Pracownik ma obowiązek wykonywać swoją pracę. Czy zawsze? Są wyjątki, kiedy może pracę przerwać.

Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, gdy jego zdrowie lub życie jest zagrożone? W takiej sytuacji ma prawo i powinien z niego skorzystać.

Spis treści:

Kiedy pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy?

Zgodnie z Art.  210.  Par. 1 Kodeksu pracy (Prawo powstrzymania się od wykonywania niebezpiecznej pracy) pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, gdy zaistnieją ku temu określone warunki:

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego”.

W jakich przypadkach zagrożenia pracownik może odstąpić od wykonywania pracy? Kiedy warunki zewnętrzne zagrażają życiu lub zdrowiu, lub ze względu na zły stan psychofizyczny pracownika. Są to tzw. zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne.

 • Zagrożenie zewnętrzne

Jeśli pracodawca nie dopełnił swojego obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków, w miejscu pracy mogą wystąpić czynniki zagrażające zdrowiu i życiu pracowników podczas wykonywania zadań zawodowych. Są to odchylenia od norm BHP i higieny pracy, które stwarzają ryzyko dla zdrowia i życia pracowników. Takim zagrożeniem może być również wykonywana przez pracownika praca, która pociąga za sobą ryzyko utraty zdrowia lub życia innych osób.

 • Zagrożenie wewnętrzne

To stan psychofizyczny pracownika, który uniemożliwia mu bezpieczne wykonanie pracy i jednocześnie ta praca może być zagrożeniem dla innych osób. Pracownik, znając swoje możliwości i charakter wykonywanych obowiązków sam ocenia czy jest w stanie wykonać swoje obowiązki.

Istotne jest to, że do wykonywania danego zajęcia, od którego pracownik ma prawo się powstrzymać, konieczna jest szczególna sprawność psychofizyczna. Zatem z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie osoby, których praca tego wymaga, czyli np.:

 • kierowcy autobusów,
 • piloci morscy,
 • piloci samolotowi,
 • pracownicy budowlani obsługujący żurawie wieżowe i samojezdne,
 • maszyniści wiertniczy i operatorzy maszyn podstawowych w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • pracownicy wysokościowi na masztach i wieżach antenowych,
 • kontrolerzy ruchu lotniczego.

Korzystając z prawa powstrzymania się od pracy, pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o istniejącym zagrożeniu i o powstrzymaniu się od pracy.

Kto nie może powstrzymać się od wykonywania pracy?

Istnieje grupa pracowników, którzy nie mogą skorzystać z prawa do powstrzymania się od wykonania pracy, nawet w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp. Są to osoby, których zawody polegają na ochronie życia i mienia innych, np. strażacy, ratownicy medyczni, górscy i górniczy.

Zagrożenie w pracy a grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Prawo pracownika do powstrzymania się od pracy chroni go przed skutkami uchybień ze strony pracodawcy, własnej niedyspozycji i sytuacji losowych, kiedy niebezpieczne warunki powstają w wyniku siły wyższej.

Mimo zapewnienia najlepszych warunków, w pracy może dojść do sytuacji niebezpiecznej i wypadku. W takich sytuacjach dodatkowym zabezpieczeniem pracowników są grupowe ubezpieczenia zdrowotne. W SALTUS Ubezpieczenia obejmują one m.in. domowe wizyty lekarskie, również w nocy i w święta oraz rehabilitację (także nielimitowaną) po urazie układu kostno-stawowego.

W zakres usług rehabilitacyjnych wchodzą różnorodne zabiegi, m.in.:

 • elektrostymulacja,
 • jonofreza,
 • galwanizacja,
 • miejscowa krioterapia,
 • laser,
 • ultradźwięki,
 • naświetlanie UV,
 • pole magnetyczne.

Oraz zabiegi wykonywane przez specjalistów:

 • kinezyterapia,
 • masaż,
 • terapia manualna.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne to dodatkowa ochrona zdrowia. Jednak wysuwa się na plan pierwszy, gdy pracownik faktycznie znajdzie się w trudnej sytuacji. Oczekiwanie na rehabilitację na NFZ trwa kilka miesięcy. W SALTUS Ubezpieczenia — maksymalnie kilka dni. Różnica w czasie ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia i powrotu pracownika do pracy. Zresztą, wystarczy zapytać pracowników o chęć dołączenia do grupowych ubezpieczeń. W większości wyrażą chęć, a kiedy zostaną objęci ubezpieczeniem, wzrośnie ich poczucie bezpieczeństwa i poczują się docenieni.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników