Najczęściej diagnozowanymi chorobami zawodowymi w Polsce są choroby zakaźne lub pasożytnicze, pylice płuc oraz przewlekłe choroby narządu głosu. Wykaz schorzeń zawodowych nie uwzględnia jednak niektórych problemów zdrowotnych polskich pracowników jak nabyte wady postawy czy problemy kardiologiczne. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pomaga w szybkim zdiagnozowaniu problemu i podjęciu leczenia.

Kto jest najbardziej narażony na choroby zawodowe?

Dane gromadzone w Centralnym Rejestrze Chorób Zawodowych pokazują, w jakich profesjach najczęściej dochodzi do zachorowań. W zeszłym roku najwięcej było ich w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (31%), przetwórstwa przemysłowego (27%) oraz edukacji (15%). Biorąc jednak pod uwagę współczynnik zapadalności na choroby zawodowe (ilość przypadków na 100 000 pracujących), najbardziej narażoną grupą są górnicy. W ich przypadku wynosi on aż 184,5. W drugim z kolei najbardziej narażonym sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa wynosi on zaledwie 26, a średnia dla wszystkich branż to 12,9.

Jakie są problemy współczesnych pracowników?

Zawarte w wykazie 26 chorób zawodowych nie wyczerpuje jednak listy schorzeń, z jakimi borykają się polscy pracownicy. Wśród problemów, które już niedługo mogą okazać się powszechne, są nabyte wady postawy. Owszem, wśród obecnie uznawanych za choroby zawodowe problemów znajdują się schorzenia układu ruchu, ale dotyczą one przede wszystkim kończyn górnych oraz stanów zapalnych w stawach. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, do których powstania może się przyczynić długotrwałe przebywanie w wymuszonej pozycji, jak chociażby siedzenie, nie są objęte wykazem. Lekarze alarmują, że aktywni zawodowo pacjenci często narzekają, m.in. na ból pleców między łopatkami, ból kręgosłupa czy ucisk między łopatkami. „Pulsujący” ból pleców czy piekący ból krzyża to również bolączki pracowników nie tylko fizycznych, ale przede wszystkim tych spędzających większość czasu w pozycji siedzącej.

Ryzyko zmian w kręgosłupie dotyczy coraz większej liczby pracowników. Systematycznie rośnie odsetek osób, które w trakcie pracy przebywają głównie w pozycji siedzącej. Dodatkowo wpływa to także na zwiększenie ryzyka problemów kardiologicznych z powodu małej ilości ruchu. Charakter wykonywanych obowiązków nieustannie ewoluuje i pracodawcy, decydując, jakie badania i konsultacje kontrolne uwzględnić w działaniach profilaktycznych w ramach medycyny pracy, powinni o tym pamiętać.

Wady postawy jako choroba zawodowa?

Wykaz schorzeń zawodowych nie uwzględnia nabytych wad postawy. Tymczasem coraz więcej osób narzeka np. na ból pleców od siedzenia przy komputerze. Choć jest to szerokie pojęcie, często może okazać się, że oznacza poważną chorobę, jak np. dyskopatia. Pracownicy, którzy źródło swoich problemów upatrują w wykonywanej pracy, często zadają pytania o to, czy dyskopatia to choroba zawodowa lub, czy zwyrodnienie kręgosłupa jest chorobą zawodową. Zwyrodnienia kręgosłupa i dyskopatia nie znajdują się na tej liście, więc oficjalnie nie są zaliczane do chorób zawodowych. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z pewnością mają związek z wykonywaną pracą, ale uznawane są bardziej za choroby cywilizacyjne spowodowane nieprawidłowym stylem życia.

Do jakiego lekarza z bólem pleców?

Jedną z możliwości leczenia schorzeń kręgosłupa jest konsultacja z ortopedą. Wizyta u tego specjalisty jest wskazana w przypadkach urazów. Dodatkowo ten lekarz diagnozuje i leczy wady postawy, stany zapalne, zmiany zwyrodnieniowe.

Innym specjalistą, do którego mogą udać się pacjenci z bólem pleców, jest neurolog. Specjalizacją tego lekarza są schorzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, w tym rdzenia kręgowego, zatem wizytę u niego zaleca się pacjentom z dolegliwościami, które łączą się z objawami ze strony właśnie tego układu.

Ubezpieczenie grupowe może wspomóc medycynę pracy

Utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu i unikanie chorób zawodowych to jeden z obowiązków pracodawcy w ramach medycyny pracy. Pracownicze Programy Profilaktyczne w wariancie Profilaktyka Nabytych Wad Postawy od SALTUS Ubezpieczenia zapewniają ubezpieczonym pracownikom dostęp do świadczeń prywatnych, w postaci m.in. wizyt u specjalistów (w tym neurologów i ortopedów) czy szerokiego zakresu badan laboratoryjnych i diagnostycznych, które pozwolą na szybkie wykrycie i opiekę nad takimi schorzeniami jak wady postawy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników