Na rynku mamy cały czas niedobór rąk do pracy w tym sektorze. Dlatego wyjaśniamy jak z pomocą ubezpieczeń zdrowotnych ograniczyć ilość i długość zwolnień lekarskich.

Kierowcy zawodowi oraz pracownicy z branży transportu i logistyki są nieustannie narażeni na czynniki negatywnie oddziałujące na ich zdrowie, które powodują długotrwałe i nieodwracalne skutki. Najczęściej zmagają się z chorobami układu kostno-stawowego, układu krążenia i układu nerwowego.

Z jednej strony dolegliwości są wynikiem urazów, a z drugiej, zwłaszcza wśród kierowców, z przymusowej, długotrwałej pozycji siedzącej i stresu. Biorąc pod uwagę zarówno specyfikę pracy, jak i fakt, że w tej branży wciąż mamy do czynienia z niedoborem pracowników, pracodawcy jeszcze więcej uwagi powinni poświęcić utrzymaniu ich w dobrym zdrowiu.

Co więcej, jak wynika z danych GUS, branża transportu i gospodarki magazynowej charakteryzowała się w zeszłym roku wysoką absencją chorobową. Liczba dni niezdolności do pracy na jednego chorego wyniosła 37,5.

Oto 5 najczęstszych schorzeń, do których może przyczynić się specyfika pracy w sektorze transportu i logistyki:

  1. Zespół wibracyjny
  2. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia
  3. Wady postawy oraz przewlekłe schorzenia układu ruchu
  4. Urazy i kontuzje
  5. Długotrwałe choroby obwodowego układu nerwowego

Profilaktyka na pierwszym miejscu

Pracodawcy zatrudniający w sektorze transportu i logistyki powinni zadbać nie tylko o bezpieczeństwo i higienę pracy, ale również zapewnić pracownikom stały dostęp do badań profilaktycznych. Pomocne w tym mogą okazać się pracownicze programy profilaktyczne coraz częściej oferowane w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Jak wybrać zestaw badań?

Wybierając odpowiedni program, pracodawcy powinni brać pod uwagę nie tylko charakter wykonywanych przez pracowników obowiązków, ale również ich wiek. Chcąc zadbać o utrzymanie zdrowia pracowników z branży transportowej w dobrej kondycji, pracodawcy powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na profilaktykę nabytych wad postawy oraz świadczenia ułatwiające powrót do zdrowia po doznaniu urazów. Biorąc pod uwagę, że większość osób pracujących w tej branży narażonych jest na problemy ze wzrokiem czy choroby związane z zaburzeniami krążenia, warto zapewnić im także dostęp do profilaktyki nabytych wad wzroku czy dodatkowej opieki kardiologicznej.

Należy jednak pamiętać, że zapewnienie pracownikom dostępu do badań i konsultacji specjalistycznych to jedynie część działań, jakie powinni oni podejmować zarządcy firm. Warto również przypominać pracownikom o regularnym sprawdzaniu stanu zdrowia. Im wcześniej problem zostanie zdiagnozowany, tym szybciej pracownik wróci do pełni zdrowia.