Pracodawca ma obowiązek skierować na badania wstępne każdą osobę rozpoczynającą pracę. Lekarz medycyny pracy potwierdza zdolność kandydata do podjęcia zatrudnienia.

Obowiązujące prawo nie pozwala na dopuszczenie do wykonywania obowiązków osoby, która nie posiada ważnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego zdolność do pracy w określonych warunkach. Szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii zawiera kodeks pracy. Art. 229 to zbiór wiedzy niezbędnej dla przyszłego pracownika oraz pracodawcy. Wystawienie skierowania na badania lekarskie Kodeks Pracy określa jako obowiązek strony zatrudniającej.

Badania lekarskie – prawo pracy

Oprócz badań wstępnych każdy pracownik musi poddać się badaniom profilaktycznym również w trakcie obowiązywania umowy. Wyróżnia się trzy typy badań lekarskich: wstępne, okresowe oraz kontrolne (wykonywane po nieobecności spowodowanej chorobą trwającą powyżej 30 dni).

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

 • osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy,
 • pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy,
 • pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania wstępne do pracy przeprowadza lekarz medycyny pracy, z którym umowę zawarł uprzednio pracodawca. Następnie specjalista wydaje orzeczenie, stwierdzając:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 • występowanie przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Orzeczenie potwierdzające zdolność do pracy – jakie badania należy wykonać?

Orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy to dokument niezbędny do podjęcia zatrudnienia na danym stanowisku. Zakres badań wstępnych określa lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Głównym czynnikiem decydującym o liczbie i szczegółowości badań jest rodzaj pracy oraz stopień obarczenia ryzykiem wystąpienia urazów czy problemów zdrowotnych w konsekwencji jej wykonywania. W przypadku prac uciążliwych i niebezpiecznych badania te będą miały szeroki charakter i mogą składać się np. z:

 • badania krwi,
 • konsultacji laryngologicznej,
 • konsultacji okulistycznej,
 • konsultacji neurologicznej,
 • EKG,
 • RTG,
 • spirometrii.

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku to podstawa do podpisania umowy z danym kandydatem. W sytuacji, w której lekarz medycyny pracy stwierdzi przeciwwskazania do pracy, stosunek pracy nie może zostać nawiązany.

Rozbudowana profilaktyka kluczem do zdrowia

Mimo tego, że prawo pracy narzuca na pracodawcę obowiązek kierowania zatrudnionych na szereg badań, warto rozbudować ich zakres. Brak przeciwwskazań do pracy jest kluczowy, jednak to zdrowie pracownika na każdym etapie współpracy jest najważniejsze. Zaświadczenie o zdolności do pracy jest istotne, ale warto, by jego uzyskanie nie kończyło opieki zdrowotnej oferowanej przez zatrudniającego. Badania powtarzane co kilka lat nie są w stanie zastąpić kompleksowej profilaktyki, która umożliwia wykrycie potencjalnych schorzeń już na początkowym etapie.

Szybkie wprowadzenie leczenia to klucz do skutecznej terapii, dlatego tak ważne jest kontrolowanie stanu zdrowia. Pracownicy ubezpieczeni w ramach Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia są objęci ochroną gwarantującą dostęp do rozbudowanej opieki zdrowotnej. Oprócz badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, pracownicy mogą również korzystać z porad lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz specjalistycznych zabiegów. Poszczególne warianty ubezpieczenia umożliwiają dopasowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb danej grupy pracowników.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników