Osoby zatrudnione w przetwórstwie przemysłowym narażone są na wiele szkodliwych czynników przez które może pojawić się tzw. choroba zawodowa. W 2017 roku zachorowało 531 osób, w tym 311 mężczyzn oraz 220 kobiet. Wskazujemy, na jakie choroby narażeni są przedstawiciele tej branży i wyjaśniamy, jak im zapobiegać.

Praca w przemyśle przetwórczym jest nie tylko ciężka fizycznie, ale odbywa się również w warunkach podwyższonego ryzyka chorób zawodowych. Pracodawcy z tego sektora powinni zatem szczególnie dbać nie tylko o bezpieczeństwo i higienę pracy, ale też zapewniać pracownikom stały i sprawny dostęp do badań profilaktycznych. Jednym z rozwiązań, z które to ułatwiają, są pracownicze programy profilaktyczne w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Osoby zatrudnione w branży przetwórstwa przemysłowego są szczególnie narażone na obustronny ubytek słuchu, nowotwory złośliwe, przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego oraz schorzenia opłucnej lub osierdzia, jednak lista jest o wiele dłuższa.

Oto 5 schorzeń, do których może przyczynić się praca w przetwórstwie przemysłowym:

Nowotwory

Pracujący w przetwórstwie przemysłowym narażeni są na kontakt z wieloma niebezpiecznymi substancjami m.in. rozpuszczalniki, barwniki, garbniki do skóry, azbest czy substancje wykorzystywane do przerobu ropy naftowej. Kontakty z powyższymi zwiększają ryzyko zachorowań na raka.

Pracodawcy powinni zatem zapewnić pracownikom dostęp do profilaktyki onkologicznej. Pracowniczy program profilaktyczny pozwalający na profilaktykę, diagnostykę i wsparcie w powrocie do zdrowia po rozpoznaniu nowotworu oferuje konsultacje z odpowiednimi specjalistami – m.in. onkologiem, ginekologiem czy urologiem. Co więcej, obejmuje on zazwyczaj również zestaw najważniejszych badań, jak markery nowotworowe, RTG, USG czy inne badania obrazowe. Im szybciej nowotwór zostanie wykryty, tym większa szansa na całkowite wyleczenie.

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu

Choroby układu krążenia często na początku są trudne do wykrycia. Niejednokrotnie objawy ujawniają się dopiero po wielu latach.

Wyróżniamy 3 schorzenia w tej grupie:

  • rozległe zgrubienia opłucnej;
  • rozległe blaszki opłucnej;
  • osierdzia oraz wysięk opłucnowy.

Mimo zaniechania produkcji wyrobów azbestowych oraz zakazu ich wykorzystywania azbest nadal jest zagrożeniem dla zdrowia pracowników. Ponadto przy usuwaniu lub zabezpieczaniu azbestu bez odpowiedniej ochrony, może on negatywnie wpłynąć na zdrowie osób postronnych. Należy również pamiętać, że pojawiają się doniesienia naukowe sugerujące związek między kontaktem z azbestem, a rakiem krtani i jajnika.

Profilaktyka onkologiczna, oprócz niej pracodawcy mogą dodatkowo zaoferować zatrudnionym dostęp do profilaktyki chorób układu oddechowego. Dzięki temu będą mieli łatwy dostęp do odpowiednich usług.

Zatrucia ostre lub przewlekłe

Zatrucia z powodu czynników zawodowych są zazwyczaj przewlekłe i powstają wskutek kontaktu z chemikaliami. Bywa, że są także wywoływane przez szkodliwe czynniki biologiczne. Substancje chemiczne mogą dostać się do naszego organizmu poprzez drogi oddechowe, skórę oraz układ pokarmowy. Do ochrony przed zatruciem toksycznymi substancjami chemicznymi powinno stosować się np. odzież i rękawice ochronne, maski oraz ochronę oczu i twarzy.

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego

Choroby te powodowane są nie tylko przez ciężkie urazy, ale również przez stale powtarzające się drobne urazy i uciski nerwów. W przetwórstwie przemysłowym istnieją warunki sprzyjające uszkodzeniom nerwów obwodowych. Wykonywanie powtarzających się ruchów, używanie siły, narażenie na wibracje to potencjalne czynniki ryzyka.

Pracodawcy powinni zapewnić zatrudnionym dostęp do profilaktyki neurologicznej oraz zestawu świadczeń rehabilitacyjnych. Na profilaktykę neurologiczną składają się nie tylko konsultacje z neurologiem, ale też badania diagnostyczne: EEG, ENG, EMG, CT głowy, MR głowy.

Obustronny ubytek słuchu

Mimo wielu przepisów o ochronie przed hałasem w miejscu pracy tysiące ludzi w Polsce codziennie jest narażonych na działanie szkodliwego poziomu hałasu bez odpowiedniego zabezpieczenia. Okresowe badania słuchu mogą być pomocne w szybkim wykryciu problemów. Profilaktyka służąca ich zwalczeniu powinna obejmować stały dostęp do laryngologa oraz między innymi audiometrii impedancyjnej, punkcji zatok czy oceny funkcji trąbki słuchowej.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników