W myśl obowiązującego prawa, pracodawca musi zorganizować pracownikom badania wstępne, okresowe i kontrolne. Wyjaśniamy, co powinny one uwzględniać.

W kodeksie pracy wyróżnione są:

 • badania wstępne,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne.

Kiedy wykonuje się poszczególne badania pracownicze?

Na badania wstępne kierowani są nowi pracownicy przed rozpoczęciem pracy lub pracownicy
po zmianie stanowiska. Badania okresowe są zlecane przed upływem ważności poprzednich, natomiast badaniom kontrolnym podlegają zatrudnieni, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż
30 dni.

Różne badania pracownicze w zależności od wykonywanych obowiązków

Zestaw badań i konsultacji lekarskich, jakimi powinni być objęci pracownicy, różni się w zależności
od branży, zajmowanego stanowiska i charakteru pracy. Czynniki te wpływają też na to, jak często pracownicy powinni się im poddawać.

Kilka przykładów:

 • pracujący na wysokości powyżej 3 m podlegają badaniom neurologicznym, okulistycznym
  i otolaryngologicznym – co 2 – 3 lata, po ukończeniu 50 roku życia – co 12 miesięcy;
 • osoby na stanowiskach decyzyjnych powinny mieć wykonywane EKG oraz kontrolowany cholesterol co 2-4 lata;
 • pracownicy mający styczność z pestycydami, powinni mieć badaną m.in. czynność wątroby
  i tarczycy raz w roku;
 • pracownicy, którzy narażeni są na działanie benzenu, powinni m.in. raz na rok mieć wykonaną morfologię z rozmazem i płytkami krwi;
 • osoby, które wykonują pracę wymagającą stałego i długotrwałego wysiłku głosowego, co 5 lat powinny mieć wykonane badania foniatryczne.

Nie wolno jednak zapominać o profilaktyce

Choć przepisy ściśle określają, co jaki okres czasu należy wykonywać poszczególne badania,
to pracodawcy powinni zapewnić pracownikom stały dostęp do świadczeń zdrowotnych. Poprawiłoby to jakość życia zatrudnionych i pozwoliłoby uniknąć rozwoju schorzeń zagrażających zdrowiu – czy
w skrajnych przypadkach życiu. Jednym z rozwiązań, z których mogą skorzystać pracodawcy, jest grupowe ubezpieczenie zdrowotne które uwzględnia w swoim zakresie pracownicze programy profilaktyczne. Są to pakiety konsultacji i badań lekarskich, których celem jest wczesne wykrycie schorzeń powiązanych z konkretnymi grupami ryzyka czy problemów zdrowotnych związanych z  wykonywanymi obowiązkami.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników

 

Źródła:
1) Kodeks pracy.
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.