenia wątroby lub anemii.

Rodzaje biopsji

Wyróżnia się trzy rodzaje biopsji: chirurgiczną, endoskopową i przezskórną.

  • Biopsja chirurgiczna wykonywana jest, gdy zmieniona tkanka jest trudno dostępna lub gdy jest dużych rozmiarów. W trakcie zabiegu chirurgicznego lekarz pobiera całą zmianę lub jej fragment. Materiał do badania uzyskiwany jest w czasie operacji lub laparoskopii.
  • Badanie endoskopowe polega na pobraniu fragmentu zmiany w obrębie układu pokarmowego. Wykonywana jest, np. w czasie gastroskopii lub kolonoskopii.
  • Biopsja przezskórna to najbardziej popularna odmiana tego badania. Dzieli się na biopsję cienkoigłową i gruboigłową. Pierwsza służy do wykrywania m.in. schorzeń wątroby, problemów z prostatą, nerkami i mięśniem sercowym oraz guzków piersi czy tarczycy. Biopsja gruboigłowa stosowana jest w przypadku stwierdzenia zaawansowanych zmian nowotworowych.

Jak przygotować się do badania?

Przebieg badania należy zawsze skonsultować z lekarzem. Sposób przygotowania do biopsji zależy w dużej mierze od jej rodzaju, ale z reguły nie wymaga się przestrzegania specjalnych procedur. Zazwyczaj badanie wykonywane jest w warunkach ambulatoryjnych (biopsja przezskórna cienkoigłowa). W przypadku innych rodzajów często wymagana jest krótka hospitalizacja, ponieważ wymagane jest znieczulenie. Jeśli chodzi o biopsję chirurgiczną – w zależności od rodzaju zmiany, wielkości i lokalizacji stosuje się zabieg ze znieczuleniem miejscowym w warunkach ambulatoryjnych lub zabieg wymagający pobytu w szpitalu.

Co po badaniu?

Po przeprowadzonej biopsji należy odpocząć i unikać przemęczania przez kilka najbliższych dni. Po pobraniu próbek narządów zaleca się pozostawanie przez kilka godzin w pozycji leżącej.

Dlaczego warto uwzględnić biopsję w zestawie badań dla pracowników?

W leczeniu najbardziej liczy się czas. Szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie terapii to klucz do sukcesu i powrotu do zdrowia. Z tego względu warto zapewnić pracownikom dostęp do szerokiego zakresu badań i leczenia w najlepszych warunkach. Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia to odpowiedź na potrzeby pracodawców, którym zależy na dbaniu o zdrowie pracowników. W ramach ubezpieczenia zatrudnieni objęci programem mogą korzystać z diagnostyki i leczenia na najwyższym poziomie.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników