Pracodawco, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważna jest profilaktyka w medycynie pracy? Badania okresowe i dbanie o przepisy to nie wszystko.

Badania okresowe

Zapisy Kodeksu pracy i Ustawy o służbie medycyny pracy, zobowiązują pracodawców do zapewnienia pracownikom badań okresowych. Zestaw badań, które należy zrealizować, zależy od rodzaju wykonywanej pracy, powinien on jednak być poszerzony. Co więcej – ze względu na to, że w pracy stykamy się z różnymi czynnikami szkodliwymi, kontrole stanu zdrowia powinny być wykonywane częściej.

Wychodząc naprzeciw uzasadnionym wymogom pracodawców i pracowników, SALTUS Ubezpieczenia przygotował 9 Pracowniczych Programów Profilaktycznych. Każdy z nich dedykowany jest specyficznym potrzebom zdrowotnym i konkretnym zagrożeniom zawodowym. Programy te zawierają nie tylko konsultacje lekarskie, lecz również najbardziej istotne badania diagnostyczne. W ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeni raz w roku mają też możliwość wykonania tzw. przeglądu stanu zdrowia, który obejmuje 7 badań i konsultację internistyczną.

Dlaczego badania profilaktyczne są istotne?

Profilaktyka ma na celu zapobieganie chorobom. Dzięki niej mamy szansę zmniejszyć liczbę zachorowań i szybciej wykryć niebezpieczne odstępstwa zdrowotne, co dla pracodawcy przekłada się na mniejszą absencję chorobową. Pracodawcom powinno więc zależeć na dbaniu o zdrowie zatrudnionych – opieka medyczna powinna być zapewniona, pozwoli ona na wykrycie i zwalczanie schorzeń, które z racji wykonywanych obowiązków zagrażają zdrowiu. Badania trzeba wykonywać regularnie, nawet jeśli nasze samopoczucie jest dobre – przebieg wielu chorób jest bezobjawowy. Późna diagnoza zmniejsza szanse na wyleczenie.

Zminimalizowanie absencji

Oferowana pracownikom opieka medyczna powinna być dopasowana jednak nie tylko do występujących ryzyk i chorób zawodowych, lecz także do wieku zatrudnionych. Dzięki temu pracodawcy przyczynią się nie tylko do poprawy dobrostanu i jakości życia zatrudnionych, ale też do zmniejszenia liczby i długości absencji chorobowych. Jak pokazują dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roczne koszty związane z nieobecnością spowodowaną chorobą wynoszą nawet około kilku miliardów złotych.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników